Alumni Studenten

Alumni 2020

Poppe Ytsma
In het 4e jaar van KAF was dit mijn project (201984), als representatie van de omslag in onze huidige samenleving. Het ‘nu’ inspireert mij tot het maken van een draadplastiek, waarin repressie, verzet en vrijheid abstract worden uitgebeeld. Als teken van hoop.
Will Troch
Mijn zorgen om de aarde vormen de drijfveer achter “Into deep time”. In de drie tijdsbeelden laat ik zien hoe de mensen met de aarde zijn omgegaan en hoe er naar mijn idee mede door de technologie ingegeven een toekomst voor de mens op aarde is.
Anneke Panstra
Kleurenblind, ik ben niet blind en ik zie kleuren, alleen zie ik ze anders dan mensen die niet kleurenblind zijn. Ik ben op zoek gegaan naar vormen die kleuren uitbeelden zoals ik ze beleef. Als de kleuren in evenwicht zijn dan kunnen ze groeien in vrijheid.
Aafje Terlaak-Poot-Haitsma
In mijn kunstwerken kom ik mezelf tegen. Het is een persoonlijk verhaal dat universeel is. Het is een zoektocht naar de verbinding tussen een lief onschuldig kind en de volwassene van nu. www.aafjeterlaakpoot.nl
Henriëtte ter Horst
Bomen zijn als mensen. Van oudsher leven mens en boom in verbondenheid met elkaar. Met bomen wordt gepraat, ze worden omhelsd en emoties worden gedeeld, want bomen geven troost en stralen rust uit. De kracht van bomen heeft mij altijd gefascineerd.
Hanneke Fonteijn
Flats zijn als grote ladekasten met een diversiteit aan bewoners. Ik laat het op me inwerken. Zo verzamel ik de beelden, schilderijen, foto’s en servies, een verbeelding van de mensen die er wonen. Wat beweegt hen? Hoe leven ze?
Anita M. Vogel
Ik heb meestal geen vaststaand beeld van wat ik wil gaan maken, maar laat mij leiden door materiaal en techniek. Ik beweeg mij graag op het snijvlak tussen kunst en ambacht, werk veel met glas, keramiek en grafische techniek. Eigenwijze materialen en technieken…. daar houd ik wel van.
Hilda van der Veen
‘Terwijl de tijd loopt, verhalen verhalen’.
Deze installatie is niet alleen een documentatie van een performance. Hier wordt verteld hoe we onderweg zijn en gaandeweg van alles verliezen en achterlaten. Over willen vast houden en toedekken. Het delen van verhalen over wat ons rest herinnert ons aan fundamentele dingen, aan wie we zijn. www.artedame.nl
Jan Kloosterman
Ik teken en schilder al decennia lang met grote tussenpozen.. Mijn inspiratie vind ik in de natuur, maatschappij, media en politiek. In mijn werk probeer ik werkelijkheid te combineren met fictie, het onbekende wat voor mij werkelijkheid is. Mijn werk is realistisch en tegelijk surrealistisch/vervreemdend.
Jack Visser
Het werk “ Contradictory Landscape “  lijkt een abstracte vertaling van een natuurbeleving aan zee. De elementen zijn letterlijk zichtbaar, tastbaar en voelbaar. Toch is er een zekere tegenstrijdigheid aanwezig in deze vervreemdende installatie. Is dit een landschappelijke verbeelding of is hier meer aan de hand ? www.visser-ontwerpburo.nl/kunst-van-jack-visser
Sietze Kraak
Mijn inspiratie haal ik door de opgedane indrukken uit mijn directe omgeving en tijdens mijn reizen. Mijn favoriete stroming is de Materie schilderkunst. Werken met diverse soorten materie heeft iets magisch. Mijn creativiteit, zowel vormen als kleuren, komt van binnenuit. kraakkunst@gmail.com
John van Bezu
Ik teken en schilder al decennia lang met Door na te denken over de ‘aard der dingen’ zoals die al sinds mensenheugenis bestaan kom ik tot mijn kunstwerken. Ze ontstaan op de scheiding van ratio en emotie. Voorbeelden zijn de projecten ‘Opposite worlds’ die gaat over schijnbare tegenstellingen, ‘Licht & Liefde’ en nu ‘De Traan’. www.KunstvanBezu.nl
Henk Nijp
ReidfjildMei dit einwurk, in film’loop’ oer ‘Reid’, besykje ik it ûndergean, of it ‘belibjen’ fan in reidfjild op te roppen. Mar it giet likegoed ek oer de kwetsberens fan de natoer en dêrmei oer it nuodlike fan it bestean yn it algemien… www.facebook.com/henk.nijp
Maria Mantje
Deze 5 houtsneden,  “Vreugde” en “Groei”, beelden mijn tijd op de kunstacademie uit. Van het enthousiaste begin, via de soms moeizame middenperiode, tot het eind, waar mijn doel lag.
Ik heb mijn bestemming bereikt en voel me vrij om mijn eigen weg te gaan.
Pauline Klop
Niemandsland is een grijs of bijna zwart gebied die het Niemandskind met verstikkende (onzichtbare) schakels in hun greep houden en hen er van weerhoud om tot ontplooiing te komen. Geketend tot zij zich bevrijden en de schakels één voor één openbreken.
Riekje Reitsma
Mijn werk gaat over een herinnering van liefde, het bewaren van momenten om niet te vergeten hoe het was. Mijn voorkeur gaat uit naar het hergebruiken van oude materialen. Dit combineer ik met tekeningen en aquarellen. Als kunstenaar streef ik ernaar dat de kijker nieuwsgierig wordt naar het verhaal.
Tegelijkertijd wil ik de kijker de ruimte bieden om het verhaal zelf in te vullen.
Renée van Bezooijen
In mijn eindproject komen vier passies samen: voor vogels op keramiek, voor diversiteit, voor Friesland en voor ambachtelijkheid. Dit heeft geresulteerd in 330 paneeltjes met de uitstraling van een Friese tegelwand. Daarop heb ik vogels afgebeeld van handbewerkt materiaal. De titel is ‘Het schone van verschil. Leve de verscheidenheid’.
Thea Hommema
De THEJAHO bentobox,  een Japanse lunchbox,  is een vangnet voor verhalen, beelden,  ontmoetingen. Er waait namelijk van alles door Thea heen. Dingen die ze ergens heeft gelezen, die plotsklaps op haar pad komen. Eenmaal beeldend vormgegeven vanuit het motto ‘aansporing tot het goede leven ’ mag het beweging veroorzaken in de bewustheden en onbewustheden van de kijkers.
Tjitske Langhout
Angst is snel gecreëerd! De verbeelding is sterk, wordt alom gevoed. Je bent al gauw gevangen in de gedachtewereld die je zelf hebt gecreëerd en begint de strijd met jezelf. Wint het vertrouwen en ga je voor vrijheid of blijf je in de verbeelding en hou je jezelf gevangen? www.tjitsketjits.com
Wanda Aria Soeriowardojo
Met wiegen heelt Wanda haar innerlijke kind. Met haar ogen dicht, luisterend naar wereldse wiegeliedjes en met tekenmateriaal in beide handen, heeft ze dit kunstwerk vormgegeven. De essentie bestaat uit gevoelens van verbondenheid, kwetsbaarheid, geborgenheid, ritme en rust. www.kunstenario.nl
Clasina Flapper
Wat is het dat een moeder zo bindt aan haar kind en het zo moeilijk los kan laten, terwijl het kind het nest uit vliegt en vrij wil zijn om zijn eigen weg te zoeken? www.clasinaflapper.exto.nl
Wynske de Jong
In mijn werk probeer ik de energie van de wereld om mij heen te verbeelden. Momenten In van schoonheid en magie, momenten van besef. Een gevoel dat opgeroepen wordt of een bepaalde sfeer. De natuur en daarin ronddwalen geeft altijd inspiratie hiervoor. www.wynske.nl
Yvette de Koning
In 3 seconden beoordelen we de ander op karakter eigenschappen om in te schatten of men wel deugt. Het blijft intrigerend dat mensen aardig en tegelijk ook slecht kunnen zijn. Zacht en stug, soms moeilijk plooibaar, beresterk en soms erg zwak.
Al deze eigenschappen zijn ook in leer te vinden. Leer heeft karakter. www.ydkn.nl
Willy van den Bosch
Een muur om je heen bouwen, omdat je de pijn niet wilt voelen, omdat je de littekens niet wilt zíjn. Maar juist die littekens maken tot wie je bent. Wees er trots op.
Jetty Boterhoek
Niets is wat het lijkt…  Je kunt aan de buitenkant niet zien wat er in iemand leeft, wat je ziet is het imago, `de Persona`. Het werk is gemaakt van helder glas, doorzichtig & helder, maar de inhoud blijft een raadsel.  www.jettyboterkoek.nl
Carina Bruggenkamp
Veerkracht is het thema wat ik wilde verbeelden in mijn werk. In mijn schilderij laat ik de mens zien, die na een zware periode in het leven zichzelf weer opricht om zijn pad te vervolgen. Dat je heel diep kan gaan maar toch sterker bent dan je denkt. Elk mens komt voor tegenslagen te staan. Het is een universeel thema. Het is alleen de vraag: Hoe ga je er mee om?
Hetty Grooten
Boven Aards.’ Door gebruik te maken van pure Friese klei, waar eerder wortels biologisch konden groeien en wormen vrijelijk hun gangen groeven, kon Hetty optimaal en puur haar gang gaan. Afdrukken van het eigen lichaam in de klei, gemaakt van gips, papier en was. Hetty toont de kwetsbare schoonheid van het onvolmaakte. hettygrooten@home.nl
Hiltsje Bloemhof
Langstme” (Fries voor verlangen). Verlangen naar? Het gaat over Friesland, over mijn jeugd, over de ruimte, de rust. Het oneindige landschap en het onwezenlijke gevoel dat ik soms ervaar in dit landschap. Dromend, dwalend en zoekend in een surrealistische wereld. Ik combineer diverse technieken en experimenteer graag met materialen.
Erna Vooys
Door middel  van drie portretten vertel ik het persoonlijke verhaal van drie generaties die een Post Traumatische Stress Stoornis aan den lijve hebben ervaren, verdrongen, verwerkt, geaccepteerd en geabsorbeerd. De PTSS is zo groot als een mensenleven, daarom heb ik dit levensgroot verbeeld.

Gratis adviesgesprek

Wil je weten of onze deeltijd vakopleiding wat voor je is?

Vraag hier je gratis advies gesprek aan.

Modulaire Beroepsopleiding

Stel de vakopleiding samen uit diverse modules en studeer op je eigen tempo.

Klik hier als je alles wil weten over modulair studeren.