Over Ons

Kunstacademie Friesland is een particulier opleidingsinstituut voor alle disciplines in de beeldende kunst: tekenen, schilderen, fotografie en video, theorie, projecten, mixed media, kunstprojecten en kunstreizen. Met deeltijdopleiding en een breed aanbod aan korte opleidingen in het weekend of op avond.

Groningerstraatweg 354, 8924 JH Leeuwarden | 0582136542 info@kafrl.nl
www.kunstacademiefriesland.nl

Doelstelling

Het hoofddoel van de beroepsopleiding is het opleiden van studenten tot beeldend kunstenaar.

Vacatures

Als docent voor Kunstacademie Friesland ben je zzp-er. Je hebt een ondernemende mindset en staat met een been in de kunstpraktijk en met het andere in het onderwijs*. Je schrijft – binnen de kaders van ons curriculum – zelf je eigen lesprogramma’s en denkt daarnaast graag mee in het verder ontwikkelen van onze academie.

We zoeken op dit moment docenten voor de volgende disciplines:
– beeldhouwen
– schilderen/tekenen (ook plein air)
– mixed media
– coachingstrajecten afstuderen
– kunsttheorie

We kijken altijd naar mogelijkheden tot uitbreiding en verdieping van ons bestaande aanbod. Denk je dat je een goede aanvulling hebt op ons programma? We gaan graag met je in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.


Wij stellen onze programma’s ruim voor aanvang samen. Voor het zomerprogramma 2021 doen we dit vóór 15 oktober 2020. Het programma vanaf september 2021 stellen we vóór 15 januari 2021 vast.

*geen lesbevoegdheid of vakdiploma? informeer naar de mogelijkheden

Stuur je brief en cv naar n.knap@kafrl.nl (in onderwerpregel: vacature)

Team Kunstacademie Friesland

Van links naar rechts: Feikje Postmus, Tea Sieta Greidanus en Annette Westra

Tea Sieta Greidanus

t.s.greidanus@kafrl.nl

Hoofd administratie “Vanuit cursusinstituut It Frysk Skildershûs heb ik mee mogen helpen de certificering van de Kunstacademie vanuit de administratie te realiseren. Samen met mijn erg leuke collega’s Annette en Feikje, vormen we de administratie. Als team staan we docenten en studenten te woord en lossen we vragen op. Ik wordt er blij van, dat al die deelnemers hun kunstwerken hier komen maken”.

Feikje Postmus

f.postmus@kafrl.nl

Administratie “Samen met Annette en Tea Sieta zorgen we er voor dat de administratie bereikbaar is. Ik vind het ontzettend leuk om per telefoon, via email of mondeling, docenten en studenten te woord te staan. Ik vind het afwisselend werk. Het is leuk werk om met al die verschillende mensen in contact te zijn”.

Annette Westra

a.westra@kafrl.nl

Administratie “Ik vind het fijn om als teamlid van de administratie te functioneren en als vraagbaak voor studenten en docenten klaar te staan. Goed kunnen opschieten met mijn collega’s en goed samenwerken om samen de klussen klaren”.

Doet Boersma

d.boersma@kafrl.nl

Directeur  Initiator van Kunstacademie Friesland, opgezet vanuit cursusinstituut It Frysk Skildershûs. “Binnen mijn werkzaamheden initieer ik vernieuwingen in studieprogramma, IT en media samen met docenten en administratie. Verder beheer van externe contacten en ben bereikbaar voor lopende zaken”.

“Ik ben altijd gemotiveerd om voorwaarden te scheppen, zodat deelnemers zich beeldend kunnen ontwikkelen. Friesland verdient een Kunstacademie”

Beleidsplan

Kunstacademie Friesland wil iedereen, van beginnende tot vergevorderde professional – de mogelijkheid bieden zich verder te ontwikkelen in de beeldende kunsten. Echter, het belang van Kunstacademie Friesland strekt veel verder dan de individuele deelnemer. Het primaire doel van Kunstacademie Friesland is het creëren van een kunstzinnig, professioneel, artistiek klimaat. Een klimaat dat een degelijke kunstontwikkeling mogelijk maakt, voor zowel reeds gevorderde professionals. Door het brede aanbod en de professionele docenten, kan beeldend talent in Fryslân tot wasdom komen.

Een dergelijk artistiek klimaat voorkomt vlucht van (jong) talent en zorgt ervoor dat (startende) professionele kunstenaars meer mogelijkheden krijgen om in hun inkomen te voorzien en in en vanuit Fryslân te (blijven) werken. Op dit moment zijn er 35 beeldend kunstenaars als docent aan de aan de academie verbonden. Hun aanwezigheid draagt bij aan een inspirerende omgeving, waarin ze in de samenwerking met studenten en collega’s uit andere disciplines tot vernieuwing komen.

Samengevat, heeft Kunstacademie Friesland de volgende doelstellingen:

1. Wij bieden iedereen, van beginner tot vergevorderde professional, de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in de beeldende kunsten.

2. Wij dragen bij aan een inspirerend en stimulerend cultuurklimaat, waarin vernieuwing door samenwerking centraal staat.

3. Wij bieden (startende) professionele kunstenaars mogelijkheden om in en vanuit Fryslân te (blijven) werken.

Naam en functie bestuurders
Mw. Froukje Hernamdt, voorzitter
Dhr. Ivo van der Meer, secretaris
Dhr. Gerrie Meelker, penningmeester

Beloningsbeleid

De Stichting Kunstacademie Friesland heeft geen uitzonderlijk beloningsbeleid. De beloning beperkt zich tot een salaris dat medewerkers en de directeur ontvangen voor het werk dat zij verrichten. Het salaris van de directeur bedraagt 1.500 euro per maand. De Raad van Toezicht ontvangt geen financiële vergoeding voor hun inspanningen. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten

Alle activiteiten (cursussen/workshops/vakopleiding) zijn te vinden op de site www.kunstacademiefriesland.nl.

Financiële verantwoording

Beginbalans gepubliceerd omdat er nog geen volledig boekjaar is van de stichting.

Klik hier voor de voorlopige balans

Stichting Kunstacademie Friesland is een (CRKBO geregistreerde) instelling voor Kunstonderwijs. Alle modules van de deeltijd beroepsopleiding zijn open voor aanmelding. Wil je het hele beroepsopleidingstraject volgen en afronden met een diploma, dan is een toelating nodig. De modules bestrijken een breed gebied: tekenen, schilderen, druktechnieken, mixed media, beeldhouwen, landart, fotografie, video, 3D-vormgeving, kunstbeschouwing, kunstfilosofie, etc. (Voor de modules in de deeltijd beroepsopleiding geldt een minimum leeftijd van 18 jaar, de vooropleiding is toegankelijk vanaf 17 jaar.)

Het aanbod en programma wordt ruim vóór aanvang gepubliceerd op deze website en via brochures.

Op deze site vindt u dus informatie van het jaar aanbod, en dus ook informatie over cursussen/workshops die al geweest zijn (en waarvoor u zich dan dus niet meer kunt opgeven). Je kunt ons natuurlijk altijd bellen wanneer je vragen hebt of over het komende seizoen.

IBAN NL81 RABO 0301873461
BIC RABONL2U
INSCHR  KVK: 68085826

Projecten voor derden.

De Kunstacademie Friesland biedt de mogelijkheid van deskundig begeleiden en uitvoeren van kunstprojecten voor derden.

De aanleiding.
De academie krijgt vaak, bijna wekelijks, vragen of studenten een rol en bijdrage kunnen leveren in projecten.
Dat grote aantal vragen was aanleiding om hiervoor een plan uit te werken.
Bovendien is vooral in 2018, het jaar van Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad, ruime ervaring opgedaan in het organiseren en uitvoeren, dan wel begeleiden, van projecten. Meer lezen…………
In het Salix Fragilis Leovardia project, uitgevoerd door derdejaars studenten, is de hoofdstad op meer dan twintig plekken verfraaid met wilgentenen kunstwerken op
of aan de gevels van markante panden in de stad.

Het Woodland Art project, een Community Art project uitgevoerd in een aantal dorpen van de gemeente Smallingerland, is deskundig begeleid door een docent
van de academie, in nauwe samenwerking met een ouderejaars student.

Het mes snijdt zo aan twee kanten.
Voor u: Uw organisatie krijgt goede en deskundige ondersteuning en begeleiding
van een kunstproject. Daarbij kan het door een groep studenten [ mede ] worden uitgevoerd. Zowel op het gebied van ideevorming en ontwerp alsook het werk.
Voor ons: Studenten doen op hun beurt ervaring op in het ontwikkelen en uitvoeren van projecten, daarbij begeleid door ervaren docenten.

De gang van zaken:
U kunt een mogelijk project aanmelden door contact op te nemen met:
Derk den Boer, docent Landart en coördinator kunstprojecten. tel 06 24236200
Derk komt met u in een oriënterend gesprek overleggen over de mogelijkheden, de vorm en werkwijze die past bij uw organisatie en uw project. Ook de kosten
van het  project en het beschikbare budget zijn hierin onderwerp van gesprek.

ANBI

ANBI status voor Kunstacademie Friesland

Als een ANBI (algemeen nut beogende instelling) een culturele instelling is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen.

Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. De Stichting Kunstacademie Friesland en heeft een Culturele ANBI status verworven.

Lees verder

Wordt u GEZEL, MEESTER of MECENAS?

Met uw bijdrage kunnen wij de komende jaren Kunstacademie Friesland blijven steunen!

Klik hier om meer te lezen!

Gratis adviesgesprek

Wil je weten of onze deeltijd vakopleiding wat voor je is?

Vraag hier je gratis advies gesprek aan.

Modulaire vakopleiding

Stel de vakopleiding samen uit diverse modules en studeer op je eigen tempo.

Klik hier als je alles wil weten over modulair studeren.