Alumni

Wanda Ario Soeriowardojo ‘Oranga te Tamarki’  is Maori voor ‘De helende reis van een kind’. Met wiegen heelt Wanda haar innerlijke kind. Met haar ogen dicht, luisterend naar wereldse wiegeliedjes en met tekenmateriaal in beide handen, heeft ze dit kunstwerk vormgegeven. De essentie bestaat uit gevoelens van verbondenheid, kwetsbaarheid, geborgenheid, ritme en rust.
www.kunstenario.nl


Renee van Bezooijen In mijn eindproject komen vier passies samen: voor vogels op keramiek, voor diversiteit, voor Friesland en voor ambachtelijkheid. Dit heeft geresulteerd in 330 paneeltjes met de uitstraling van een Friese tegelwand. Daarop heb ik vogels afgebeeld van handbewerkt materiaal. De titel is ‘Het schone van verschil. Leve de verscheidenheid’. 


John van Bezu Door na te denken over de ‘aard der dingen’ zoals die al sinds mensenheugenis bestaan kom ik tot mijn kunstwerken. Ze ontstaan op de scheiding van ratio en emotie. Voorbeelden zijn de projecten ‘Opposite worlds’ die gaat over schijnbare tegenstellingen, ‘Licht & Liefde’ en nu ‘De Traan’. www.KunstvanBezu.nl


Hiltsje BloemhofWilly van den Bosch-Elzinga Een muur om je heen bouwen, omdat je de pijn niet wilt voelen, omdat je de littekens niet wilt zíjn. Maar juist die littekens maken tot wie je bent. Wees er trots op.                                                           


Jetty Boterhoek  Niets is wat het lijkt.. Dat is wat ik duidelijk wil maken met mijn afstudeerwerk. Je kunt aan de buitenkant niet zien wat er in iemand leeft, wat je ziet is het imago, `de Persona`. Het werk is gemaakt van transparant glas, doorzichtig, helder, maar de inhoud blijft een raadsel. www.jettyboterhoek.nlCarina Bruggenkamp Veerkracht is het thema wat ik wilde verbeelden in mijn werk. In mijn schilderij laat ik de mens zien, die na een zware periode in het leven zichzelf weer opricht om zijn pad te vervolgen. Dat je heel diep kan gaan maar toch sterker bent dan je denkt. Elk mens komt voor tegenslagen te staan. Het is een universeel thema. Het is alleen de vraag: Hoe ga je er mee om?

                                                           


Clasina Flapper

 “Wat is het dat een moeder zo bindt aan haar kind en het zo moeilijk los kan laten, terwijl het kind het nest uit vliegt en vrij wil zijn om zijn eigen weg te zoeken?” Vanuit dit onderzoek heb ik de bijzondere band tussen “mijn heit en beppe” en “mij en mijn zoon” verbeeld.


Hanneke Fonteijn Vrije verzamelingen. Flats zijn als grote ladekasten met een diversiteit aan bewoners. Ik laat het op me inwerken. Zo verzamel ik de beelden, schilderijen, foto’s en servies, een verbeelding van de mensen die er wonen. Ik kijk naar de buitenkant, kom nieuwsgierig binnen, ontmoet  bewoners. Wat beweegt hen? Hoe leven ze?Thea Hommema: Hoeveel is genoeg? De THEJAHO bentobox,  een Japanse lunchbox, is een vangnet voor verhalen, beelden, ontmoetingen. Er waait namelijk van alles door Thea heen.  Dingen die ze ergens heeft gelezen, die plotsklaps op haar pad komen.  Eenmaal beeldend vormgegeven vanuit het motto ‘aansporing tot het goede leven’ mag het beweging veroorzaken in de bewustheden en onbewustheden van de kijkers.


Henriette ter Horst Bomen zijn als mensen. Van oudsher leven mens en boom in verbondenheid met elkaar. Met bomen wordt gepraat, ze worden omhelsd en emoties worden gedeeld, want bomen geven troost en stralen rust uit. De kracht van bomen heeft mij altijd gefascineerd. De boom uit onze tuin is een autobiografisch project geworden.


Wynske de Jong


Jan Kloosterman Ik teken en schilder al decennia lang met grote tussenpozen.. Mijn inspiratie vind ik in de natuur, maatschappij, media en politiek…. kortgezegd het dagelijks leven. In mijn werk probeer ik werkelijkheid te combineren met fictie, het onbekende wat voor mij werkelijkheid is. Mijn werk is realistisch en tegelijk surrealistisch/vervreemdend. Ik probeer mijn boodschap via het doek te laten communiceren.


Pauline Klop Niemandsland is een grijs of bijna zwart gebied dat Niemandskinderen met verstikkende (onzichtbare) schakels in zijn greep houdt en hen er van weerhoudt om tot ontplooiing te komen. Geketend tot zij zich bevrijden en de schakels één voor één open breken. ( “Niemandskinderen” is ontleend aan Carolien Roodvoets ).


Yvette de Koning In 3 seconden beoordelen we de ander op karaktereigenschappen om in te schatten of men wel deugt. Het blijft intrigerend dat mensen aardig en tegelijk ook slecht kunnen zijn. Zacht en stug, soms moeilijk plooibaar, beresterk en soms erg zwak. Al deze eigenschappen zijn ook in leer te vinden.


Sietze Kraak Mijn inspiratie haal ik door de opgedane indrukken uit mijn directe omgeving en tijdens mijn reizen. Mijn favoriete stroming is de Materieschilderkunst. Werken met diverse soorten materie heeft iets magisch. Mijn creativiteit, zowel vormen als kleuren, komt van binnenuit.


Tjitske Langhout Angst is snel gecreëerd! De verbeelding is sterk, wordt alom gevoed. Je bent al gauw gevangen in de gedachtewereld die je zelf hebt gecreëerd en begint de strijd met jezelf. Wint het vertrouwen en ga je voor vrijheid of blijf je in de verbeelding en hou je jezelf gevangen? www.tjitsketjits.com


Maria Mantje Deze 5 houtsneden,  “Vreugde” en “Groei”, beelden mijn tijd op de kunstacademie uit. Van het enthousiaste begin, via de soms moeizame middenperiode, tot het eind, waar mijn doel lag. Ik heb mijn bestemming bereikt en voel me vrij om mijn eigen weg te gaan.


Henk Nijp Mei dit einwurk, in film’loop’ oer ‘Reid’, besykje ik it ûndergean, of it ‘belibjen’ fan in reidfjild op te roppen. Mar it giet likegoed ek oer de kwetsberens fan de natoer en dêrmei oer it nuodlike fan it bestean yn it algemien. https://www.facebook.com/henk.nijp


Anneke Panstra Door kleur gevormd. Kleurenblind, ik ben niet blind en ik zie wel kleuren, alleen zie ik de kleuren anders dan mensen die niet kleurenblind zijn. Ik ben op zoek gegaan naar vormen die kleuren uitbeelden zoals ik ze beleef. De kleur blauw staat voor mij voor stevigheid, standvastigheid, iets waar je op kan bouwen. Rood staat voor mij voor vrouwelijkheid, geborgenheid, veiligheid en warmte. Zijn de kleur- vormen blauw en rood in evenwicht dan tillen zij het nieuwsgierige  geel de hoogte in, waar het kan groeien en zich ontplooien in vrijheid.


Riekje Reitsma Mijn werk gaat over een herinnering van liefde, het bewaren van momenten om niet te vergeten hoe het was. Mijn voorkeur gaat uit naar het hergebruiken van oude materialen. Dit combineer ik met tekeningen en aquarellen. Als kunstenaar streef ik ernaar dat de kijker nieuwsgierig wordt naar het verhaal. Tegelijkertijd wil ik de kijker de ruimte bieden om het verhaal zelf in te vullen.


Aafje Terlaak Poot: De ontmoeting tussen een volwassen vrouw en haar jongere ik. Is de onbevangenheid gebleven? Treft de vrouw het kleine meisje, of laat ze haar verleden achter zich? De beklemming en worsteling van de innerlijke mens uitgebeeld in blauwdrukken, schilderijen en foto’s. De ontmoeting tussen een volwassen vrouw en haar jongere ik. Is de onbevangenheid gebleven? Treft de vrouw het kleine meisje, of laat ze haar verleden achter zich? De beklemming en worsteling van de innerlijke mens uitgebeeld in blauwdrukken, schilderijen en foto’s.
www.aafjeterlaakpoot.nl


Will Troch Mijn zorgen om de aarde vormen de drijfveer achter “Into deep time”. In de drie tijdsbeelden laat ik zien hoe de mensen met de aarde zijn omgegaan en hoe er naar mijn idee mede door de technologie ingegeven een toekomst voor de mens op aarde is.Hilda van der Veen: ‘Terwijl de tijd loopt, verhalen verhalen’
Deze installatie is niet alleen een documentatie van een performance. Hier wordt verteld hoe we onderweg zijn en gaandeweg van alles verliezen en achterlaten. Over willen vasthouden en toedekken. Het delen van verhalen over wat ons rest herinnert ons aan fundamentele dingen, aan wie we zijn. @art_hildavanderveen http://artedame.nlJack Visser: Het werk “Contradictory Landscape“  lijkt een abstracte vertaling van een natuurbeleving aan zee. De elementen zijn letterlijk zichtbaar, tastbaar en voelbaar. Toch is er een zekere tegenstrijdigheid aanwezig in deze vervreemdende installatie. Is dit een landschappelijke verbeelding of is hier meer aan de hand ? www.visser-ontwerpburo.nl/kunst-van-jack-visser


Anita Vogel Ik heb meestal geen vaststaand beeld van wat ik wil gaan maken, maar laat mij leiden door materiaal en techniek. Ik beweeg mij graag op het snijvlak tussen kunst en ambacht, werk veel met glas, keramiek en grafische techniek. Eigenwijze materialen en technieken…. daar houd ik wel van.


Ena Vooijs: Door middel  van drie portretten vertel ik het persoonlijke verhaal van drie generaties die een Post Traumatische Stress Stoornis aan den lijve hebben ervaren, verdrongen, verwerkt, geaccepteerd en geabsorbeerd. De PTSS is zo groot als een mensenleven, daarom heb ik dit levensgroot verbeeld.

Op dit moment loopt het individuele afstudeerprogramma 2020 van sommige studenten nog.