I.v.m. COVID-19-maatregelen is Kunstacademie Friesland t/m 1 juni gesloten en zijn alle lesactiviteiten gestaakt.
Vanaf 2 juni 2020 worden de lessen weer hervat.

FAQ Corona voor studenten
Hieronder staan vaak gestelde vragen over de sluiting en hervatting van de lessen met daaronder onze antwoorden. Zie je je vraag niet staan, mail deze dan naar info@kafrl.nl

Wanneer worden de lessen hervat?
We hebben de lessen kunnen hervatten na de Corona lockdown op 2 juni 2020. Om dit op een veilige en verantwoorde manier te kunnen doen, hebben wij een protocol ontwikkeld. Het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus is een gedeelde verantwoordelijkheid waarin we een actieve rol willen spelen. Jaarlijks zijn er zo’n 30.000 contacturen met studenten van alle leeftijden, maar waarvan het merendeel middelbaar of ouder is. Daarnaast hebben we ruim 60 medewerkers die allen hun eigen rol hebben in het draaiende houden van de academie en vaak ook elders in de culturele sector actief zijn. De gezondheid en het welzijn van onze studenten, medewerkers en docenten staat voorop, daarin willen we helder zijn.

Kan er 1,5 meter afstand gehouden worden?
Wij hebben aanpassingen gedaan in ons gebouw en in onze lokalen, waardoor het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.

Is er desinfectiemiddel aanwezig?
Bij de ingang staat desinfectiemiddel. Een medewerker ziet erop toe dat dit door iedereen gebruikt wordt die het gebouw in gaat.

Ik heb verkoudheidsklachten, maar voel me niet ziek. Mag ik komen?
Nee. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: verkoudheidsklachten (van welke aard dan ook*): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). *Ook als je bijvoorbeeld zelf denkt dat het om hooikoortsklachten gaat, blijf je thuis.

Worden de vervallen lessen ingehaald- eerste lockdown?
De vervallen lessen in de eerste lockdown (voorjaar 2020) kunnen helaas niet worden ingehaald. Dit heeft vooral een praktische reden. Er staan in deze periode veel lessen beeldende kunst, kunstfilosofie, kunstbeschouwing, intervisie en coaching op het programma, wat altijd een strakke planning vraagt. Zodra de COVID-19-maatregelen zijn opgeheven, starten we weer met ons reguliere lesprogramma. Daar waar we normaliter twee inhaalweken plannen ter compensatie van geannuleerde lessen plannen, is tijdens ons reguliere lesprogramma geen ruimte om alle vervallen lessen in te halen. Dit heeft te maken met de bezetting van onze ateliers/lokalen en docenten op het moment dat het reguliere lesprogramma loopt. Hoe spijtig we het ook vinden: er is dus simpelweg geen ruimte en plaats in de planning om de lessen in te halen.

Wat te doen bij een eventuele tweede lockdown?
Binnen het lopende cursusseizoen worden lessen die door een eventuele tweede lockdown stopgezet worden, ingehaald. Mocht de KAF dit niet kunnen realiseren, dan kan het lesgeld terugbetaald worden.

Krijg ik lesgeld terug 15 maart-1 juni?
Voor de periode 15 maart tot en met 1 juni heeft het bestuur van Kunstacademie Friesland besloten geen lesgeld te restitueren. Kunstacademie Friesland is een stichting zonder winstoogmerk. Op de lesgelden die je betaalt, zit dus ook geen winstmarge. Een groot deel van het geld dat je voor een module of les betaalt, is voor het dekken van vaste kosten: huisvesting, inventaris, materialen en het loon van onze vaste medewerkers. Daarnaast hebben we investeringskosten. Al deze kosten lopen gewoon door. Een sluiting in een crisissituatie heeft te grote financiële gevolgen wanneer we lesgelden restitueren.

We hopen op begrip voor deze moeilijke keuze. We begrijpen dat we onze studenten hiermee op de korte termijn duperen. Om hen toch nog iets tegemoet te kunnen komen, bieden we bestaande studenten en deelnemers die tijdens de coronasluiting lessen hebben moeten missen, een voucher aan die korting geeft op nieuwe modules. Onze studenten ontvangen hierover via Canvas bericht.

Krijg ik lesgeld terug bij een tweede lockdown? Mocht in de periode tussen 1 september 2020 – 1 april 2021 wwn lockdown voorgeschreven worden, dan heeft het bestuur van Kunstacademie Friesland besloten om inhaallessen asan te bieden. Mocht KAF dit niet kunnen realiseren, dan wordt lesgeld gerestitueerd.

Heeft KAF geen financiële reserve voor sluiting door een crisissituatie?
KAF is een stichting die naast lesgelden voor een groot deel afhankelijk is van subsidies. Daarnaast hebben we als stichting geen winstoogmerk en mogen we maar zeer beperkt eigen vermogen opbouwen. Daarbij komt dat we heel recent flink hebben moeten investeren in nieuwe huisvesting en inventaris. Hoewel Kunstacademie Friesland is verzekerd tegen verschillende calamiteiten, geldt dit niet voor een crisis ten gevolge van een pandemie. 

Wat kan ik doen om KAF in deze moeilijke situatie te helpen?
De coronacrisis is voor iedereen een onzekere tijd. Wij voelen ons ontzettend gesteund door alle hartverwarmende reacties en het getoonde begrip. We begrijpen dat we een groot beroep doen op de flexibiliteit van onze studenten en medewerkers, maar ook van externe organisaties. Juist in deze, voor velen spannende periode, merken we dat – vrijwel zonder uitzondering – alle reacties begripvol en positief zijn. Er wordt van alle kanten met ons meegedacht. We zijn dan ook meer dan trots op ons uitzonderlijk solidaire netwerk. Samen kunnen we de coronacrisis aan! 

Hoe zit het met studiepunten voor modules die niet kunnen worden afgemaakt?
Het beperken van de verspreiding van het coronavirus is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het team van KAF heeft daarom besloten om de volledige eerder vastgestelde studiepunten toe te blijven kennen aan modules die door toedoen van de COVID-19-maatregelen voortijdig zijn afgebroken. Verder hanteren we coulance als norm. Alle studenten zullen hierover via een Canvas-bericht worden geïnformeerd.

Wie is de komende tijd mijn aanspreekpunt?
Hoewel KAF dicht is en iedereen thuis zit, wordt door een aantal medewerkers achter de schermen doorgewerkt.
Tijdens deze corona-sluiting kun je – bij voorkeur via Canvas of mail – contact opnemen met:
Administratie: Tea Sieta Greidanus, Annette Westra of Feikje Postmus
Opleidingscoördinator: Natasja Knap
Directie: Doet Boersma

Uiteraard zijn ook onze afstudeercoaches bereikbaar voor de studenten die zij begeleiden.

Gratis adviesgesprek

Wil je weten of onze deeltijd vakopleiding wat voor je is?

Vraag hier je gratis advies gesprek aan.

Modulaire Beroepsopleiding

Stel de vakopleiding samen uit diverse modules en studeer op je eigen tempo.

Klik hier als je alles wil weten over modulair studeren.