Deeltijd Beroepsopleiding Autonoom Beeldend Kunstenaar

De verplichte modules voor nieuwkomende studenten (2021-2022) zijn 5 jaar achter elkaar op vrijdag

Als student aan onze beroepsopleiding leer je werken in verschillende media,zoals schilderen, tekenen, beeldhouwen, keramiek, grafiek, fotografie en video. Je verdiept je inhoudelijk en leert een eigen visie ontwikkelen. Dit doen we door een programma aan te bieden dat steunt op vier pijlers: de theoretische, technische, artistieke en professionele context.

Onze deeltijd beroepsopleiding is onderverdeeld in 3 fasen, waarvan de eerste gezien kan worden als een basisprogramma. Hierin staat het ontwikkelen van algemeen beeldend handelen, kennismaken met kunst bekijken en beschouwen en het eigen maken van het beeldend proces voorop. De volgende fase is een verdiepingsprogramma gericht op eigen visie en thematiek. De derde fase is die van het afstuderen. De leerstof is opgedeeld in modules, die afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Een aantal modules zijn verplicht, daarnaast worden een groot aantal modules in de zogenaamde vrije ruimte aangeboden; keuzemodules waaruit de student een eigen studiepalet kan kiezen. Hierdoor is een flexibel en persoonlijk educatietraject mogelijk. 

Voor elke behaalde module wordt steeds een deel-certificaat uitgereikt. Een student die alle benodigde modules van de beroepsopleiding met succes heeft doorlopen behaalt het diploma Autonoom Beeldend Kunstenaar.

Vooropleiding
Twijfel je of je al toe bent aan de vakopleiding? Volg dan de Vooropleiding Beeldend Kunstenaar.


In 24 lessen maak je kennis met alle facetten van het beeldend kunstenaarschap! Zo krijg je meer verdieping, waardoor je jezelf en je werk ontwikkelt. Na deze opleiding kun je direct doorstromen naar de Vakopleiding tot Beeldend Kunstenaar. De vooropleiding start woensdag 15 september 2021.

Meer informatie over de vooropleiding?

Wat houdt de studie in?

Onze beroepsopleiding tot beroepskunstenaar focust op het ontwikkelen van een eigen beroepshouding en visie. Een visie die verder gaat dan het eigen werk, maar dit werk ook plaatst in een kunsthistorische context en in de maatschappij.

Dit doen we door een programma aan te bieden dat steunt op vier pijlers: -1. theoretische -2. technische -3. artistieke -4. professionele context

Verder ontwikkelen en verdiepen: In het maken van werk met eigenheid, kun je niet om jezelf heen. Jouw blik, jouw handschrift, jouw verhaal. 

Als beginnend kunstenaar, maar ook als je ervaren bent, ben je continue in ontwikkeling. Je zoekt naar  verschillende manieren om je werk nóg meer eigen te maken, jouw blik als maker te scherpen of de zeggingskracht van je werk te versterken. 

Kunstacademie Friesland focust op een aantal aspecten als het gaat om het ontwikkelen van je eigen stem binnen de kunst. Om je ontwikkeling verder te verdiepen kun je niet om ‘doen-doen-doen’ heen. Oefening is een belangrijke voorwaarde, maar daarnaast is stil staan bij wie jij bent en hoe jij denkt als maker, nodig om meer eigenheid in je werk te kunnen brengen.

Naast modules waarin techniek en oefening centraal staan, vind je in ons programma verschillende modules die insteken op het inhoudelijk verdiepen van je werk. Hierin word je uitgedaagd om te kijken naar hoe jij jouw waarnemingen, ervaringen en ideeën kunt verbeelden, betekenis kunt geven en op een krachtige manier kunt overbrengen. In ‘Eigen thema, eigen stijl’, ‘Wat drijft je als maker’, ‘Plein-air’ (verdieping) of ‘De wereld als spiegel’ vind je dit volop terug.

Missie en Visie

Missie

Er bestaat een grote behoefte aan verdieping op het gebied van beeldende kunsteducatie in Friesland op het gebied van Inhoudelijke en procesmatige verdieping. Een (part-time) opleiding op dit gebied ontbreekt in Friesland en in de omliggende provincies. Beginnende kunstenaars krijgen daardoor onvoldoende begeleiding en kans om zich in de eigen provincie te ontwikkelen en een bijdrage aan de Friese samenleving te leveren. Zowel voor henzelf als voor de provincie is het van belang dat zij een plek hebben om zich verder te ontplooien. Kunstacademie Friesland wil hier een belangrijke bijdrage aan leveren door een professionele kunstopleiding op HBO-bachelor niveau aan te bieden.

Visie

Kunstenaars maken mensen bewust van wat er in de wereld om hem heen gebeurt en de wereld daarover kritisch na te laten denken, bijvoorbeeld ten aanzien van natuur en milieu. Een beeldend kunstenaar maakt deel uit van zijn leefomgeving en verbindt zich met sociaal-maatschappelijke thema’s op een andere manier dan voor velen gebruikelijk is. Voor het behoud van een aantrekkelijk (intellectueel en artistiek) leefklimaat in Friesland is het belangrijk dat beeldend kunstenaars zich binnen de provincie kunnen ontwikkelen en profileren.

Om adequaat te kunnen reageren op en aan te sluiten op de maatschappelijke processen moeten kunstenaars procesmatig kunnen werken en buiten de grenzen van hun discipline kunnen werken. Het bewustzijn van de eigen individualiteit van de kunstenaar is daarvoor noodzakelijk om het eigen werkproces en de positie in de maatschappij te kunnen bepalen. Dat vraagt dat de kunstenaar zelf ook in staat is te reflecteren op zijn eigen werk en het werk van anderen en daarover met anderen in gesprek te gaan. Op deze manier spreekt niet alleen het kunstwerk voor zichzelf maar ook de kunstenaar met zijn publiek om de impact van zijn kunst te vergroten.


Hoe ziet de beroepsopleiding eruit?

Fasen en modules (studiejaar 2021/2022)

Vast en variabel gedeelte
Zoals je ziet bestaat de Vakopleiding uit drie fasen en diverse modules. Elke fase kent een vast en variabel gedeelte. Het vaste deel wordt aangeduid als ‘verplichte ruimte’. In het variabele deel kies je zelf modules uit de ‘gebonden keuzeruimte’ en ‘vrije ruimte’. Zo kun je je verder ontwikkelen in specifieke disciplines passend bij je interesses, ambities of gekozen studiepad.

De verplichte modules voor nieuwkomende studenten (2021-2022) zijn 5 jaar achter elkaar op vrijdag

FASE 1

(totaal 196 stp)

1.1 VERPLICHTE RUIMTE (52 stp)

VERPLICHTE ONDERDELEN

• Intervisie kunstenaarschap 4 stp

• Studieweekend 6 stp

• Beeldend onderzoek I 20 stp

• Kunstbeschouwing 20 stp

 TEGEN HET EIND VAN FASE 1.1

• Werkbespreking/Evaluatie 2 stp (keuze uit een datum in april of september)

1.2 VERPLICHTE RUIMTE (48 stp)

• Artist Statement 2 stp (online)

• Beeldend onderzoek II 20 stp

• Kunstfilosofie 12 stp

• Kunst en Vliegwerk 8 stp

* Intervisie kunstenaarschap 4 stp

TEGEN HET EINDE VAN 1.2

• Werkbespreking/Evaluatie 2 stp (keuze uit een datum in april of september)

GEBONDEN KEUZERUIMTE (min. 1)

• Module Tekenen & Schilderen – de caroussel 48 stp

• Module Grafische Technieken – basis 48 stp

• Module Ruimtelijk werken 24 stp

• Module Beeldhouwen (beginners en gevorderden) 24 stp

• Module Keramiek (techniek en experiment) 24 stp

• Module Iedereen kan tekenen – basis 24 stp

* Kijken door een kader (fotografie) 24 stp

VRIJE RUIMTE (aanvullen tot 96 stp)

COACHING

Intervisie kunstenaars 8

FOTO/FILM

Stop-motion 2

Video safari 4

Kijken door een kader 24

Portfolio fotografie 12

Een foto goed aanleveren 2

GRAFISCH

Grafische technieken – basis 48

Grafische technieken – vervolg 48

Liever lino’s 2

Stempelen 2.0 2

Grafiekweekend 4

Etsen voor dummies 2

Zoek vind print 2

KUNST & ONDERNEMEN

Toewerken naar een expositie 20

Artist statement schrijven I 2

Artist statement schrijven II 2

Paper schrijven 8

KUNSTREIZEN

Studieweekend – Ameland 6

Kunstreis Kopenhagen 20

MIXED MEDIA

Out of the box 24

Surface design 12

Art journal 4

Mixed media collage weekend 4

Ondraaglijke kleding 4

Alles over compositie 4

Illustratie concept tot boek 24

Kijkkastjes maken 2

PROCES

Beeldend onderzoek I 20

Beeldend onderzoek II 20

Future cities 16

Autobiografisch werk 16

Materiaal iconografie 24

Kunst & vliegwerk 8

Art Upgrade 48

Storytelling 24

RUIMTELIJK

Keramiek 24

Beeldhouwen (24 x) 48

Ruimtelijk werken 24

Beeldhouwen (12x) 24

Monumentale vormgeving 24

Giet je eigen sculptuur 20

Raku-stoken 12

SCHILDEREN

Verhalen in verf 48

Acryl voor beginners 24

Schilderen 3 visies 24

Paint 24

Visualisatie in abstractie 24

Olieverf voor beginners 24

Fijnschilderen 24

Expressie in aquarel 24

Varia in acryl 24

Visualisatie in abstractie 24

Verhalen in verf (weekend) 5

My home town 2

Koeien schilderen 2

Glans zonder weerga 2

Riet in beweging 2

De Waddenkust 2

Flower Power 2

Transparantie en expressie 2

Het oog als drager 2

Kleur in grijs 2

Rollercoaster 2

Aquarelleren de basis 2

Huisdieren in olieverf 2

Met kleur meer kracht 2

Plons! Sloten-bermen-riet 2

Werken met te grote kwasten 2

Bladgoud 2

Abstractie en dynamiek 2

Instructiedag olieverf 2

Schaduw en licht 2

Tulpen topper 2

Vergankelijkheid in bloemstillevens 2

THEORIE

Kunstbeschouwing 20

Daarom kunst 20

Snelcursus kunstgeschiedenis 12

Middeleeuwen, renaissance en barok 12

TEKENEN

Modeltekenen 24

Iedereen kan tekenen – de basis 24

Iedereen kan tekenen – het vervolg 24

Tekenmaterialen en technieken 24

Ontdek dat je kan tekenen! 2

Botanisch tekenen 2

Maak een statement 2

Grote wintergroente 2

Voorjaarsvreugde 2

Tekenen uit de hand 2

Stadslandschap tekenen 2

TEKENEN & SCHILDEREN

De Carroussel 48

Portret, tekenen en schilderen 48

Basis & vervolg 48

Portret weekend 5

Portret houtskool en acryl 2

Music in the air 2

KUNST BUITEN

Site specific art 2

Art jam 2

NIEUW

3D printen 2

Laser snijden 1

FASE 2

(totaal 198 stp)

2.1 VERPLICHTE RUIMTE (48 stp)

• Artist Statement II 2 stp

• Future Cities 16 stp

• Materiaal iconografie 24 stp

• Intervisie kunstenaarschap 4 stp

 

TEGEN HET EIND VAN FASE 2.1

• Werkbespreking/Evaluatie 2 stp (keuze uit een datum in april of september)

2.2 VERPLICHTE RUIMTE (54 stp)

• Paper (kleine scriptie) 8 stp

• Autobiografisch werk (eigen, persoonlijk thema) 16 stp

• Toewerken naar een expositie 24 stp

• Intervisie kunstenaarschap 4 stp

• Werkbespreking/Evaluatie 2 stp (wordt gepland tijdens expositie van de module toewerken naar een expositie)

GEBONDEN KEUZERUIMTE (1module)

Art Upgrade 48 stp

Storytelling 24 stp

Monumentale vormgeving 24 stp

Daarom kunst 20 stp

VRIJE RUIMTE (aanvullen tot 96 stp)

COACHING

Intervisie kunstenaars 8

FOTO/FILM

Stop-motion 2

Video safari 4

Kijken door een kader 24

Portfolio fotografie 12

Een foto goed aanleveren 2

GRAFISCH

Grafische technieken – basis 48

Grafische technieken – vervolg 48

Liever lino’s 2

Stempelen 2.0 2

Grafiekweekend 4

Etsen voor dummies 2

Zoek vind print 2

KUNST & ONDERNEMEN

Toewerken naar een expositie 20

Artist statement schrijven I 2

Artist statement schrijven II 2

Paper schrijven 8

KUNSTREIZEN

Studieweekend – Ameland 6

Kunstreis Kopenhagen 20

MIXED MEDIA

Out of the box 24

Surface design 12

Art journal 4

Mixed media collage weekend 4

Ondraaglijke kleding 4

Alles over compositie 4

Illustratie concept tot boek 24

Kijkkastjes maken 2

PROCES

Beeldend onderzoek I 20

Beeldend onderzoek II 20

Future cities 16

Autobiografisch werk 16

Materiaal iconografie 24

Kunst & vliegwerk 8

Art Upgrade 48

Storytelling 24

RUIMTELIJK

Keramiek 24

Beeldhouwen (24 x) 48

Ruimtelijk werken 24

Beeldhouwen (12x) 24

Monumentale vormgeving 24

Giet je eigen sculptuur 20

Raku-stoken 12

SCHILDEREN

Verhalen in verf 48

Acryl voor beginners 24

Schilderen 3 visies 24

Paint 24

Visualisatie in abstractie 24

Olieverf voor beginners 24

Fijnschilderen 24

Expressie in aquarel 24

Varia in acryl 24

Visualisatie in abstractie 24

Verhalen in verf (weekend) 5

My home town 2

Koeien schilderen 2

Glans zonder weerga 2

Riet in beweging 2

De Waddenkust 2

Flower Power 2

Transparantie en expressie 2

Het oog als drager 2

Kleur in grijs 2

Rollercoaster 2

Aquarelleren de basis 2

Huisdieren in olieverf 2

Met kleur meer kracht 2

Plons! Sloten-bermen-riet 2

Werken met te grote kwasten 2

Bladgoud 2

Abstractie en dynamiek 2

Instructiedag olieverf 2

Schaduw en licht 2

Tulpen topper 2

Vergankelijkheid in bloemstillevens 2

THEORIE

Kunstbeschouwing 20

Daarom kunst 20

Snelcursus kunstgeschiedenis 12

Middeleeuwen, renaissance en barok 12

TEKENEN

Modeltekenen 24

Iedereen kan tekenen – de basis 24

Iedereen kan tekenen – het vervolg 24

Tekenmaterialen en technieken 24

Ontdek dat je kan tekenen! 2

Botanisch tekenen 2

Maak een statement 2

Grote wintergroente 2

Voorjaarsvreugde 2

Tekenen uit de hand 2

Stadslandschap tekenen 2

TEKENEN & SCHILDEREN

De Carroussel 48

Portret, tekenen en schilderen 48

Basis & vervolg 48

Portret weekend 5

Portret houtskool en acryl 2

Music in the air 2

KUNST BUITEN

Site specific art 2

Art jam 2

NIEUW

3D printen 2

Laser snijden 1

FASE 3

(totaal 96 stp)

3.0 VERPLICHTE RUIMTE (72 stp)

• Coachingstraject theoretisch onderzoek 8 stp (individueel, afstudeerscriptie)

• Coachingstraject beeldend onderzoek afstuderen 62 stp (individueel, eigen thema, expositie)

• Eindexamen (Afstudeerwerkbespreking) 2 stp

VRIJEKEUZERUIMTE (min. 24 stp)

COACHING

Intervisie kunstenaars 8

FOTO/FILM

Stop-motion 2

Video safari 4

Kijken door een kader 24

Portfolio fotografie 12

Een foto goed aanleveren 2

GRAFISCH

Grafische technieken – basis 48

Grafische technieken – vervolg 48

Liever lino’s 2

Stempelen 2.0 2

Grafiekweekend 4

Etsen voor dummies 2

Zoek vind print 2

KUNST & ONDERNEMEN

Toewerken naar een expositie 20

Artist statement schrijven I 2

Artist statement schrijven II 2

Paper schrijven 8

KUNSTREIZEN

Studieweekend – Ameland 6

Kunstreis Kopenhagen 20

MIXED MEDIA

Out of the box 24

Surface design 12

Art journal 4

Mixed media collage weekend 4

Ondraaglijke kleding 4

Alles over compositie 4

Illustratie concept tot boek 24

Kijkkastjes maken 2

PROCES

Beeldend onderzoek I 20

Beeldend onderzoek II 20

Future cities 16

Autobiografisch werk 16

Materiaal iconografie 24

Kunst & vliegwerk 8

Art Upgrade 48

Storytelling 24

RUIMTELIJK

Keramiek 24

Beeldhouwen (24 x) 48

Ruimtelijk werken 24

Beeldhouwen (12x) 24

Monumentale vormgeving 24

Giet je eigen sculptuur 20

Raku-stoken 12

SCHILDEREN

Verhalen in verf 48

Acryl voor beginners 24

Schilderen 3 visies 24

Paint 24

Visualisatie in abstractie 24

Olieverf voor beginners 24

Fijnschilderen 24

Expressie in aquarel 24

Varia in acryl 24

Visualisatie in abstractie 24

Verhalen in verf (weekend) 5

My home town 2

Koeien schilderen 2

Glans zonder weerga 2

Riet in beweging 2

De Waddenkust 2

Flower Power 2

Transparantie en expressie 2

Het oog als drager 2

Kleur in grijs 2

Rollercoaster 2

Aquarelleren de basis 2

Huisdieren in olieverf 2

Met kleur meer kracht 2

Plons! Sloten-bermen-riet 2

Werken met te grote kwasten 2

Bladgoud 2

Abstractie en dynamiek 2

Instructiedag olieverf 2

Schaduw en licht 2

Tulpen topper 2

Vergankelijkheid in bloemstillevens 2

THEORIE

Kunstbeschouwing 20

Daarom kunst 20

Snelcursus kunstgeschiedenis 12

Middeleeuwen, renaissance en barok 12

TEKENEN

Modeltekenen 24

Iedereen kan tekenen – de basis 24

Iedereen kan tekenen – het vervolg 24

Tekenmaterialen en technieken 24

Ontdek dat je kan tekenen! 2

Botanisch tekenen 2

Maak een statement 2

Grote wintergroente 2

Voorjaarsvreugde 2

Tekenen uit de hand 2

Stadslandschap tekenen 2

TEKENEN & SCHILDEREN

De Carroussel 48

Portret, tekenen en schilderen 48

Basis & vervolg 48

Portret weekend 5

Portret houtskool en acryl 2

Music in the air 2

KUNST BUITEN

Site specific art 2

Art jam 2

NIEUW

3D printen 2

Laser snijden 1

Inhoud
De verplichte modules starten in september en gaan in eerste instantie in op procesmatig werken, kunstbeschouwing en -filosofie, reflectie en het verder ontwikkelen van techniek. Wat betekent kunst voor jou, en welke vorm past bij jou? Je ontdekt steeds beter waar je als kunstenaar voor staat.

Studenten die wat verder in de opleiding zijn, volgen verplichte modules die gericht zijn op het verder ontwikkelen van een eigen beeldtaal en visie. Ook werken ze toe naar een expositie. In latere fasen van de opleiding schrijf je een scriptie en heb je maandelijkse coachingsgesprekken. Elke deelfase wordt afgesloten met een werkbespreking/evaluatie. De afstudeerfase sluit af met een afstudeertentoonstelling die beoordeeld wordt door een examencommissie.

Hoe kan ik starten?

-1- Maak een afspraak.
Ben je geïnteresseerd in het volgen van de Vakopleiding? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan. Tijdens dit gesprek bespreken we onder andere je wensen en ambities, de toelatingseisen, je niveau en eventueel je portfolio. Op basis hiervan geven we je studieadvies. Maak telefonisch of per mail een afspraak (info@kafrl.nl / 058-2136542) of vul ons contactformulier in.

-2- De instaptoets
Na het adviesgesprek doe je de online instaptoets. Hierin krijg je een korte opdracht en kun je eigen werk ter beoordeling uploaden. De toets wordt door docenten van de toelatingscommissie beoordeeld. Haal je de instaptoets, dan ben je toegelaten tot de Vakopleiding en krijg je een advies voor een te volgen studieroute. De kosten voor de instaptoets zijn € 32,50

Let op: behaalde studiepunten tellen pas mee als je de instaptoets behaald hebt.

Andere mogelijkheden voor toelating

Voltooien van de Vooropleiding
Als je onze Vooropleiding positief afsluit, dan krijg je een certificaat dat toegang geeft tot de eerste fase van de Vakopleiding Beeldend Kunstenaar van Kunstacademie Friesland. Je hoeft dan dus geen instaptoets te doen.

Specifieke certificaten
Met een certificaat van een van de onderstaande modules hoef je geen instaptoets te doen en heb je direct toegang tot de eerste fase van onze Vakopleiding Autonoom Beeldend Kunstenaar:

Vrijstelling of vrijstellingstoets
Is er verwantschap tussen een eerder gevolgde opleiding/cursus en een deel van de Vakopleiding? Dan wordt op grond van inhoud, niveau en omvang bepaald of (een deel van) een fase kan worden vrijgesteld.
Studenten die geen verwante opleiding volgden, maar door ervaring in aanmerking menen te komen, kunnen dit laten toetsen. De vrijstellingstoets is deels digitaal en deels mondeling. Na deze toets krijg je een bindend studieadvies waarin een persoonlijk studieplan wordt meegenomen. De kosten voor de vrijstellingstoets zijn € 150,-.


Studietempo/belasting

In principe staat er voor de Vakopleiding een studieduur van 5 jaar. Maar je mag er ook langer over doen. Bijvoorbeeld wanneer je eerst de verplichte onderdelen wilt volgen en later pas de vrije keuzeruimte in wilt vullen. Je kunt de studiebelasting in de vrije ruimte naar eigen inzicht spreiden. Een regulier studietempo is er dus niet. Maar gemiddeld doen studenten 2 jaar over fase 1, 2 jaar over fase 2 en 1 jaar over fase 3. We adviseren je graag over een studietempo dat past bij jouw werk- en privéomstandigheden. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Werkbespreking (drempelmomenten)
Twee keer per jaar, in april en september, zijn er evaluatiedagen. Op deze dagen vinden werkbesprekingen en -presentaties plaats. De werkbesprekingen zijn drempelmomenten voor een volgende (deel)fase of het diploma. Na een positief afgeronde werkbespreking ontvang je een (deel)fasecertificaat óf je diploma. Je schrijft zelf in op een evaluatiedatum passend bij jouw studieplanning. De afstudeerfase sluit af met een afstudeertentoonstelling die beoordeeld wordt door een examencommissie.

Door het modulaire karakter van de beroepsopleiding is het lastig te bepalen hoeveel studiebelasting (lees: thuiswerk) de opleiding meebrengt. Van elke les ( 2,5 uur) heb je thuis zeker 2,5 uur eigen thuiswerk tijd nodig. Heb je 2 lessen per week, dan betekent het dat je minimaal ook 2 x 2,5 uur thuiswerk nodig hebt. De ervaring leerde dat studenten voor grote projecten (zoals het afstuderen) meer tijd nemen. Advies: doe de beroepsopleiding in eigen tijd en plan het in de tijd die jij beschikbaar hebt. Kom je er niet uit of wil je overleggen? Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Studiepunten
Studiepunten drukken de gewogen studiebelasting uit. Eén studiepunt staat gelijk aan 2,5 uur studiebelasting. Daarin is ook tijd voor het uitwerken van opdrachten thuis meegenomen. Per fase en deelfase wordt aangegeven hoeveel studiepunten je moet verzamelen.

Kosten

Wat zijn de kosten van de Vakopleiding? De verplichte onderdelen zijn per fase:

Deze bedragen zijn exclusief de kosten voor de keuzemodules, deze vind je in onze studiegids en op onze website onder ‘aanbod’. Keuzemodules kunnen (onderdelen van) een dag, weekend of meerdaagse zijn, óf modules uit de Zomeracademie.

Een regulier studietempo is er dus niet. Maar gemiddeld doen studenten 2 jaar over fase 1, 2 jaar over fase 2 en 1 jaar over fase 3. We adviseren je graag over een studietempo dat past bij jouw werk- en privéomstandigheden.

Evaluaties:

Met elke student evalueren we regelmatig zijn of haar beeldend proces en beeldend product. Wil je weten hoe onze evaluatieformulieren eruit zien? Bekijk ze hier:

Individuele Coaching

Voor (aankomend) beeldend kunstenaars die zich onder professionele begeleiding verder willen ontwikkelen, bieden wij individuele coaching. De coachingsbijeenkomsten kunnen gericht zijn op de inhoudelijke kant van je werk, maar ook op de praktische en de zakelijke aspecten van het kunstenaarschap.
Middels gesprekken, reflectie of opdrachten krijg je handvatten om nieuwe stappen te zetten. Je kunt hiermee meer richting geven aan je werk(proces) en een duidelijker (toekomst)beeld vormen van jezelf als kunstenaar.

Eenmalig of traject van 12 of 24 weken
Coaching is mogelijk in trajecten van 12 of 24 weken, of op het moment dat je er behoefte aan hebt. Op onze website vind je van iedere coach een beschrijving van zijn/haar werkterrein, expertise en werkwijze, zodat je zelf een keuze kunt maken voor een coach die het best bij jou en je doelen past. Voor een vrijblijvend adviesgesprek, aanmelding of verdere informatie kun je mailen of bellen met Natasja Knap. Zij is bereikbaar via n.knap@kafrl.nl of 06 4632 4790. Onze coaches zijn CRKBO-geregistreerd, hebben ieder een eigen artistieke praktijk en hebben de gedragscode Coachen KAF ondertekend.

Vragen?
Heb je vragen? Bel of mail ons gerust: 058-2136542 of info@kafrl.nl. Je kunt ook ons contactformulier invullen

Contact opnemen

Vragen?
Heb je vragen? Bel of mail ons gerust: 058-2136542 of info@kafrl.nl. Je kunt ook ons contactformulier invullen

Alumni

Klik hier voor een overzicht van aan onze academie afgestudeerde studenten

Gratis adviesgesprek

Wil je weten of onze deeltijd vakopleiding wat voor je is?

Vraag hier je gratis advies gesprek aan.

Modulaire Beroepsopleiding

Stel de vakopleiding samen uit diverse modules en studeer op je eigen tempo.

Klik hier als je alles wil weten over modulair studeren.