Deeltijd Beroepsopleiding Autonoom Beeldend Kunstenaar

Word autonoom beeldend kunstenaar!

Als student aan onze beroepsopleiding leer je werken in verschillende media, zoals schilderen, tekenen, beeldhouwen, keramiek, grafiek, fotografie en video. Je verdiept je inhoudelijk en leert een eigen visie ontwikkelen. Dit doen we door een programma aan te bieden dat steunt op vier pijlers: de theoretische, technische, artistieke en professionele context.

Onze deeltijd beroepsopleiding is onderverdeeld in 3 fasen, waarvan de eerste gezien kan worden als een basisprogramma. Hierin staat het ontwikkelen van algemeen beeldend handelen, kennismaken met kunst bekijken en beschouwen en het eigen maken van het beeldend proces voorop. De volgende fase is een verdiepingsprogramma gericht op eigen visie en thematiek. De derde fase is die van het afstuderen. De leerstof is opgedeeld in modules, die afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Een aantal modules zijn verplicht, daarnaast worden een groot aantal modules in de zogenaamde vrije ruimte aangeboden; keuzemodules waaruit de student een eigen studiepalet kan kiezen. Hierdoor is een flexibel en persoonlijk educatietraject mogelijk. 

Voor elke behaalde module wordt steeds een deel-certificaat uitgereikt. Een student die alle benodigde modules van de beroepsopleiding met succes heeft doorlopen behaalt het diploma Autonoom Beeldend Kunstenaar.

Open Dagen
Of kom naar één van onze Open Dagen op 13 en 14 juni! In dit weekend kun je, tussen 11:00 – 17:00 uur de sfeer komen proeven, kennis maken met docenten en je portfolio laten bekijken. Om de drukte te spreiden werken wij op beide dagen met inschrijven per tijdslot. Op deze manier krijg je niet alleen alle ruimte en aandacht, maar kunnen we ook de RIVM voorschriften volgen en de 1,5 meter respecteren.

Kun je niet komen naar de Open Dagen en ben je wel geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan. Dat kan telefonisch, via mail of het contactformulier.

Vooropleiding
Twijfel je of je al toe bent aan de vakopleiding? Volg dan de Vooropleiding Beeldend Kunstenaar. In 24 lessen maak je kennis met alle facetten van het beeldend kunstenaarschap! Zo krijg je meer verdieping, waardoor je jezelf en je werk ontwikkelt. Na deze opleiding kun je direct doorstromen naar de Vakopleiding tot Beeldend Kunstenaar. De vooropleiding start woensdag 16 september 2020.

Wat houdt de studie in

Onze beroepsopleiding tot beroepskunstenaar focust op het ontwikkelen van een eigen beroepshouding en visie. Een visie die verder gaat dan het eigen werk, maar dit werk ook plaatst in een kunsthistorische context en in de maatschappij.

Dit doen we door een programma aan te bieden dat steunt op vier pijlers:

de
theoretische
technische
artistieke en
professionele context

Verder ontwikkelen en verdiepen

In het maken van werk met eigenheid, kun je niet om jezelf heen. Jouw blik, jouw handschrift, jouw verhaal. 

Als beginnend kunstenaar, maar ook als je ervaren bent, ben je continue in ontwikkeling. Je zoekt naar  verschillende manieren om je werk nóg meer eigen te maken, jouw blik als maker te scherpen of de zeggingskracht van je werk te versterken. 

Kunstacademie Friesland focust op een aantal aspecten als het gaat om het ontwikkelen van je eigen stem binnen de kunst. Om je ontwikkeling verder te verdiepen kun je niet om ‘doen-doen-doen’ heen. Oefening is een belangrijke voorwaarde, maar daarnaast is stil staan bij wie jij bent en hoe jij denkt als maker, nodig om meer eigenheid in je werk te kunnen brengen.

Naast modules waarin techniek en oefening centraal staan, vind je in ons programma verschillende modules die insteken op het inhoudelijk verdiepen van je werk. Hierin word je uitgedaagd om te kijken naar hoe jij jouw waarnemingen, ervaringen en ideeën kunt verbeelden, betekenis kunt geven en op een krachtige manier kunt overbrengen. In ‘Eigen thema, eigen stijl’, ‘Wat drijft je als maker’, ‘Plein-air’ (verdieping) of ‘De wereld als spiegel’ vind je dit volop terug.

Visie

De wereld van de beeldende kunst is een dynamisch werkveld dat zich vooral ontwikkelt op snijvlakken tussen verschillende disciplines en maatschappelijke gebieden. Binnen dit veld zullen kunstenaars hun eigen ruimte moeten creëren. Binnen de genoemde 4 pijlers ligt de nadruk daarom ook op het ontwikkelen van een eigen beroepshouding en visie.

Fasen en modules (studiejaar 2020/2021)

FASE 1

(totaal 196 stp)

1.1 VERPLICHTE RUIMTE (52 stp)

VERPLICHTE ONDERDELEN

• Intervisie kunstenaarschap 4 stp

• Studieweekend 6 stp

• Beeldend onderzoek I 20 stp

• Kunstbeschouwing 20 stp

 TEGEN HET EIND VAN FASE 1.1

• Werkbespreking/Evaluatie 2 stp (keuze uit een datum in april of september)

1.2 VERPLICHTE RUIMTE (48 stp)

• Artist Statement 2 stp (online)

• Beeldend onderzoek II 20 stp

• Kunstfilosofie 12 stp

• Kunst en Vliegwerk 8 stp

* Intervisie kunstenaarschap 4 stp

TEGEN HET EINDE VAN 1.2

• Werkbespreking/Evaluatie 2 stp (keuze uit een datum in april of september)

GEBONDEN KEUZERUIMTE (min. 1)

• Module Tekenen & Schilderen – de caroussel 48 stp

• Module Grafische Technieken – basis 48 stp

• Module Ruimtelijk werken 24 stp

• Module Beeldhouwen (beginners en gevorderden) 24 stp

• Module Keramiek (techniek en experiment) 24 stp

• Module Tekenen iedereen kan het – basis 24 stp

* Kijken door een kader (fotografie) 24 stp

VRIJE RUIMTE (aanvullen tot 96 stp)

COACHING

Intervisie kunstenaars 4

FOTO/FILM

Stop-motion 2

Video safari 4

Kijken door een kader 24

GRAFISCH

Grafische technieken – basis 48

Grafische technieken – vervolg 48

Linosnedes maken 4

Stempelen 2.0 2

Grafiekweekend 4

Blauwdrukken 2

Monoprint 2

KUNST & ONDERNEMEN

Toewerken naar een expositie 20

Artist statement schrijven I 2

Artist statement schrijven II 2

Ondernemen in de kunst 8

Paper schrijven 8

KUNSTREIZEN

Studieweekend – Ameland 6

Kunstreis Kopenhagen 20

Kunstweek Terschelling 13

MIXED MEDIA

Natuurcollages

Illustratie concept tot boek 24

Maak je eigen prentenboek 24

Kijkkastjes maken 2

PROCES

Beeldend onderzoek I 20

Beeldend onderzoek II 20

Future cities 16

Connecting the dots 48

Autobiografisch werk 16

Materiaal iconografie 24

Kunst & vliegwerk 8

Extending the body 16

Storytelling 24

De wereld in de spiegel 12

Wat drijft jou als maker 12

Eigen thema eigen stijl 12

RUIMTELIJK

Keramiek 24

Beeldhouwen (24 x) 48

Ruimtelijk werken 24

Beeldhouwen (12x) 24

Raku-stoken 12

SCHILDEREN

Schilderen vaardigheid ontwikkelen 48

Verhalen in verf 48

Acryl voor beginners 24

Schilderen 3 visies 24

Landschappen 24

Visualisatie in abstractie 24

Olieverf voor iedereen 24

Grijs, koningin van der kleuren 2

Druiptechniek 2

Kleur in een grijs verleden 2

Het licht 2

Landschappelijk (abstract) 2

Zorn palet model 2

Bloemen 2

Strand en vette klei 2

Keukenschilderijen 2

Phtalo kleuren 2

Hulpmiddelen (acryl) 2

Zorn palet landschap 2

Aquarelleren de basis 2

Olieverf instructiedag 2

Met kleur met kracht 2

Oosterse penseelstreken 2

Vlekken als uitgangspunt 2

Abstract 2

Aquarel-ets 2

Eilandliefde 2

Schaduw en licht 2

Berm 2

Ondergronden in acryl 2

Vergrijsde vs heldere kleuren 2

Groot Formaat 5

Portretweekend 5

Figuratief schilderen 5

3 dagen – 3 schilderijen 5

THEORIE

Kunstbeschouwing 20

Denken over kunst 12

Fast Forward 20

Daarom kunst 20

TEKENEN

Modeltekenen 24

Iedereen kan tek. – de basis 24

Iedereen kan tek. – het vervolg 24

Houtskool ontdekken 2

Wintergroente botanisch 2

Pentekenen 2

Ontdek dat je kan tekenen! 2

Vogels 2

Monochroom-experimenteel 2

Botanisch 2

TEKENEN & SCHILDEREN

De Caroussel 48

Portret, tekenen en schilderen 48

Basis & vervolg 48

KUNST BUITEN

Landart 4

Art Jam 2

OVERIG

Glasfurion 2

Picking up the pieces 2

Fase 1 = 194 stp

FASE 2

(totaal 198 stp)

2.1 VERPLICHTE RUIMTE (48 stp)

• Artist Statement II 2 stp

• Future Cities 16 stp

• Materiaal iconografie 24 stp

• Intervisie kunstenaarschap 4 stp

 

TEGEN HET EIND VAN FASE 2.1

• Werkbespreking/Evaluatie 2 stp (keuze uit een datum in april of september)

2.2 VERPLICHTE RUIMTE (54 stp)

• Paper (kleine scriptie) 8 stp

• Autobiografisch werk (eigen, persoonlijk thema) 16 stp

• Toewerken naar een expositie 24 stp

• Intervisie kunstenaarschap 4 stp

• Werkbespreking/Evaluatie 2 stp (wordt gepland tijdens expositie van de module toewerken naar een expositie)

GEBONDEN KEUZERUIMTE (min. 24 stp)

* Extending the body 16 stp

* Daarom kunst 20 stp

* Storytelling 24 stp

* Connecting the dots 48 stp

VRIJE RUIMTE (aanvullen tot 96 stp)

COACHING

Intervisie kunstenaars 4

FOTO/FILM

Stop-motion 2

Video safari 4

Kijken door een kader 24

GRAFISCH

Grafische technieken – basis 48

Grafische technieken – vervolg 48

Linosnedes maken 4

Stempelen 2.0 2

Grafiekweekend 4

Blauwdrukken 2

Monoprint 2

KUNST & ONDERNEMEN

Toewerken naar een expositie 20

Artist statement schrijven I 2

Artist statement schrijven II 2

Ondernemen in de kunst 8

Paper schrijven 8

KUNSTREIZEN

Studieweekend – Ameland 6

Kunstreis Kopenhagen 20

Kunstweek Terschelling 13

MIXED MEDIA

Natuurcollages

Illustratie concept tot boek 24

Maak je eigen prentenboek 24

Kijkkastjes maken 2

PROCES

Beeldend onderzoek I 20

Beeldend onderzoek II 20

Future cities 16

Connecting the dots 48

Autobiografisch werk 16

Materiaal iconografie 24

Kunst & vliegwerk 8

Extending the body 16

Storytelling 24

De wereld in de spiegel 12

Wat drijf jou als maker 12

Eigen thema eigen stijl 12

RUIMTELIJK

Keramiek 24

Beeldhouwen (24 x) 48

Ruimtelijk werken 24

Beeldhouwen (12x) 24

Raku-stoken 12

SCHILDEREN

Schilderen vaardigheid ontwikkelen 48

Verhalen in verf 48

Acryl voor beginners 24

Schilderen 3 visies 24

Landschappen 24

Visualisatie in abstractie 24

Olieverf voor iedereen 24

Grijs, koningin van der kleuren 2

Druiptechniek 2

Kleur in een grijs verleden 2

Het licht 2

Landschappelijk (abstract) 2

Zorn palet model 2

Bloemen 2

Strand en vette klei 2

Keukenschilderijen 2

Phtalo kleuren 2

Hulpmiddelen (acryl) 2

Zorn palet landschap 2

Aquarelleren de basis 2

Olieverf instructiedag 2

Met kleur met kracht 2

Oosterse penseelstreken 2

Vlekken als uitgangspunt 2

Abstract 2

Aquarel-ets 2

Eilandliefde 2

Schaduw en licht 2

Berm 2

Ondergronden in Acryl 2

Vergrijsde vd heldere kleuren 2

Groot Formaat 5

Portretweekend 5

Figuratief schilderen 5

3 dagen – 3 schilderijen 5

THEORIE

Kunstbeschouwing 20

Denken over kunst 12

Fast Forward 20

Daarom kunst 20

TEKENEN

Modeltekenen 24

Iedereen kan tek. – de basis 24

Iedereen kan tek. – het vervolg 24

Houtskool ontdekken 2

Wintergroente botanisch 2

Pentekenen 2

Ontdek dat je kan tekenen! 2

Vogels 2

Monochroom-experimenteel 2

Botanisch 2

TEKENEN & SCHILDEREN

De Caroussel 48

Portret, tekenen en schilderen 48

Basis & vervolg 48

KUNST BUITEN

Landart 4

Art Jam 2

OVERIG

Glasfurion 2

Picking up the pieces 2

Fase 2 = 198 stp

FASE 3

(totaal 96 stp)

3.0 VERPLICHTE RUIMTE (72 stp)

• Coachingstraject theoretisch onderzoek 8 stp (individueel, afstudeerscriptie)

• Coachingstraject beeldend onderzoek afstuderen 62 stp (individueel, eigen thema, expositie)

• Eindexamen (Afstudeerwerkbespreking) 2 stp

GEBONDEN + VRIJEKEUZERUIMTE (min. 24 stp)

COACHING

Intervisie kunstenaars 4

FOTO/FILM

Stop-motion 2

Video safari 4

Kijken door een kader 24

GRAFISCH

Grafische technieken – basis 48

Grafische technieken – vervolg 48

Linosnedes maken 4

Stempelen 2.0 2

Grafiekweekend 4

Blauwdrukken 2

Monoprint 2

KUNST & ONDERNEMEN

Toewerken naar een expositie 20

Artist statement schrijven I 2

Artist statement schrijven II 2

Ondernemen in de kunst 8

Paper schrijven 8

KUNSTREIZEN

Studieweekend – Ameland 6

Kunstreis Kopenhagen 20

Kunstweek Terschelling 13

MIXED MEDIA

Natuurcollages

Illustratie concept tot boek 24

Maak je eigen prentenboek 24

Kijkkastjes maken 2

PROCES

Beeldend onderzoek I 20

Beeldend onderzoek II 20

Future cities 16

Connecting the dots 48

Autobiografisch werk 16

Materiaal iconografie 24

Kunst & vliegwerk 8

Extending the body 16

Storytelling 24

De wereld in de spiegel 12

Wat drijf jou als maker 12

Eigen thema eigen stijl 12

RUIMTELIJK

Keramiek 24

Beeldhouwen (24 x) 48

Ruimtelijk werken 24

Beeldhouwen (12x) 24

Raku-stoken 12

SCHILDEREN

Schilderen vaardigheid ontwikkelen 48

Verhalen in verf 48

Acryl voor beginners 24

Schilderen 3 visies 24

Landschappen 24

Visualisatie in abstractie 24

Olieverf voor iedereen 24

Grijs, koningin van der kleuren 2

Druiptechniek 2

Kleur in een grijs verleden 2

Het licht 2

Landschappelijk (abstract) 2

Zorn palet model 2

Bloemen 2

Strand en vette klei 2

Keukenschilderijen 2

Phtalo kleuren 2

Hulpmiddelen (acryl) 2

Zorn palet landschap 2

Aquarelleren de basis 2

Olieverf instructiedag 2

Met kleur met kracht 2

Oosterse penseelstreken 2

Vlekken als uitgangspunt 2

Abstract 2

Aquarel-ets 2

Eilandliefde 2

Schaduw en licht 2

Berm 2

Ondergronden in Acryl 2

Vergrijsde vd heldere kleuren 2

Groot Formaat 5

Portretweekend 5

Figuratief schilderen 5

3 dagen – 3 schilderijen 5

THEORIE

Kunstbeschouwing 20

Denken over kunst 12

Fast Forward 20

Daarom kunst 20

TEKENEN

Modeltekenen 24

Iedereen kan tek. – de basis 24

Iedereen kan tek. – het vervolg 24

Houtskool ontdekken 2

Wintergroente botanisch 2

Pentekenen 2

Ontdek dat je kan tekenen! 2

Vogels 2

Monochroom-experimenteel 2

Botanisch 2

TEKENEN & SCHILDEREN

De Caroussel 48

Portret, tekenen en schilderen 48

Basis & vervolg 48

KUNST BUITEN

Landart 4

Art Jam 2

OVERIG

Glasfurion 2

Picking up the pieces 2

Fase 3 = 96 stp

Vast en variabel gedeelte
Zoals je ziet bestaat de Vakopleiding uit drie fasen en diverse modules. Elke fase kent een vast en variabel gedeelte. Het vaste deel wordt aangeduid als ‘verplichte ruimte’. In het variabele deel kies je zelf modules uit de ‘gebonden keuzeruimte’ en ‘vrije ruimte’. Zo kun je je verder ontwikkelen in specifieke disciplines passend bij je interesses, ambities of gekozen studiepad.

Inhoud
De verplichte modules starten in september en gaan in eerste instantie in op procesmatig werken, kunstbeschouwing en -filosofie, reflectie en het verder ontwikkelen van techniek. Wat betekent kunst voor jou, en welke vorm past bij jou? Je ontdekt steeds beter waar je als kunstenaar voor staat.

Studenten die wat verder in de opleiding zijn, volgen verplichte modules die gericht zijn op het verder ontwikkelen van een eigen beeldtaal en visie. Ook werken ze toe naar een expositie. In latere fasen van de opleiding schrijf je een scriptie en heb je maandelijkse coachingsgesprekken. Elke deelfase wordt afgesloten met een werkbespreking/evaluatie. De afstudeerfase sluit af met een afstudeertentoonstelling die beoordeeld wordt door een examencommissie.

Vragen?
Heb je vragen? Bel of mail ons gerust: 058-2136542 of info@kafrl.nl. Je kunt ook ons contactformulier invullen

“Studeren aan de kunstacademie is steeds een ontdekkingsreis. Door kunstgeschiedenis, het toepassen van verschillende materialen en het vinden van mijn eigen thematiek”.

Hielke de Jong (in zijn 2e jaar op de Kunstacademie)

Hoe kun je starten:

-1- Maak een afspraak.
Ben je geïnteresseerd in het volgen van de Vakopleiding? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan. Tijdens dit gesprek bespreken we onder andere je wensen en ambities, de toelatingseisen, je niveau en eventueel je portfolio. Op basis hiervan geven we je studieadvies. Maak telefonisch of per mail een afspraak (info@kafrl.nl / 058-2136542) of vul ons contactformulier in.

-2- De instaptoets
Na het adviesgesprek doe je de online instaptoets. Hierin krijg je een korte opdracht en kun je eigen werk ter beoordeling uploaden. De toets wordt door docenten van de toelatingscommissie beoordeeld. Haal je de instaptoets, dan ben je toegelaten tot de Vakopleiding en krijg je een advies voor een te volgen studieroute. De kosten voor de instaptoets zijn € 32,50

Let op: behaalde studiepunten tellen pas mee als je de instaptoets behaald hebt.

Andere mogelijkheden voor toelating

Voltooien van de Vooropleiding
Als je onze Vooropleiding positief afsluit, dan krijg je een certificaat dat toegang geeft tot de eerste fase van de Vakopleiding Beeldend Kunstenaar van Kunstacademie Friesland. Je hoeft dan dus geen instaptoets te doen.

Specifieke certificaten
Met een certificaat van een van de onderstaande modules hoef je geen instaptoets te doen en heb je direct toegang tot de eerste fase van onze Vakopleiding Autonoom Beeldend Kunstenaar:

Vrijstelling of vrijstellingstoets
Is er verwantschap tussen een eerder gevolgde opleiding/cursus en een deel van de Vakopleiding? Dan wordt op grond van inhoud, niveau en omvang bepaald of (een deel van) een fase kan worden vrijgesteld.
Studenten die geen verwante opleiding volgden, maar door ervaring in aanmerking menen te komen, kunnen dit laten toetsen. De vrijstellingstoets is deels digitaal en deels mondeling. Na deze toets krijg je een bindend studieadvies waarin een persoonlijk studieplan wordt meegenomen. De kosten voor de vrijstellingstoets zijn € 125,-.

Vragen?
Heb je vragen? Bel of mail ons gerust: 058-2136542 of info@kafrl.nl. Je kunt ook ons contactformulier invullen

Studietempo/belasting:

In principe staat er voor de Vakopleiding een studieduur van 5 jaar. Maar je mag er ook langer over doen. Bijvoorbeeld wanneer je eerst de verplichte onderdelen wilt volgen en later pas de vrije keuzeruimte in wilt vullen. Je kunt de studiebelasting in de vrije ruimte naar eigen inzicht spreiden. Een regulier studietempo is er dus niet. Maar gemiddeld doen studenten 2 jaar over fase 1, 2 jaar over fase 2 en 1 jaar over fase 3. We adviseren je graag over een studietempo dat past bij jouw werk- en privéomstandigheden. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Studiepunten
Studiepunten drukken de gewogen studiebelasting uit. Eén studiepunt staat gelijk aan 2,5 uur studiebelasting. Daarin is ook tijd voor het uitwerken van opdrachten thuis meegenomen. Per fase en deelfase wordt aangegeven hoeveel studiepunten je moet verzamelen.

Werkbespreking (drempelmomenten)
Twee keer per jaar, in april en september, zijn er evaluatiedagen. Op deze dagen vinden werkbesprekingen en -presentaties plaats. De werkbesprekingen zijn drempelmomenten voor een volgende (deel)fase of het diploma. Na een positief afgeronde werkbespreking ontvang je een (deel)fasecertificaat óf je diploma. Je schrijft zelf in op een evaluatiedatum passend bij jouw studieplanning. De afstudeerfase sluit af met een afstudeertentoonstelling die beoordeeld wordt door een examencommissie.

Vragen?
Heb je vragen? Bel of mail ons gerust: 058-2136542 of info@kafrl.nl. Je kunt ook ons contactformulier invullen

Evaluaties:

Met elke student evalueren we regelmatig zijn of haar beeldend proces en beeldend product. Wil je weten hoe onze evaluatieformulieren eruit zien? Bekijk ze hier:

Kosten

Wat zijn de kosten van de Vakopleiding? De verplichte onderdelen zijn per fase:

  • Fase 1 € 1936,50
  • Fase 2 € 1904,50
  • Fase 3 € 1955,00

Deze bedragen zijn exclusief de kosten voor de keuzemodules, deze vind je in de studiegids 2019-2020. Keuzemodules kunnen (onderdelen van) een dag, weekend of meerdaagse zijn, óf modules uit de Zomeracademie.

Een regulier studietempo is er dus niet. Maar gemiddeld doen studenten 2 jaar over fase 1, 2 jaar over fase 2 en 1 jaar over fase 3. We adviseren je graag over een studietempo dat past bij jouw werk- en privéomstandigheden.

Vragen?
Heb je vragen? Bel of mail ons gerust: 058-2136542 of info@kafrl.nl. Je kunt ook ons contactformulier invullen

Alumni

Klik hier voor een overzicht van aan onze academie afgestudeerde studenten

Individuele Coaching

Voor (aankomend) beeldend kunstenaars die zich onder professionele begeleiding verder willen ontwikkelen, bieden wij individuele coaching. De coachingsbijeenkomsten kunnen gericht zijn op de inhoudelijke kant van je werk, maar ook op de praktische en de zakelijke aspecten van het kunstenaarschap.
Middels gesprekken, reflectie of opdrachten krijg je handvatten om nieuwe stappen te zetten. Je kunt hiermee meer richting geven aan je werk(proces) en een duidelijker (toekomst)beeld vormen van jezelf als kunstenaar.

Eenmalig of traject van 12 of 24 weken
Coaching is mogelijk in trajecten van 12 of 24 weken, of op het moment dat je er behoefte aan hebt. Op onze website vind je van iedere coach een beschrijving van zijn/haar werkterrein, expertise en werkwijze, zodat je zelf een keuze kunt maken voor een coach die het best bij jou en je doelen past. Voor een vrijblijvend adviesgesprek, aanmelding of verdere informatie kun je mailen of bellen met Natasja Knap. Zij is bereikbaar via n.knap@kafrl.nl of 06 4632 4790. Onze coaches zijn CRKBO-geregistreerd, hebben ieder een eigen artistieke praktijk en hebben de gedragscode Coachen KAF ondertekend.

Vragen?
Heb je vragen? Bel of mail ons gerust: 058-2136542 of info@kafrl.nl. Je kunt ook ons contactformulier invullen

Gratis adviesgesprek

Wil je weten of onze deeltijd vakopleiding wat voor je is?

Vraag hier je gratis advies gesprek aan.

Modulaire vakopleiding

Stel de vakopleiding samen uit diverse modules en studeer op je eigen tempo.

Klik hier als je alles wil weten over modulair studeren.