Project voor derden

De Kunstacademie Friesland biedt de mogelijkheid van deskundig begeleiden en uitvoeren van kunstprojecten voor derden.

De academie krijgt vaak, bijna wekelijks, vragen of studenten een rol en bijdrage kunnen leveren in projecten.
Dat grote aantal vragen was aanleiding om hiervoor een plan uit te werken.
Bovendien is vooral in 2018, het jaar van Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad, ruime ervaring opgedaan in het organiseren en uitvoeren, dan wel begeleiden, van projecten. In het Salix Fragilis Leovardia project, uitgevoerd door derdejaars studenten, is de hoofdstad op meer dan twintig plekken verfraaid met wilgentenen kunstwerken op of aan de gevels van markante panden in de stad. Het Woodland Art project, een Community Art project uitgevoerd in een aantal dorpen van de gemeente Smallingerland, is deskundig begeleid door een docent van de academie, in nauwe samenwerking met een ouderejaars student. Het mes snijdt zo aan twee kanten.

Voor u: Uw organisatie krijgt goede en deskundige ondersteuning en begeleiding

van een kunstproject. Daarbij kan het door een groep studenten [ mede ] worden uitgevoerd. Zowel op het gebied van ideevorming en ontwerp alsook het werk.

Voor ons: Studenten doen op hun beurt ervaring op in het ontwikkelen en uitvoeren van projecten, daarbij begeleid door ervaren docenten.

De gang van zaken:

U kunt een mogelijk project aanmelden door contact op te nemen met: Derk den Boer, docent Landart en coördinator kunstprojecten. tel 06 24236200

Derk komt met u in een oriënterend gesprek overleggen over de mogelijkheden, de vorm en werkwijze die past bij uw organisatie en uw project. Ook de kosten van het project en het beschikbare budget zijn hierin onderwerp van gesprek.

Loading...