Deeltijd Beroepsopleiding Kunstacademie
Autonoom Beeldend Kunstenaar

5-jarige deeltijdstudie (HBO / bachelor niveau)

Ben je veel bezig met het maken van kunst? En wil je meer inhoud en verdieping door het volgen van een kunstopleiding? Dan is de Deeltijd Beroepsopleiding Autonoom Beeldend Kunstenaar aan Kunstacademie Friesland de studie die je zoekt.

✅  5 jarige deeltijdopleiding tot professioneel autonoom beeldend kunstenaar
✅  HBO / bachelor niveau
✅  Verschillende disciplines: schilderen, tekenen, beeldhouwen, keramiek, grafische techniek, 3D, fotografie en video
✅  Modulaire opzet (verplichte modules en keuze modules)
✅  Flexibel en persoonlijk educatietraject
✅  Goed te combineren met werk en/ of gezin. Verplichte modules zijn op maandag.
✅  Toelating via instaptoets of vooropleiding: 24 weken 1 dagdeel per week 


Inhoud Deeltijdstudie Beroepsopleiding Autonoom Kunstenaar

Als student aan onze beroepsopleiding leer je werken in verschillende media, zoals schilderen, tekenen, beeldhouwen, keramiek, grafiek, fotografie en video. Je verdiept je inhoudelijk en leert een eigen visie ontwikkelen. Dit doen we door een programma aan te bieden dat steunt op 4 pijlers: de theoretische, technische, artistieke en professionele context.

Onze deeltijd beroepsopleiding is onderverdeeld in 3 fasen. Elke fase kent een vast én variabel gedeelte. Zo kun je je verder ontwikkelen in specifieke disciplines passend bij je interesses, ambities of gekozen studiepad.

Fase 1 – Basisprogramma
In deze fase staat het ontwikkelen van algemeen beeldend handelen, kennismaken met kunst bekijken en beschouwen en het eigen maken van het beeldend proces voorop.

Fase 2 – Verdiepingsprogramma
Deze fase is gericht op de ontwikkeling van eigen visie en thematiek.

Fase 3 – Afstuderen
De derde fase is die van het afstuderen.

Modulaire opzet – flexibel en persoonlijk onderwijs
De leerstof is opgedeeld in modules, die afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Een aantal modules zijn verplicht, daarnaast worden een groot aantal modules in de zogenaamde vrije ruimte aangeboden; keuzemodules waaruit de student een eigen studiepalet kan kiezen. Hierdoor is een flexibel en persoonlijk educatietraject mogelijk. 

Voor elke behaalde module wordt steeds een deel-certificaat uitgereikt. Een student die alle benodigde modules van de beroepsopleiding met succes heeft doorlopen behaalt het diploma Autonoom Beeldend Kunstenaar.

Vooropleiding Beeldend Kunstenaar

Twijfel je op je al toe bent aan de beroepsopleiding? Volg dan de Vooropleiding Beeldend Kunstenaar.

In 24 lessen maak je kennis met alle facetten van het beeldend kunstenaarschap! Zo krijg je meer verdieping, waardoor je jezelf en je werk ontwikkelt. Na deze opleiding kun je direct doorstromen naar de Vakopleiding tot Beeldend Kunstenaar. De vooropleiding start op maandag 12 september en woensdag 15 september 2022.

Wat houdt de studie in?

Onze beroepsopleiding tot beroepskunstenaar focust op het ontwikkelen van een eigen beroepshouding en visie. Een visie die verder gaat dan het eigen werk, maar dit werk ook plaatst in een kunsthistorische context en in de maatschappij.

Dit doen we door een programma aan te bieden dat steunt op vier pijlers: -1. theoretische -2. technische -3. artistieke -4. professionele context.

Verder ontwikkelen en verdiepen: In het maken van werk met eigenheid, kun je niet om jezelf heen. Jouw blik, jouw handschrift, jouw verhaal. 

Als beginnend kunstenaar, maar ook als je ervaren bent, ben je continue in ontwikkeling. Je zoekt naar  verschillende manieren om je werk nóg meer eigen te maken, jouw blik als maker te scherpen of de zeggingskracht van je werk te versterken. 

Kunstacademie Friesland focust op een aantal aspecten als het gaat om het ontwikkelen van je eigen stem binnen de kunst. Om je ontwikkeling verder te verdiepen kun je niet om ‘doen-doen-doen’ heen. Oefening is een belangrijke voorwaarde, maar daarnaast is stil staan bij wie jij bent en hoe jij denkt als maker, nodig om meer eigenheid in je werk te kunnen brengen.

Naast modules waarin techniek en oefening centraal staan, vind je in ons programma verschillende modules die insteken op het inhoudelijk verdiepen van je werk. Hierin word je uitgedaagd om te kijken naar hoe jij jouw waarnemingen, ervaringen en ideeën kunt verbeelden, betekenis kunt geven en op een krachtige manier kunt overbrengen. In ‘Eigen thema, eigen stijl’, ‘Wat drijft je als maker’, ‘Plein-air’ (verdieping) of ‘De wereld als spiegel’ vind je dit volop terug.

Missie en Visie

Trek je eigen lijn | Kunst heeft een ongekende verbeeldingskracht. Een kracht die je in staat stelt om verbinden te maken: van mens tot mens, met de samenleving, met de wereld. Kunst biedt een venster op heden, verleden en toekomst. En spiegelt daarmee wie je bent, wie je was en wie je kunt worden. Kunst geeft ons letterlijk en figuurlijk perspectief. Kunstacademie Friesland biedt iedereen de mogelijkheid om de kunstenaar in zichzelf te ontdekken.


Hoe ziet de beroepsopleiding eruit?

Fasen en modules (studiejaar 2022/2023)

Vast en variabel gedeelte
De Vakopleiding bestaat uit drie fasen en diverse modules. Elke fase kent een vast en variabel gedeelte. Het vaste deel wordt aangeduid als ‘verplichte ruimte’. In het variabele deel kies je zelf modules uit de ‘gebonden keuzeruimte’ en ‘vrije ruimte’. Zo kun je je verder ontwikkelen in specifieke disciplines passend bij je interesses, ambities of gekozen studiepad.

De verplichte modules voor nieuwkomende studenten (2022-2023) zijn 5 jaar achter elkaar op vrijdag.

Wanneer en hoe vaak wordt je op de opleiding verwacht: bij een gangbaar tempo ben je elke week 2 dagdelen aanwezig: een dagdeel op vrijdag en een dagdeel naar keuze (afhankelijk wat je kiest uit de verplichte- en keuzemodules). Je kunt de studie “uitrekken” en bijvoorbeeld kiezen voor 1 dagdeel per week).

Starten met de opleiding

Stap 1: Adviesgesprek Beroepsopleiding 
Ben je geïnteresseerd in de beroepsopleiding? Vraag dan een gratis en vrijblijvend advies aan. We bespreken dan onder andere je ambities, wensen, toelatingseisen, je instapniveau en eventueel je portfolio. 
Maak telefonisch een afspraak via 058 – 213 6542 of vul het contactformulier in.

Stap 2: De instaptoets
Na het adviesgesprek doe je online een instaptoets. Je krijgt een korte opdracht en je kunt je eigen werk uploaden. Docenten van de toelatingscommissie beoordelen je werk. Bij een positief advies ben je toegelaten tot de beroepsopleiding. Ook krijg je een advies over je studieroute. Kosten voor de instaptoets zijn €32.50.

Andere mogelijkheden voor toelating

Voltooien van de Vooropleiding
Als je onze Vooropleiding positief afsluit, dan krijg je een certificaat dat toegang geeft tot de eerste fase van de Vakopleiding Beeldend Kunstenaar van Kunstacademie Friesland. Je hoeft dan dus geen instaptoets te doen.

Specifieke certificaten
Met een certificaat van een van de onderstaande modules hoef je geen instaptoets te doen en heb je direct toegang tot de eerste fase van onze Vakopleiding Autonoom Beeldend Kunstenaar:

Vrijstelling of vrijstellingstoets
Is er verwantschap tussen een eerder gevolgde opleiding/cursus en een deel van de Vakopleiding? Dan wordt op grond van inhoud, niveau en omvang bepaald of (een deel van) een fase kan worden vrijgesteld.
Studenten die geen verwante opleiding volgden, maar door ervaring in aanmerking menen te komen, kunnen dit laten toetsen. De vrijstellingstoets is deels digitaal en deels mondeling. Na deze toets krijg je een bindend studieadvies waarin een persoonlijk studieplan wordt meegenomen. De kosten voor de vrijstellingstoets zijn € 150,-.


Studietempo/belasting

In principe staat er voor de Vakopleiding een studieduur van 5 jaar. Maar je mag er ook langer over doen. Bijvoorbeeld wanneer je eerst de verplichte onderdelen wilt volgen en later pas de vrije keuzeruimte in wilt vullen. Je kunt de studiebelasting in de vrije ruimte naar eigen inzicht spreiden. Een regulier studietempo is er dus niet. Maar gemiddeld doen studenten 2 jaar over fase 1, 2 jaar over fase 2 en 1 jaar over fase 3. Toch willen aankomende studenten graag weten hoe vaak ze gemiddeld aanwezig zijn op de opleiding: bij een studietempo van 5 jaar opleidingstijd, ben je 1 dagdeel (= 2,5 uur) op vrijdag aanwezig (verplichte vakken) plus een dagdeel elders in de week (ochtend, avond middag: afhankelijk van de gekozen verplichte- of keuzemodule) We adviseren je graag over een studietempo dat past bij jouw werk- en privéomstandigheden. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Werkbespreking (drempelmomenten)
Twee keer per jaar, in april en september, zijn er evaluatiedagen. Op deze dagen vinden werkbesprekingen en -presentaties plaats. De werkbesprekingen zijn drempelmomenten voor een volgende (deel)fase of het diploma. Na een positief afgeronde werkbespreking ontvang je een (deel)fasecertificaat óf je diploma. Je schrijft zelf in op een evaluatiedatum passend bij jouw studieplanning. De afstudeerfase sluit af met een afstudeertentoonstelling die beoordeeld wordt door een examencommissie.

Studiebelasting

Door het modulaire karakter van de beroepsopleiding is het lastig te bepalen hoeveel studiebelasting (lees: thuiswerk) de opleiding meebrengt. Van elke les ( 2,5 uur) heb je thuis zeker 2,5 uur eigen thuiswerk tijd nodig. Heb je 2 lessen per week, dan betekent het dat je minimaal ook 2 x 2,5 uur thuiswerk nodig hebt. De ervaring leerde dat studenten voor grote projecten (zoals het afstuderen) meer tijd nemen. Advies: doe de beroepsopleiding in eigen tijd en plan het in de tijd die jij beschikbaar hebt. Kom je er niet uit of wil je overleggen? Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Studiepunten
Studiepunten drukken de gewogen studiebelasting uit. Eén studiepunt staat gelijk aan 2,5 uur studiebelasting. Daarin is ook tijd voor het uitwerken van opdrachten thuis meegenomen. Per fase en deelfase wordt aangegeven hoeveel studiepunten je moet verzamelen.

Kosten

Wat zijn de kosten van de Vakopleiding? De verplichte onderdelen zijn per fase:

Deze bedragen zijn exclusief de kosten voor de keuzemodules, deze vind je in onze studiegids en op onze website onder ‘aanbod’. Keuzemodules kunnen (onderdelen van) een dag, weekend of meerdaagse zijn, óf modules uit de Zomeracademie.

Een regulier studietempo is er dus niet. Maar gemiddeld doen studenten 2 jaar over fase 1, 2 jaar over fase 2 en 1 jaar over fase 3. We adviseren je graag over een studietempo dat past bij jouw werk- en privéomstandigheden.

Evaluaties

Met elke student evalueren we regelmatig zijn of haar beeldend proces en beeldend product. Wil je weten hoe onze evaluatieformulieren eruit zien? Bekijk ze hier:

Individuele Coaching

Voor (aankomend) beeldend kunstenaars die zich onder professionele begeleiding verder willen ontwikkelen, bieden wij individuele coaching. De coachingsbijeenkomsten kunnen gericht zijn op de inhoudelijke kant van je werk, maar ook op de praktische en de zakelijke aspecten van het kunstenaarschap.
Middels gesprekken, reflectie of opdrachten krijg je handvatten om nieuwe stappen te zetten. Je kunt hiermee meer richting geven aan je werk(proces) en een duidelijker (toekomst)beeld vormen van jezelf als kunstenaar.

Eenmalig of traject van 12 of 24 weken
Coaching is mogelijk in trajecten van 12 of 24 weken, of op het moment dat je er behoefte aan hebt. Op onze website vind je van iedere coach een beschrijving van zijn/haar werkterrein, expertise en werkwijze, zodat je zelf een keuze kunt maken voor een coach die het best bij jou en je doelen past. Onze coaches zijn CRKBO-gecertificeerd, hebben ieder een eigen artistieke praktijk en hebben de gedragscode Coachen KAF ondertekend.

Alumni

Klik hier voor een overzicht van aan onze academie afgestudeerde studenten