[laatste update 14 mei 2020 15:55 uur]

Hervatting lessen Kunstacademie Friesland 

Voorwaarde voor het verantwoord kunnen hervatten van de lessen is dat veiligheid en gezondheid van deelnemers/studenten, docenten en medewerkers gewaarborgd is. Daartoe heeft KAF een protocol ontwikkeld. Dit is gebaseerd op richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Het protocol is geschreven op een situatie dat het afstandscriterium van 1,5 meter voor iedereen van toepassing is, samenkomsten van maximaal 30 personen toegestaan zijn en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen niet verplicht is.

Op basis van dit protocol zijn voorschriften en uitgangspunten geformuleerd voor het hervatten van de lessen vanaf 2 juni 2020. KAF heeft deze voorschriften en uitgangspunten uitgewerkt in een document. Na aanleiding van nieuwe inzichten dan wel nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en/of het RIVM kan dit protocol herzien worden.

WIJZIGINGEN
We houden alle informatie en ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. We volgen hierbij nauwgezet de adviezen en aanbevelingen van de Rijksoverheid, het RIVM en GGD Friesland op. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, waardoor we ons beleid (moeten) aanpassen, dan zullen we dat op deze pagina en via een Canvas-bericht aan al onze deelnemers en studenten communiceren.


I.v.m. de door de Rijksoverheid opgelegde COVID-19-maatregelen is

Kunstacademie Friesland t/m 1 juni gesloten.

Concreet betekent dit het volgende:

In veel gevallen kunnen de individuele coachingsgesprekken doorgaan met de inzet van communicatiemiddelen als Skype en Hangout. De betreffende coach regelt dit in samenspraak met de student.

Wijzigingen

We houden alle informatie en ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. We volgen hierbij nauwgezet de adviezen en aanbevelingen van de Rijksoverheid, het RIVM en GGD Friesland op. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, waardoor we genoodzaakt zijn ons beleid te moeten aanpassen, dan zullen we dat op deze pagina en via een Canvas-bericht aan al onze deelnemers en studenten communiceren.

Stopzetten lessen en sluiting

Het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus is een gedeelde verantwoordelijkheid waarin we een actieve rol willen spelen. Jaarlijks zijn er zo’n 30.000 contacturen met studenten van alle leeftijden, maar waarvan het merendeel middelbaar of ouder is. Daarnaast hebben we ruim 60 medewerkers die allen hun eigen rol hebben in het draaiende houden van de academie en vaak ook elders in de culturele sector actief zijn.

Hervatten lessen

De gezondheid en het welzijn van onze studenten, medewerkers en bezoekers staat voorop, daarin willen we helder zijn. Wij koersen op het hervatten van onze fysieke activiteiten op 2 juni 2020.

Gratis adviesgesprek

Wil je weten of onze deeltijd vakopleiding wat voor je is?

Vraag hier je gratis advies gesprek aan.

Modulaire Beroepsopleiding

Stel de vakopleiding samen uit diverse modules en studeer op je eigen tempo.

Klik hier als je alles wil weten over modulair studeren.