Beloningsbeleid & financiële verantwoording

De Stichting Kunstacademie Friesland heeft geen uitzonderlijk beloningsbeleid. De beloning beperkt zich tot een salaris dat medewerkers en de directeur ontvangen voor het werk dat zij verrichten. Het salaris van de directeur bedraagt 1.500 euro per maand. Het bestuur ontvangt geen financiële vergoeding voor hun inspanningen. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Inhoudelijk verslag en balans 2022-2023

Verantwoording

Er is een flinke toename van deelnemers geweest in 2022-2023. Echter hebben de Corona jaren met weinig inschrijvers in de beroepsopleiding ervoor gezorgd dat  de toenmalige inschrijvers  in 2022-2023 in groepen zitten met weinig deelnemers. Dit zal nog een aantal jaren duren voordat we deze ”dip” te boven zijn: immers de beroeps-opleiding duurt (minimaal) 5 jaar.

Dat de groei van de omzet niet meer rendement genereert komt doordat Kunstacademie Friesland geen winstoogmerk heeft. De groei in deelname heeft  voorlopig geleid tot een grotere toename in de algemene kosten. In het beleidsplan 2023-2024 staan de ontwikkelingen die we inzetten om kunstonderwijs voor Friesland te behouden .

Loading...