Vakopleiding autonoom beeldend kunstenaar

 

Alles over de vakopleiding

Maak je graag kunst?

In de Kunstvakopleiding leer je werken in verschillende kunstdisciplines (bijvoorbeeld fotografie, grafiek, schilderen, tekenen, beeldhouwen, keramiek en video). Je verdiept je inhoudelijk en leert een visie te ontwikkelen.

Wat houdt de studie in

Onze vakopleiding focust op het ontwikkelen van een eigen beroepshouding en visie. Een visie die verder gaat dan het eigen werk en dit werk ook plaatst in een kunsthistorische context en in de maatschappij.
Dit doen we door een programma aan te bieden dat steunt op vier pijlers: de theoretische, technische, artistieke en professionele context.
Het programma wat je volgt is bestaat deels uit gebonden modules en deels kies je zelf (passend bij je interesse).

Modules

Onze vakopleiding bestaat uit drie fasen. In elke fase ligt een bepaald programma vast, daarnaast kies je naar je eigen voorkeur nog modules uit de gebonden of vrije keuzeruimte.

De verplichte modules starten vanaf september en zetten in eerste instantie in op procesmatig werken, kunstbeschouwing en -filosofie, reflectie en het verder ontwikkelen van techniek. Zo ontdek je steeds meer waar je als kunstenaar voor staat. Wat betekent kunst voor jou en welke vorm past bij jou? Studenten die al wat verder in de opleiding zijn, volgen verplichte modules die gericht zijn op het verder ontwikkelen van een eigen beeldtaal en visie en het toewerken naar een expositie. In latere fases van de opleiding schrijf je ook een scriptie en heb je maandelijkse coachingsgesprekken. Elke deelfase wordt afgesloten met een werkbespreking/evaluatie. De afstudeerfase sluit af met een afstudeertentoonstelling die beoordeeld wordt door een examencommissie.

Visie

De wereld van de beeldende kunst is een dynamisch werkveld dat zich vooral ontwikkelt op snijvlakken tussen verschillende kunstdisciplines en maatschappelijke gebieden. Binnen dit veld zullen kunstenaars hun eigen ruimte moeten creëren. Onze vakopleiding tot autonoom beeldend kunstenaar focust daarom op het ontwikkelen van een eigen beroepshouding en visie. Een visie die verder gaat dan het eigen werk, maar dit werk ook plaatst in een kunsthistorische context en in de maatschappij.

“Studeren aan de Kunstacademie is steeds een ontdekkingsreis. Door kunstgeschiedenis,  het toepassen van verschillende materialen en het vinden van mijn eigen thematiek”.

Hielke de Jong (in zijn 2e jaar op de Kunstacademie)

Hoe is de studie ingedeeld?

Dit doen we door een programma aan te bieden dat steunt op vier pijlers: de theoretische, technische, artistieke en professionele context.

In de ene module vind je een mix van de vier pijlers, in de andere module ligt de focus meer op één of twee van deze gebieden. De opleiding is zo ingericht dat je naast een aantal verplichte modules direct een studiepalet kunt samenstellen dat past bij jouw eigen interesses, ambitie en richting. Dit noemen we de vrije of gebonden keuzeruimte. De verplichte modules per fase zie je hier:

De wereld van de beeldende kunst is een dynamisch werkveld dat zich vooral ontwikkelt op snijvlakken tussen verschillende kunstdisciplines en maatschappelijke gebieden. Binnen dit veld zullen kunstenaars hun eigen ruimte moeten creëren. Onze vakopleiding tot autonoom beeldend kunstenaar focust daarom op het ontwikkelen van een eigen beroepshouding en visie. Een visie die verder gaat dan het eigen werk, maar dit werk ook plaatst in een kunsthistorische context en in de maatschappij. Dit doen we door een programma aan te bieden dat steunt op vier pijlers: de theoretische, technische, artistieke en professionele context.
In de ene module vind je een mix van de vier pijlers, in de andere module ligt de focus meer op één of twee van deze gebieden. De opleiding is zo ingericht dat je naast een aantal verplichte modules direct een studiepalet kunt samenstellen dat past bij jouw eigen interesses, ambitie en richting. Dit noemen we de vrije of gebonden keuzeruimte. De verplichte modules per fase zie je hier:

 

FASE 1

(totaal 194 stp)

FASE 2

(totaal 198 stp)

FASE 3

(totaal 96 stp)

Heb je vragen? Kom je er niet uit? Bel of mail ons:058.2136542 of info@kafrl.nl
Je kunt natuurlijk altijd ook ons contactformulier invullen.

> klik hier om weer naar boven te gaan

Vakopleiding_Impressie_1
Vakopleiding_Impressie_2
Vakopleiding_Impressie_3

Hoe kun je starten:

-1- Maak een afspraak. Ben je geïnteresseerd in het volgen van de vakopleiding, maar twijfel je of je niveau aansluit bij de toelatingseisen, met deze vragen kun je terecht voor een gratis adviesgesprek. Tijdens dit gesprek kun je ook vooraf aan de toetsing je portfolio te laten checken.

Voor het maken van een afspraak kun je telefonisch of per mail contact opnemen met de administratie van Kunstacademie Friesland (info@kafrl.nl of 058-2136542).
Je kunt natuurlijk altijd ook ons contactformulier invullen

-2- DOE DE INSTAPTOETS Naar aanleiding van (óf zónder) dit studieadvies, doe je toelating (de online instaptoets.)De instapniveautoets is de toelating voor de Vakopleiding!

Het is een online toetsing (€ 32,50) door docenten van de toelatingscommissie beoordeeld. Je werk kun je hier uploaden en ter beoordeling voorleggen. Ook krijg je een korte opdracht. Naar aanleiding hiervan krijg je een advies voor een te volgen studieroute. De studiepunten die je haalt tellen pas mee als je de instaptoets gedaan hebt.


Andere mogelijkheden om te worden toegelaten

-3- Specifieke certificaten of het voltooien van de Vooropleiding.

Het certificaat van een van de onderstaande modules biedt toegang tot de eerste fase van onze Vakopleiding Autonoom Beeldend Kunstenaar:

Heb je een certificaat van een van deze modules ontvangen, dan hoef je de instapniveautoetsing niet te doen.

Voltooien van de vooropleiding:
Als je de vooropleiding positief afsluit, dan krijg je een certificaat, wat toegang geeft tot de eerste fase van de Vakopleiding Beeldend Kunstenaar van Kunstacademie Friesland. (Klik voor de Vooropleiding)

 

-4- Vrijstellingstoetsing (deel-)fase

Is er verwantschap tussen eerder gevolgde opleiding/cursus en deel van de vakopleiding dan wordt op grond van inhoud, niveau en de omvang bepaald of (een deel van) een fase kan worden vrijgesteld. Studenten die niet eerder een verwante opleiding volgden, maar middels ervaring in aanmerking menen te kunnen komen, kunnen dit eveneens laten toetsen. De vrijstellingstoetsing is deels digitaal en deels mondeling. N.a.v. deze toetsing krijgt een student een bindend studieadvies, waarin een persoonlijk studieplan wordt meegenomen. De kosten voor de vrijstellingstoets zijn € 125,-. (Afspraak maken)

Download onze Vakopleidingsbrochure
(als je deze vouwt heb je een boekje , formaat A2 dubbelzijdig)

 

Heb je vragen? Kom je er niet uit? Bel of mail ons:058.2136542 of info@kafrl.nl
Je kunt natuurlijk altijd ook ons contactformulier invullen.

 

> klik hier om weer naar boven te gaan

Vakopleiding_Impressie_6
Vakopleiding_Impressie_5
Vakopleiding_Impressie_4

Studietempo/belasting:

Studiebelasting/Studietempo/belasting

In principe staat er voor de vakopleiding een studieduur van 5 jaar. Het is echter ook mogelijk om er langer over doen, door bijvoorbeeld eerst alleen de verplichte onderdelen van een deelfase te volgen en later pas de vrije keuzeruimte in te vullen. Je kunt de studiebelasting in de vrije ruimte dus naar eigen inzicht spreiden.

Een “algemeen” studietempo is er dus niet, omdat ieder zelf keuzes individueel aan kan passen. Een indicatie: veel studenten doen 2 jaar over fase 1; 2 jaar over fase 2; 1 jaar over fase 3. We adviseren je graag over de mogelijkheden in studietempo, passend bij jouw werk- en privéomstandigheden. (Neem gerust daarvoor contact met ons op).

Studiepunten

Studiepunten drukken de gewogen studiebelasting uit. Eén studiepunt staat gelijk aan 2,5 uur studiebelasting (ook tijd voor het uitwerken van opdrachten thuis wordt meegenomen). Per fase en deelfase wordt aangegeven hoeveel studiepunten je moet verzamelen.

Werkbespreking 
(drempelmomenten)

Twee keer per jaar, in april en september, zijn er evaluatiedagen. Op deze dagen vinden werkbesprekingen en -presentaties plaats. De werkbesprekingen zijn drempelmomenten voor een volgende (deel-)fase of het diploma. Na een positief afgeronde werkbespreking, ontvang je een (deel-) fase certificaat of het diploma. Je schrijft zelf in op een evaluatiedatum passend bij jouw studieplanning. De afstudeerfase sluit af met een afstudeertentoonstelling die beoordeeld wordt door een examencommissie.

 

Heb je vragen? Kom je er niet uit? Bel of mail ons:058-2136542 of info@kafrl.nl
Je kunt natuurlijk altijd ook ons contactformulier invullen.

 

> klik hier om weer naar boven te gaan

Kosten

Wat zijn de kosten van de Vakopleiding?
De verplichte onderdelen zijn per fase:

  • Fase 1 € 1936,50
  • Fase 2 € 1904,50
  • Fase 3 € 1955,00

Daar komen dan de keuzemodules nog bij. Per keuze module zijn de kosten verschillend (die staan in de studiegids en op de site), dat kunnen onderdelen van een dag, weekend of meerdaagse zijn, óf modules uit de zomeracademie.
Een “algemeen” studietempo is er niet, omdat ieder zelf keuzes individueel aan kan passen. Een indicatie: veel studenten doen 2 jaar over fase 1; 2 jaar over fase 2; 1 jaar over fase 3.

Heb je vragen? Kom je er niet uit? Bel of mail ons:058-2136542 of info@kafrl.nl
Je kunt natuurlijk altijd ook ons contactformulier invullen.

 

> klik hier om weer naar boven te gaan

> Coaching eenmalig of in een traject

Voor (aankomend) beeldend kunstenaars die zich onder professionele begeleiding verder willen ontwikkelen bieden wij individuele coaching. De coachingsbijeenkomsten kunnen gericht zijn op de inhoudelijke kant van je werk, maar ook op de praktische en de zakelijke aspecten van het kunstenaarschap.

Via gesprek, reflectie of opdrachten krijg je handvatten om nieuwe stappen te gaan zetten. Je kunt hiermee meer richting geven aan je werk(-proces) en een duidelijker (toekomst-)beeld vormen van jezelf als kunstenaar.

eenmalig of trajecten van 12 0f 24 weken

Coaching is mogelijk in trajecten van 12 of 24 weken of op incidentele basis op het moment dat je er behoefte aan hebt. Op onze website vind je van iedere coach een beschrijving van zijn/haar werkterrein, expertise en werkwijze, zodat je zelf een keuze kan maken voor een coach die het best bij jou en je doelen past. Voor een vrijblijvend adviesgesprek, aanmelding of verdere informatie kun je mailen of bellen met Natasja Knap. Zij is bereikbaar via n.knap@ kafrl.nl of 06 4632 4790.

Onze coaches zijn CRKBO-geregistreerd en hebben allen een eigen zelfstandige artistieke praktijk. Daarnaast hebben zij de gedragscode Coachen KAF ondertekend.

Heb je vragen? Kom je er niet uit? Bel of mail ons:058.2136542 of info@kafrl.nl. Je kunt natuurlijk altijd ook ons contactformulier invullen