Alumni 2023

Sofie Stal

In mijn afstudeeronderzoek naar verbondenheid en individualiteit in het tweelingschap heb ik op verschillende manieren de betekenis van het tweelingschap verbeeld. De ene keer door de verbondenheid met de onzichtbare rode draad zichtbaar te maken en de andere keer door de dynamiek van separatie-individuatie van tweelingen in beeld te brengen.

Sofie Stal

www.sofiestal.com  en www.soinflow.com

Ina Brouwer

Mijn werk gaat over het visualiseren van vruchtbaarheid in het leven. Voetsporen die wij achterlaten, als een rode draad, door ons leven. Hoe de mens die levenswandel invult hangt samen met de keuzes die onderweg gemaakt worden. Onderweg, naar de beste versie van onszelf.

Ina Brouwer

Alumni 2022

Zwannie Menger
Het leven en de mens fascineren me. Ik ben geïnteresseerd in het denken en handelen van de mens. Ik laat me inspireren door lichaamstaal en gelaatsuitdrukkingen. Mensen vangen in facetten van onzekerheid, kracht, vreugde, schoonheid en ouderdom, maakt dat je juist de schoonheid gaat zien in onvolmaaktheden.

Wulfia
Ik werk naar waarneming en maak van landschapsbelevingen herinneringstekeningen. Vervolgens zet ik materialen in waarmee ik een eenwording van subject en object laat zien. Ik slenter graag door landschappen om mijzelf los te maken van maatschappelijke beperkingen. De afwezigheid van scheidingen, een oneindige sfeer en een alles doordringende vreugde.
https://www.wulfila.nl/

Riny Smits
In het werk van Riny Smits speelt tijd een rol. Letterlijk door de herhalende handelingen,
de traagheid van het proces van handwerken. Figuurlijk door herkomst en traditie te
verbinden met het hedendaagse, door gebruikte materialen nieuwe betekenis te geven.

Marieke Jellema
Voor mijn afstudeerexpositie heb ik me verdiept in Keuzes in relatie tot gevoelens van machteloosheid en perspectief. In het beeldend werk heb ik dat vertaald naar Keuzeruimte. De verdieping van het onderwerp vond ik in de wijsheidsliteratuur en de psychologie. Woorden als ‘niet weten’, raadselachtigheid en compassie hebben me geïnspireerd voor het beeldend werk.

Cora de Groot
‘Persona’
De buitenkant is vaak niet wat het lijkt. Je moet verder kijken om de realiteit te ontdekken. Achter een masker kun je je letterlijk of figuurlijk verschuilen en we zetten allemaal wel eens een masker op. Soms zichtbaar, soms denkbeeldig, soms bewust, soms onbewust.

Jolande Drewel
Mijn afstudeerwerk is ontstaan vanuit het beeld en de invloed van de QR-code. Quick Response. Bedoeld als verbinding tussen de offline en online wereld, inmiddels niet meer weg te denken uit onze maatschappij.
Mijn werk laat de tegenstelling zien tussen deze beide werelden.

Alumni 2021

Wietske Rypkema
Mijn inspiratie haal ik uit het dagelijkse leven waarbij kwetsbaarheid en verbinden belangrijk zijn. Mijn werk “The circle of life” bestaat uit 21 bollen keramiek. De middelste bol is de geboorte. De 8 zwarte lemen bollen vertegenwoordigen de identiteit van de jeugd. De 12 zwarte, gespikkelde kleibollen staan voor de identiteit van het verdere leven.
www.facebook.com/wietske.rypkema

Walda Garcia Santiago
Mijn inspiratie haal ik uit kwesties die zich in de wereld afspelen en van de mensen om mij heen. Met mijn schilderijen neem ik de beschouwer mee naar een land waarvan de bittere realiteit schijnbaar onopgemerkt blijft. Mijn schilderijen zijn figuratief en met vlotte losse toetsen geschilderd.

Marijke Zwanenburg
Door middel van lijmlagen experimenteerde ik om een menselijke cocon te vormen. De cocon staat voor mij voor een veilig, maar tegelijk ook verstikkend omhulsel. Middels een film en performance verbeeld ik hoe taai het is om uit dit omhulsel los te komen, maar tegelijk ook hoe noodzakelijk deze struggle voor mij is.

Jouke van der Zee
In mijn beeldend werk wil ik mijn ervaringen in al zijn tinten tot leven wekken. Kleur en detail spelen een rol in mijn werk. Tegelijkertijd ben ik mij bewust van de kracht en betekenis van het onbewuste. Daarom geef ik tijdens het creatieve proces ruimte aan aansporingen vanuit de innerlijke wereld. Mijn werk kenmerkt zich dan ook door een weemoedige en dromerige sfeer

Jikke Julieth Schor
Hoe beeld ik het vrouwelijk principe uit? Ik ben altijd al gefascineerd door de kracht van het vrouwelijke en vind dat niet zo terug in de huidige samenleving en ook niet in de kunstbeleving. Mijn beeldend werk gaat steeds over verschillende aspecten van het vrouwelijke. @jikkejuliethschor

Fokke Veurman
Voor mij is het kernwoord in emoties verbinding: als iets mij raakt, ontstaat er een verbinding in mij met het onderwerp, wat mij vervolgens in beweging zet om die in beeldtaal uit te drukken. Soms roept iets ook alleen maar vragen op, zijn er geen duidelijke antwoorden of allemaal verschillende. https://veurman.nl

Anneke van der Tempel
Gedurende mijn dag vormen zich beelden en gedichten vanuit mijn onderbewustzijn. Als ik deze ga onderzoeken zijn ze meestal te herleiden naar een herinnering. Daardoor wordt mijn werk autobiografisch genoemd. Abstractie en lijnenspel in illustraties en schilderijen verraden mijn grafische achtergrond. Door collagetechnieken ontstaan er soms surrealistische beelden die ik bijvoorbeeld vertaal in assemblages. www.tempeldesign.nl

Ingrid de Lange
Op zoek naar het bijzondere in het alledaagse, hetgeen wat niet meer opvalt omdat het gangbaar lijkt. Weergegeven en gevangen in een dynamisch werk. Momenteel werk ik aan mijn afstudeerproject ‘Moeke wer bist?’. Een lichtsculptuur die een intens innige compositie van lijnen de band tussen moeder en dochter toont.

Aria Kalteren
De mens heeft een indringende invloed op de natuur en de omgeving. Bewustwording en een manier van kijken naar de waarde van het landschap is voor mij daarom belangrijk. Ik probeer hierin opnieuw de mythe te ontdekken en daarbij te onderzoeken hoe de mens en de wereld zich tot elkaar verhouden.
www.ariakalteren.nl

Evelijn Bos
Verbinding in transit, Een patroon van weggaan en opnieuw beginnen, Verbondenheid aan een plaats, Herinneringen die dierbaar zijn
Nieuwe verbindingen creëren en herinneringen maken, Aarden door gastvrijheid, Cultuur en sociale identiteit verankerd in porselein

Sonja Hooglander
Mijn werk gaat over de schoonheid, puurheid en tijdloosheid van het vrouwelijk erotisch naakt. In hoeverre rust hier een taboe op en mag dit getoond worden? En wat is mijn rol als kunstenaar in deze erotische verbeelding?
Ik neem je mee naar “De tuin der verlangen”. http://www.hooglanderartexpo.nl 

Karina van Lent
“Het Moment” in dit “Moment”. 
De herinnering van ‘euforisch zijn’ en ‘nietig voelen’ in de natuur. Ik zoek de grenzen van het materiaal, door het te vormen en het me eigen te maken. Ik zoek en leg het vast. Het verplaatsen door het water, het altijd onderweg zijn, in beweging zijn.

Alumni 2020

Poppe Ytsma
In het 4e jaar van KAF was dit mijn project (201984), als representatie van de omslag in onze huidige samenleving. Het ‘nu’ inspireert mij tot het maken van een draadplastiek, waarin repressie, verzet en vrijheid abstract worden uitgebeeld. Als teken van hoop.

Will Troch
Mijn zorgen om de aarde vormen de drijfveer achter “Into deep time”. In de drie tijdsbeelden laat ik zien hoe de mensen met de aarde zijn omgegaan en hoe er naar mijn idee mede door de technologie ingegeven een toekomst voor de mens op aarde is.

Anneke Panstra
Kleurenblind, ik ben niet blind en ik zie kleuren, alleen zie ik ze anders dan mensen die niet kleurenblind zijn. Ik ben op zoek gegaan naar vormen die kleuren uitbeelden zoals ik ze beleef. Als de kleuren in evenwicht zijn dan kunnen ze groeien in vrijheid.

Aafje Terlaak-Poot-Haitsma
In mijn kunstwerken kom ik mezelf tegen. Het is een persoonlijk verhaal dat universeel is. Het is een zoektocht naar de verbinding tussen een lief onschuldig kind en de volwassene van nu. www.aafjeterlaakpoot.nl

Henriëtte ter Horst
Bomen zijn als mensen. Van oudsher leven mens en boom in verbondenheid met elkaar. Met bomen wordt gepraat, ze worden omhelsd en emoties worden gedeeld, want bomen geven troost en stralen rust uit. De kracht van bomen heeft mij altijd gefascineerd.

Hanneke Fonteijn
Flats zijn als grote ladekasten met een diversiteit aan bewoners. Ik laat het op me inwerken. Zo verzamel ik de beelden, schilderijen, foto’s en servies, een verbeelding van de mensen die er wonen. Wat beweegt hen? Hoe leven ze?

Anita M. Vogel
Ik heb meestal geen vaststaand beeld van wat ik wil gaan maken, maar laat mij leiden door materiaal en techniek. Ik beweeg mij graag op het snijvlak tussen kunst en ambacht, werk veel met glas, keramiek en grafische techniek. Eigenwijze materialen en technieken…. daar houd ik wel van.

Hilda van der Veen
‘Terwijl de tijd loopt, verhalen verhalen’.
Deze installatie is niet alleen een documentatie van een performance. Hier wordt verteld hoe we onderweg zijn en gaandeweg van alles verliezen en achterlaten. Over willen vast houden en toedekken. Het delen van verhalen over wat ons rest herinnert ons aan fundamentele dingen, aan wie we zijn. www.artedame.nl

Jan Kloosterman
Ik teken en schilder al decennia lang met grote tussenpozen.. Mijn inspiratie vind ik in de natuur, maatschappij, media en politiek. In mijn werk probeer ik werkelijkheid te combineren met fictie, het onbekende wat voor mij werkelijkheid is. Mijn werk is realistisch en tegelijk surrealistisch/vervreemdend.

Jack Visser
Het werk “ Contradictory Landscape “  lijkt een abstracte vertaling van een natuurbeleving aan zee. De elementen zijn letterlijk zichtbaar, tastbaar en voelbaar. Toch is er een zekere tegenstrijdigheid aanwezig in deze vervreemdende installatie. Is dit een landschappelijke verbeelding of is hier meer aan de hand ? www.visser-ontwerpburo.nl/kunst-van-jack-visser

Sietze Kraak
Mijn inspiratie haal ik door de opgedane indrukken uit mijn directe omgeving en tijdens mijn reizen. Mijn favoriete stroming is de Materie schilderkunst. Werken met diverse soorten materie heeft iets magisch. Mijn creativiteit, zowel vormen als kleuren, komt van binnenuit. kraakkunst@gmail.com

John van Bezu
Ik teken en schilder al decennia lang met Door na te denken over de ‘aard der dingen’ zoals die al sinds mensenheugenis bestaan kom ik tot mijn kunstwerken. Ze ontstaan op de scheiding van ratio en emotie. Voorbeelden zijn de projecten ‘Opposite worlds’ die gaat over schijnbare tegenstellingen, ‘Licht & Liefde’ en nu ‘De Traan’. www.KunstvanBezu.nl

Henk Nijp
ReidfjildMei dit einwurk, in film’loop’ oer ‘Reid’, besykje ik it ûndergean, of it ‘belibjen’ fan in reidfjild op te roppen. Mar it giet likegoed ek oer de kwetsberens fan de natoer en dêrmei oer it nuodlike fan it bestean yn it algemien… www.facebook.com/henk.nijp

Maria Mantje
Deze 5 houtsneden,  “Vreugde” en “Groei”, beelden mijn tijd op de kunstacademie uit. Van het enthousiaste begin, via de soms moeizame middenperiode, tot het eind, waar mijn doel lag.
Ik heb mijn bestemming bereikt en voel me vrij om mijn eigen weg te gaan.

Pauline Klop
Niemandsland is een grijs of bijna zwart gebied die het Niemandskind met verstikkende (onzichtbare) schakels in hun greep houden en hen er van weerhoud om tot ontplooiing te komen. Geketend tot zij zich bevrijden en de schakels één voor één openbreken.

Riekje Reitsma
Mijn werk gaat over een herinnering van liefde, het bewaren van momenten om niet te vergeten hoe het was. Mijn voorkeur gaat uit naar het hergebruiken van oude materialen. Dit combineer ik met tekeningen en aquarellen. Als kunstenaar streef ik ernaar dat de kijker nieuwsgierig wordt naar het verhaal.
Tegelijkertijd wil ik de kijker de ruimte bieden om het verhaal zelf in te vullen.

Renée van Bezooijen
In mijn eindproject komen vier passies samen: voor vogels op keramiek, voor diversiteit, voor Friesland en voor ambachtelijkheid. Dit heeft geresulteerd in 330 paneeltjes met de uitstraling van een Friese tegelwand. Daarop heb ik vogels afgebeeld van handbewerkt materiaal. De titel is ‘Het schone van verschil. Leve de verscheidenheid’.

Thea Hommema
De THEJAHO bentobox,  een Japanse lunchbox,  is een vangnet voor verhalen, beelden,  ontmoetingen. Er waait namelijk van alles door Thea heen. Dingen die ze ergens heeft gelezen, die plotsklaps op haar pad komen. Eenmaal beeldend vormgegeven vanuit het motto ‘aansporing tot het goede leven ’ mag het beweging veroorzaken in de bewustheden en onbewustheden van de kijkers.

Tjitske Langhout
Angst is snel gecreëerd! De verbeelding is sterk, wordt alom gevoed. Je bent al gauw gevangen in de gedachtewereld die je zelf hebt gecreëerd en begint de strijd met jezelf. Wint het vertrouwen en ga je voor vrijheid of blijf je in de verbeelding en hou je jezelf gevangen? www.tjitsketjits.com

Wanda Aria Soeriowardojo
Met wiegen heelt Wanda haar innerlijke kind. Met haar ogen dicht, luisterend naar wereldse wiegeliedjes en met tekenmateriaal in beide handen, heeft ze dit kunstwerk vormgegeven. De essentie bestaat uit gevoelens van verbondenheid, kwetsbaarheid, geborgenheid, ritme en rust. www.kunstenario.nl

Clasina Flapper
Wat is het dat een moeder zo bindt aan haar kind en het zo moeilijk los kan laten, terwijl het kind het nest uit vliegt en vrij wil zijn om zijn eigen weg te zoeken? www.clasinaflapper.exto.nl

Wynske de Jong
In mijn werk probeer ik de energie van de wereld om mij heen te verbeelden. Momenten In van schoonheid en magie, momenten van besef. Een gevoel dat opgeroepen wordt of een bepaalde sfeer. De natuur en daarin ronddwalen geeft altijd inspiratie hiervoor. www.wynske.nl

Yvette de Koning
In 3 seconden beoordelen we de ander op karakter eigenschappen om in te schatten of men wel deugt. Het blijft intrigerend dat mensen aardig en tegelijk ook slecht kunnen zijn. Zacht en stug, soms moeilijk plooibaar, beresterk en soms erg zwak.
Al deze eigenschappen zijn ook in leer te vinden. Leer heeft karakter. www.ydkn.nl

Willy van den Bosch
Een muur om je heen bouwen, omdat je de pijn niet wilt voelen, omdat je de littekens niet wilt zíjn. Maar juist die littekens maken tot wie je bent. Wees er trots op.

Jetty Boterhoek
Niets is wat het lijkt…  Je kunt aan de buitenkant niet zien wat er in iemand leeft, wat je ziet is het imago, `de Persona`. Het werk is gemaakt van helder glas, doorzichtig & helder, maar de inhoud blijft een raadsel.  www.jettyboterkoek.nl

Carina Bruggenkamp
Veerkracht is het thema wat ik wilde verbeelden in mijn werk. In mijn schilderij laat ik de mens zien, die na een zware periode in het leven zichzelf weer opricht om zijn pad te vervolgen. Dat je heel diep kan gaan maar toch sterker bent dan je denkt. Elk mens komt voor tegenslagen te staan. Het is een universeel thema. Het is alleen de vraag: Hoe ga je er mee om?

Hetty Grooten
Boven Aards.’ Door gebruik te maken van pure Friese klei, waar eerder wortels biologisch konden groeien en wormen vrijelijk hun gangen groeven, kon Hetty optimaal en puur haar gang gaan. Afdrukken van het eigen lichaam in de klei, gemaakt van gips, papier en was. Hetty toont de kwetsbare schoonheid van het onvolmaakte. hettygrooten@home.nl

Hiltsje Bloemhof
Langstme” (Fries voor verlangen). Verlangen naar? Het gaat over Friesland, over mijn jeugd, over de ruimte, de rust. Het oneindige landschap en het onwezenlijke gevoel dat ik soms ervaar in dit landschap. Dromend, dwalend en zoekend in een surrealistische wereld. Ik combineer diverse technieken en experimenteer graag met materialen.

Erna Vooys
Door middel  van drie portretten vertel ik het persoonlijke verhaal van drie generaties die een Post Traumatische Stress Stoornis aan den lijve hebben ervaren, verdrongen, verwerkt, geaccepteerd en geabsorbeerd. De PTSS is zo groot als een mensenleven, daarom heb ik dit levensgroot verbeeld.

Loading...