Over Ons

ANBI-logo

ANBI

ANBI status voor Kunstacademie Friesland

Als een ANBI (algemeen nut beogende instelling) een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen.

Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. De Stichting Kunstacademie Friesland en heeft een Culturele ANBI status verworven.

Lees verder

Wordt u GEZEL, MEESTER of MECENAS?

Met uw bijdrage kunnen wij de komende jaren Kunstacademie Friesland blijven steunen!

Klik hier om meer te lezen!

Over ons

Kunstacademie Friesland is een particulier opleidingsinstituut voor alle disciplines in de beeldende kunst: tekenen, schilderen, fotografie en video, theorie, projecten, mixed media, kunstprojecten en kunstreizen. Met deeltijdopleiding en een breed aanbod aan korte opleidingen in het weekend of op avond.

Schrans 44, 8932 NE Leeuwarden | 0582136542 info@kafrl.nl
www.kunstacademiefriesland.nl

Doelstelling

Het hoofddoel van de beroepsopleiding is het opleiden van studenten tot beeldend kunstenaar.

Beleidsplan

Kunstacademie Friesland wil iedereen, van beginnende tot vergevorderde professional – de mogelijkheid bieden zich verder te ontwikkelen in de beeldende kunsten. Echter, het belang van Kunstacademie Friesland strekt veel verder dan de individuele deelnemer. Het primaire doel van Kunstacademie Friesland is het creëren van een kunstzinnig, professioneel, artistiek klimaat. Een klimaat dat een degelijke kunstontwikkeling mogelijk maakt, voor zowel reeds gevorderde professionals. Door het brede aanbod en de professionele docenten, kan beeldend talent in Fryslân tot wasdom komen.

Een dergelijk artistiek klimaat voorkomt vlucht van (jong) talent en zorgt ervoor dat (startende) professionele kunstenaars meer mogelijkheden krijgen om in hun inkomen te voorzien en in en vanuit Fryslân te (blijven) werken. Op dit moment zijn er 35 beeldend kunstenaars als docent aan de aan de academie verbonden. Hun aanwezigheid draagt bij aan een inspirerende omgeving, waarin ze in de samenwerking met studenten en collega’s uit andere disciplines tot vernieuwing komen.

Samengevat, heeft Kunstacademie Friesland de volgende doelstellingen:

1. Wij bieden iedereen, van beginner tot vergevorderde professional, de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in de beeldende kunsten.

2. Wij dragen bij aan een inspirerend en stimulerend cultuurklimaat, waarin vernieuwing door samenwerking centraal staat.

3. Wij bieden (startende) professionele kunstenaars mogelijkheden om in en vanuit Fryslân te (blijven) werken.

Naam en functie bestuurders
Mw. Froukje Hernamdt, voorzitter
Dhr. Ivo van der Meer, secretaris
Dhr. Gerrie Meelker, penningmeester

Beloningsbeleid

De Stichting Kunstacademie Friesland heeft geen uitzonderlijk beloningsbeleid. De beloning beperkt zich tot een salaris dat medewerkers en de directeur ontvangen voor het werk dat zij verrichten. Het salaris van de directeur bedraagt 1851,85 euro per maand. De Raad van Toezicht ontvangt geen financiële vergoeding voor hun inspanningen. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten.

Alle activiteiten (cursussen/workshops/vakopleiding) zijn te vinden op de site www.kunstacademiefriesland.nl.

Financiële verantwoording.

Beginbalans gepubliceerd omdat er nog geen volledig boekjaar is van de stichting.

Klik hier voor de voorlopige balans

 

Stichting Kunstacademie Friesland is een (CRKBO geregistreerde) instelling voor Kunstonderwijs, waar iedereen zich kan aanmelden voor de vijfjarige vakopleiding, of beroepsvormende modules, workshops op het gebied van tekenen, schilderen, druktechnieken, fotografie, 3D etc. (Voor de Vakopleiding geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.)

 

Het cursus- en workshop aanbod en het programma voor de jaarlijkse Zomeracademie Friesland wordt ruim vòòr de aanvang van het seizoen gepubliceerd op deze website en via brochures.

Op deze site vindt u dus informatie van het jaar aanbod, en dus ook informatie over cursussen/workshops die al geweest zijn (en waarvoor u zich dan dus niet meer kunt opgeven). U kunt ons natuurlijk altijd bellen wanneer u vragen hebt of over het komende seizoen.

 

IBAN NL81 RABO 0301873461
BIC RABONL2U
INSCHR  KVK: 68085826