Beloningsbeleid & financiële verantwoording

De Stichting Kunstacademie Friesland heeft geen uitzonderlijk beloningsbeleid. De beloning beperkt zich tot een salaris dat medewerkers en de directeur ontvangen voor het werk dat zij verrichten. Het salaris van de directeur bedraagt 1.500 euro per maand. Het bestuur ontvangt geen financiële vergoeding voor hun inspanningen. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Inhoudelijk verslag en balans 2020-2021

De professionalisering van programma’s en markering resulteerde in een grotere omzet dan het jaar ervoor. Dit is niet terug te zien in de resultaten door 2 grote veranderingen:

1. Friesland had grotere ateliers nodig en een professionelere uitstraling. Een zoektocht startte naar een nieuw pand. Het bestuur heeft de nieuwe locatie aan de Groningerstraatweg geïnspecteerd en goedgekeurd. Naar aanleiding van de komst van opzegging huurcontract aan de locatie op de Schrans heeft de eigenaren doen besluiten het pand te verkopen. De huur van het pand aan de Schrans is opgezegd per 1 februari 2021. Dit betekende dat de verhuizing halverwege het studiejaar plaats moest vinden.

2. Door de Corona maatregelen zijn de lessen stopgezet per half maart 2020. De omzet viel helemaal weg en er moesten extra kosten gemaakt worden voor crisismanagement, hygiëne maatregelen en terugbetaling cursusgelden.
De volgorde van verhuizing en daarna Corona heeft de omzet sterk gedrukt en de kosten verhoogd. Onder deze extreme omstandigheden is er een hoge werkdruk en een matig financieel resultaat geboekt. De Kunstacademie zit nu in professioneel pand, heeft een professionele uitstraling en kan binnen deze voorwaarden groeien.