Over Ons

Wie zijn we

Kunstacademie Friesland is een particulier opleidingsinstituut voor alle disciplines in de beeldende kunst: tekenen, schilderen, fotografie en video, theorie, projecten, mixed media, kunstprojecten en kunstreizen. Met een modulaire deeltijd beroepsopleiding en een breed aanbod aan korte opleidingen, overdag, in het weekend of op avond.

 Het hoofddoel van de beroepsopleiding is het opleiden van studenten tot beeldend kunstenaar. Alle activiteiten (cursussen/ workshops/ vakopleiding) zijn te vinden op de site. Het aanbod en programma wordt ruim vóór aanvang gepubliceerd op deze website en via brochures.

Op deze site vindt u dus informatie van het jaar aanbod, en dus ook informatie over cursussen/ workshops die al geweest zijn (en waarvoor u zich dan dus niet meer kunt opgeven). Je kunt ons natuurlijk altijd bellen wanneer je vragen hebt of over het komende seizoen.

Alle modules van de deeltijd beroepsopleiding zijn open voor aanmelding. Wil je het hele beroep opleidingstraject volgen en afronden met een diploma, dan is een toelating nodig. De modules bestrijken een breed gebied: tekenen, schilderen, druktechnieken, mixed media, beeldhouwen, landart, fotografie, video, 3D-vormgeving, kunstbeschouwing, kunstfilosofie, etc. (Voor de modules in de deeltijd beroepsopleiding geldt een minimum leeftijd van 18 jaar, de vooropleiding is toegankelijk vanaf 17 jaar.)


Missie en Visie

Trek je eigen lijn | Kunst heeft een ongekende verbeeldingskracht. Een kracht die je in staat stelt om verbindingen te maken: van mens tot mens, met de samenleving, met de wereld. Kunst biedt een venster op heden, verleden en toekomst en spiegelt daarmee wie je bent, wie je was en wie je kunt worden. Kunst geeft ons letterlijk en figuurlijk perspectief. Kunstacademie Friesland biedt iedereen de mogelijkheid om de kunstenaar in zichzelf te ontdekken.

Onze Missie

Grensverleggend in kunstonderwijs!

Kunstacademie Friesland biedt beginnende kunstenaars, jong en oud, de kans om zichzelf op het gebied van kunst te ontwikkelen. Kunstacademie Friesland is niet alleen een omgeving voor kunstenaars die een opleiding willen volgen, maar is ook een boeiende omgeving voor mensen die professionele (losse) cursussen willen volgen in verschillende disciplines.  

We bieden een uitdagende en erkende opleiding op Hbo-niveau aan (deeltijd) met uitdagende en professionele begeleiding. Kunstenaars met passie voor onderwijs, helpen studenten zich optimaal te ontplooien en een bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in Fryslân.

Onze Visie | Doelstellingen

Een breed cursusaanbod faciliteren voor zowel beginnend als gevorderd kunstenaar en waarbij de kwaliteit is gewaarborgd.

Het opleiden van studenten tot innovatieve en zelfstandige kunstenaars, die onderzoekend en procesmatig kunnen werken in relatie tot de samenleving.

Het samenstellen van een uitdagend curriculum in de vorm van een modulair aanbod op HBO-kunstvakniveau.

Het verzorgen van een doorlopende leerlijn die jongeren voorbereidt op een vervolgopleiding in het kunstonderwijs.


Beroepsonderwijs en CRKBO

Stichting Kunstacademie Friesland staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Alle modules van de deeltijd beroepsopleiding zijn open voor aanmelding. Wil je het hele beroepsopleidingstraject volgen en afronden met een diploma, dan is een toelating nodig. De modules bestrijken een breed gebied: tekenen, schilderen, druktechnieken, mixed media, beeldhouwen, landart, fotografie, video, 3D-vormgeving, kunstbeschouwing, kunstfilosofie, etc. (Voor de modules in de deeltijd beroepsopleiding geldt een minimum leeftijd van 18 jaar, de vooropleiding is toegankelijk vanaf 17 jaar.)


CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Ons Team

Doet Boersma
d.boersma@kafrl.nl

Directeur  Initiator van Kunstacademie Friesland, opgezet vanuit cursusinstituut It Frysk Skildershûs. “Binnen mijn werkzaamheden initieer ik vernieuwingen in studieprogramma, IT en media samen met opleidingscoördinator, docenten en administratie. Verder beheer ik externe contacten en ben ik bereikbaar voor lopende zaken”. Ik ben altijd gemotiveerd om voorwaarden te scheppen, zodat deelnemers zich beeldend kunnen ontwikkelen. Friesland verdient een Kunstacademie”

Tea Sieta Greidanus
info@kafrl.nl

Hoofd administratie “Vanuit cursusinstituut It Frysk Skildershûs heb ik mee mogen helpen de certificering van de Kunstacademie vanuit de administratie te realiseren. Samen met Sieta vorm ik de administratie. Als team staan we docenten en studenten te woord en lossen we vragen op. Ik wordt er blij van, dat al die deelnemers hun kunstwerken hier komen maken”.

Sieta Brouwer
info@kafrl.nl

Administratie “Samen met Tea Sieta zorg ik er voor dat de administratie bereikbaar is. Ik vind het ontzettend leuk om per telefoon, via email of mondeling, docenten en studenten te woord te staan. Het is leuk en afwisselend werk om met al die verschillende mensen in contact te zijn”.

Judith Baarsma
j.baarsma@kafrl.nl

Opleidingscoördinator  “Ik verheug me dat ik een bijdrage mag leveren aan de Kunstacademie Friesland. Ik ben opgegroeid tussen moderne design en ervaar dat als een groot voorrecht. Ik ben op de kunstacademie AkiArtezz afgestudeerd met een video installatie over dans. Daarna heb ik circa 15 jaar als interieurontwerper gewerkt. Momenteel werk ik parttime bij Keunstwurk waar ik cultureel ondernemers adviseer. Mijn favoriete cursus die ik geef is ‘Kickstart voor je idee;  waarin mensen hun ideeën, concepten voor (autonome kunst) projecten uitwerken”.

Docenten en vacatures

De docenten/beeldend kunstenaars van Kunstacademie Friesland, met alle deskundigheden en specialiteiten in diverse disciplines, zetten hun deskundigheid en persoonlijke aandacht in. Hierdoor is studeren aan Kunstacademie Friesland tóp! Hieronder de docenten die je het vaakst tegenkomt. Klik op de knop om meer te lezen en te bekijken over deze toppers.

We kijken altijd naar mogelijkheden tot uitbreiding en verdieping van ons bestaande aanbod. Denk je dat je een goede aanvulling hebt op ons programma? We gaan graag met je in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Wij stellen onze programma’s ruim voor aanvang samen. Voor het zomerprogramma doen we dit jaarlijks vóór 15 oktober (het jaar vooraf aan het zomerprogramma). Het programma vanaf september stellen we vóór 15 januari vast.

We zoeken op dit moment docenten voor de volgende disciplines:

– schilderen/tekenen (ook plein air): graag een échte allrounder, figuratief of abstract verschillende technieken en materialen

– mixed media

– coachingstrajecten afstuderen

– kunsttheorie

*geen lesbevoegdheid of vakdiploma? informeer naar de mogelijkheden

Stuur je brief en cv naar d.boersma@kafrl.nl (in onderwerp: vacature)

Vrijwilligers

Kunstacademie Friesland heeft een leuk team met vrijwilligers die helpen met routinewerkzaamheden, hand- en spandiensten. Wil je hier meer over weten?

Lijkt het je leuk om ons team te versterken?

Vrijwilligers

Wie kom je hier nog meer tegen? Op Kunstacademie Friesland zie je verschillende gezichten terugkomen. Leuk om ze te leren kennen!

Dirk Visser is schoonmaker en congiërge. “Ik ben blij als een atelier er weer mooi schoon en netjes uitziet”. Dirk is tevens de werkmaat van Jaap. Samen leggen ze aan, repareren ze en dragen zorg voor pand en het terrein.

Jaap van der Weg is ook alle dagen op de Kunstacademie, hij wil liever niet op de foto, maar ieder kent hem wel………

Anjo Dijkstra is de langst aanwezige vaste vrijwilliger op vrijdagen.  Daarnaast springt ze bij op andere dagen als er speciale klussen zijn, zoals belklussen of gastvrouw op open dagen.

Hetty Kloosterman doet als vrijwilliger routinewerkzaamheden. Ze assisteert met de Junior Art lessen en doordat ze graag en goed fotografeert helpt ze content te maken voor onze sociale media.

Erik van de Kamp, vrijwilliger, is van alle markten thuis. Hij helpt bij onderhoud, voorbereiding ateliers en vakinhoudelijke ondersteuning.

Jetske Anema is onze materiaal- en magazijnvrouw. Zij controleert materialen, vult aan en ruimt op.

Irene Lelyveld helpt ons wekelijks met routine en springt bij met alle extra werkzaamheden en activiteiten, zoals tafels klaarzetten bij een lezing ode bibliotheekboeken sorteren en labelen.

Stichting en bestuur

Mw. Froukje Hernamdt | voorzitter
Mw. Hilda Scholten | secretaris
Dhr. Gerrie Meelker  | penningmeester
Dhr. Gerk Koopmans  | bestuurslid
Mw. Tine Liefke Wiersma| bestuurslid

Beleid

Kunstacademie Friesland wil iedereen, van beginnende tot vergevorderde professional – de mogelijkheid bieden zich verder te ontwikkelen in de beeldende kunsten. Echter, het belang van Kunstacademie Friesland strekt veel verder dan de individuele deelnemer. Het primaire doel van Kunstacademie Friesland is het creëren van een kunstzinnig, professioneel, artistiek klimaat. Een klimaat dat een dergelijke kunstontwikkeling mogelijk maakt, voor zowel beginnende studenten als reeds gevorderde professionals. Door het brede aanbod en de professionele docenten, kan beeldend talent in Fryslân tot wasdom komen.

Een artistiek klimaat voorkomt vlucht van (jong) talent en zorgt ervoor dat (startende) professionele kunstenaars meer mogelijkheden krijgen om in hun inkomen te voorzien en in en vanuit Fryslân te (blijven) werken. Op dit moment zijn er ruim 40 beeldend kunstenaars als docent aan de academie verbonden. Hun aanwezigheid draagt bij aan een inspirerende omgeving, waarin ze in de samenwerking met studenten en collega’s uit andere disciplines tot vernieuwing komen.


Beloningsbeleid & financiële verantwoording

De Stichting Kunstacademie Friesland heeft geen uitzonderlijk beloningsbeleid. De beloning beperkt zich tot een salaris dat medewerkers en de directeur ontvangen voor het werk dat zij verrichten. Het salaris van de directeur bedraagt 1.500 euro per maand. Het bestuur ontvangt geen financiële vergoeding voor hun inspanningen. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Inhoudelijk verslag en balans 2020-2021

De professionalisering van programma’s en markering resulteerde in een grotere omzet dan het jaar ervoor. Dit is niet terug te zien in de resultaten door 2 grote veranderingen:…

-1- Friesland had grotere ateliers nodig en een professionelere uitstraling. Een zoektocht startte naar een nieuw pand. Het bestuur heeft de nieuwe locatie aan de Groningerstraatweg geïnspecteerd en goedgekeurd. Naar aanleiding van de komst van opzegging huurcontract aan de locatie op de Schrans heeft de eigenaren doen besluiten het pand te verkopen. De huur van het pand aan de Schrans is opgezegd per 1 februari 2021. Dit betekende dat de verhuizing halverwege het studiejaar plaats moest vinden.

Het nieuwe pand had aanpassingen nodig, daar is door de eigenaren fors verbouwd naar de wensen van de nieuwe huurders van Kunstacademie Friesland. De Kunstacademie heeft eenmalige kosten gemaakt voor verhuizing en inrichting. Half januari 2020 is konden de lessen hervat worden op de nieuwe locatie.

-2- Door de Corona maatregelen zijn de lessen stopgezet per half maart 2020. De omzet viel helemaal weg en er moesten extra kosten gemaakt worden voor crisismanagement, hygiëne maatregelen en terugbetaling cursusgelden.

De volgorde van verhuizing en daarna Corona heeft de omzet sterk gedrukt en de kosten verhoogd. Onder deze extreme omstandigheden is er een hoge werkdruk en een matig financieel resultaat geboekt.

De Kunstacademie zit nu in professioneel pand, heeft een professionele uitstraling en kan binnen deze voorwaarden groeien.

zie hier het balans 2020-2021

Alumni studenten

Het hoofddoel van de beroepsopleiding is het opleiden van studenten tot beeldend kunstenaar. Alle activiteiten (cursussen/ workshops/ vakopleiding) zijn te vinden op de site.

Project voor derden

De Kunstacademie Friesland biedt de mogelijkheid van deskundig begeleiden en uitvoeren van kunstprojecten voor derden.

De academie krijgt vaak, bijna wekelijks, vragen of studenten een rol en bijdrage kunnen leveren in projecten.
Dat grote aantal vragen was aanleiding om hiervoor een plan uit te werken.
Bovendien is vooral in 2018, het jaar van Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad, ruime ervaring opgedaan in het organiseren en uitvoeren, dan wel begeleiden, van projecten. In het Salix Fragilis Leovardia project, uitgevoerd door derdejaars studenten, is de hoofdstad op meer dan twintig plekken verfraaid met wilgentenen kunstwerken op of aan de gevels van markante panden in de stad. Het Woodland Art project, een Community Art project uitgevoerd in een aantal dorpen van de gemeente Smallingerland, is deskundig begeleid door een docent van de academie, in nauwe samenwerking met een ouderejaars student. Het mes snijdt zo aan twee kanten.

Voor u: Uw organisatie krijgt goede en deskundige ondersteuning en begeleiding

van een kunstproject. Daarbij kan het door een groep studenten [ mede ] worden uitgevoerd. Zowel op het gebied van ideevorming en ontwerp alsook het werk.

Voor ons: Studenten doen op hun beurt ervaring op in het ontwikkelen en uitvoeren van projecten, daarbij begeleid door ervaren docenten.

De gang van zaken:

U kunt een mogelijk project aanmelden door contact op te nemen met: Derk den Boer, docent Landart en coördinator kunstprojecten. tel 06 24236200

Derk komt met u in een oriënterend gesprek overleggen over de mogelijkheden, de vorm en werkwijze die past bij uw organisatie en uw project. Ook de kosten van het project en het beschikbare budget zijn hierin onderwerp van gesprek.

Academie materialen winkeltje

We hebben een klein assortiment aan essentiële kunstenaarsmaterialen te koop, zoals: dummy’s , papier, potloden, houtskool, inkt, pennen, acrylverf en dergelijke. Ben je in ons pand, dan zit het winkeltje direct naast de ingang. Heb je iets nodig? Op de administratie helpen ze je graag. Wil je weten of iets voorradig is of kunnen we iets voor je klaar zetten, bel dan naar: 058 – 213 6542Dit is ons logo
Net als Kunstacademie Friesland: helder, open en het staat niet recht “in de pas”. Het logo wipt op en laat zien dat het NIET doorsnee is. Immers een kunstenaar kiest niet reeds bestaande paden en zoekt naar nieuwe uitdrukkingsvormen en bewandelt daardoor onconventionele wegen.


Reviews

Ik heb een geweldige dag gehad gisteren. Alles weer zo goed geregeld, fantastisch les.

Nanda Rozenstraten

“Abstractie en visualisatie” (docent Marije Bouman) heeft me anders doen kijken.

Jouke van der Zee, afgestudeerd.

De vakken materiaaliconografie en autobiografisch werken hebben mij sterker en zekerder gemaakt als kunstenaar.

Wietske Rypkema, afgestudeerd

Groningerstraatweg 354, 8924 JH Leeuwarden |  0582136542  | info@kafrl.nl | www.kunstacademiefriesland.nl (routeplanner: Elzenstraat, straat uitrijden)
IBAN NL81 RABO 0301873461 | BIC RABONL2U | INSCHR  KVK: 68085826