Vertrouwde gezichten op de administratie

Mogen we u voorstellen: onze nieuwe collega op de administratie Sieta Brouwer.

“Samen met Tea Sieta zorg ik er voor dat de administratie bereikbaar is. Ik vind het ontzettend leuk om per telefoon, via email of mondeling, docenten en studenten te woord te staan. Het is leuk en afwisselend werk om met al die verschillende mensen in contact te zijn”.

Tea Sieta en Feikje waren jarenlang vertrouwde gezichten op het kantoor van de Kunstacademie. Je kunt hen alles vragen , altijd een vriendelijk woord of informatie. Feikje Postmus is met pensioen gegaan, we missen haar vertrouwde aanwezigheid en wensen haar een goede volgende levensfase.

We verwelkomen Sieta Brouwer uit Ried. Zij is met veel plezier aan de slag in ons kleine team en heeft er zin in om ieder met raad en daad bij te staan.

Loading...