[laatste update 15 januari 2021 10.30 uur]

I.v.m. de door de Rijksoverheid opgelegde COVID-19-maatregelen is

Kunstacademie Friesland t/m 8 februari 2021 gesloten.

Op 12 januari heeft minister-president Rutte afgekondigd dat in Nederland de lockdown verlengd wordt tot 9 februari.
Deze lockdown duurt zeker tot en met dinsdag 9 februari 2021. Op 2 februari zal het kabinet beoordelen welke maatregelen na 9 februari nog nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Voor onderwijsinstellingen gelden de afgekondigde maatregelen tot en met ten minste maandag 8 februari 2021.

Voor Kunstacademie Friesland betekent dit dat er in elk geval geen lessen of bijeenkomsten gegeven worden t/m zondag 7 februari 2021. Wij volgen de afgegeven richtlijnen en maatregelen van de Rijksoverheid. Dit houdt in dat we n.a.v. de berichtgeving op 2 februari – indien nodig – ons beleid zullen bijstellen aan de dan geldende maatregelen. Vooralsnog koersen wij dus op hervatting van de lessen vanaf dinsdag 9 februari 2021.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Lessen en bijeenkomsten op al onze leslocaties gaan niet door
  • Werkbesprekingen, (eind-)presentaties en tentoonstellingen gaan niet door
    Dit geldt zowel voor onze eigen locatie als externe locaties
  • Kunstacademie Friesland is gedurende de sluiting telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9-12 uur
  • Ons pand aan de Groningerstraatweg is gesloten voor publiek

In veel gevallen kunnen de individuele coachingsgesprekken doorgaan met de inzet van communicatiemiddelen als Skype en Hangout. De betreffende coach regelt dit in samenspraak met de student.

Wijzigingen

We houden alle informatie en ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. We volgen hierbij nauwgezet de adviezen en aanbevelingen van de Rijksoverheid, het RIVM en GGD Friesland op. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, waardoor we genoodzaakt zijn ons beleid te moeten aanpassen, dan zullen we dat op deze pagina en via een Canvas-bericht aan al onze deelnemers en studenten communiceren.

Hervatten lessen

Wij koersen op het hervatten van onze fysieke activiteiten op 9 februari 2021.

Verder naar de FAQ voor studenten van KAF >


[laatste update 1 december 2020 07.30 uur]

Mondkapjes verplicht

Sinds 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen. Dit geldt dus ook voor de binnenruimtes van Kunstacademie Friesland. We verwachten van onze studenten, cursisten en medewerkers (en eventuele bezoekers) ouder dan 12 jaar dat zij zich m.i.v. 1 december tijdens verplaatsingen in ons gebouw houden aan de verplichting een mondkapje te dragen. Het gaat dus om het dragen ervan bij binnenkomst, tijdens verplaatsingen, toiletbezoek, in pauzes en bij vertrek. Zodra je zit, bijvoorbeeld tijdens de les of in de kantine, kan het mondkapje weer af.

Uiteraard blijft nu ook weer gelden dat wij ook de eerder vastgestelde maatregelen aanhouden. Bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand onderling bij personen vanaf 18 jr. We rekenen erop dat iedereen in ons gebouw zich aan de geldende maatregelen houdt, zodat we samen bijdragen aan het terugdringen van het coronavirus en op een zo veilig mogelijke manier onderwijs kunnen blijven volgen en verzorgen.


[laatste update 5 oktober 2020 09.00 uur]

Mondkapjes

Sinds deze week geldt vanuit de Rijksoverheid het dringende advies voor personen vanaf 13 jaar om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Kunstacademie Friesland volgt dit advies. We vragen onze studenten, cursisten en medewerkers (en eventuele bezoekers) ouder dan 12 jaar dan ook dringend om m.i.v. maandag 5 oktober tijdens verplaatsingen in ons gebouw een mondkapje te dragen. Het gaat dus om het dragen ervan bij binnenkomst, tijdens verplaatsingen, toiletbezoek, in pauzes en bij vertrek. Zodra je zit, bijvoorbeeld tijdens de les of in de kantine, kan het mondkapje weer af.

Mondkapjes kunnen een bijdrage leveren aan het voorkomen van besmettingen. Uiteraard houden we ook de eerder vastgestelde maatregelen aan. Bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand onderling bij personen vanaf 18 jr. We rekenen erop dat iedereen in ons gebouw zich aan de geldende maatregelen houdt, zodat we samen bijdragen aan het terugdringen van het coronavirus en op een zo veilig mogelijke manier onderwijs kunnen blijven volgen en verzorgen.


[laatste update 14 mei 2020 15:55 uur]

Hervatting lessen Kunstacademie Friesland 

Voorwaarde voor het verantwoord kunnen hervatten van de lessen is dat veiligheid en gezondheid van deelnemers/studenten, docenten en medewerkers gewaarborgd is. Daartoe heeft KAF een protocol ontwikkeld. Dit is gebaseerd op richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Het protocol is geschreven op een situatie dat het afstandscriterium van 1,5 meter voor iedereen van toepassing is, samenkomsten van maximaal 30 personen toegestaan zijn en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen niet verplicht is.

Op basis van dit protocol zijn voorschriften en uitgangspunten geformuleerd voor het hervatten van de lessen vanaf 2 juni 2020. KAF heeft deze voorschriften en uitgangspunten uitgewerkt in een document. Na aanleiding van nieuwe inzichten dan wel nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en/of het RIVM kan dit protocol herzien worden.

WIJZIGINGEN
We houden alle informatie en ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. We volgen hierbij nauwgezet de adviezen en aanbevelingen van de Rijksoverheid, het RIVM en GGD Friesland op. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, waardoor we ons beleid (moeten) aanpassen, dan zullen we dat op deze pagina en via een Canvas-bericht aan al onze deelnemers en studenten communiceren.

Gratis adviesgesprek

Wil je weten of onze deeltijd vakopleiding wat voor je is?

Vraag hier je gratis advies gesprek aan.

Modulaire Beroepsopleiding

Stel de vakopleiding samen uit diverse modules en studeer op je eigen tempo.

Klik hier als je alles wil weten over modulair studeren.