De praktijklessen kunnen voortgezet worden binnen de veiligheidsvoorschriften.

FAQ Corona voor studenten
Hieronder staan vaak gestelde vragen over de lessen binnen het protocol van het RIVM met daaronder onze antwoorden. Zie je je vraag niet staan, mail deze dan naar info@kafrl.nl

Eerder hebben we al een protocol ontwikkeld om op een veilige en verantwoorde manier les te kunnen geven en volgen. Indien nodig wordt dit protocol tussentijds aangepast op veranderend overheidsbeleid of inzichten. Het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus is een gedeelde verantwoordelijkheid waarin we een actieve rol willen spelen. Jaarlijks zijn er zo’n 30.000 contacturen met studenten van alle leeftijden, maar waarvan het merendeel middelbaar of ouder is. Daarnaast hebben we ruim 60 medewerkers die allen hun eigen rol hebben in het draaiende houden van de academie en vaak ook elders in de culturele sector actief zijn. De gezondheid en het welzijn van onze studenten, medewerkers en docenten staat voorop, daarin willen we helder zijn.

Sinds 19-5-2021 worden de lessen hervat. Mocht er zich een wijziging voordoen, die gevolgen hebben voor de lessen, daan mailen we alle deelnemers en zetten we een bericht op deze website.

Wie kan ik een vraag hierover stellen?
Je kunt je vraag – bij voorkeur via Canvas of mail – stellen bij:
Administratie: Tea Sieta Greidanus of Sieta Brouwer
Opleidingscoördinator: Judith Baarsma
Directie: Doet Boersma

Uiteraard zijn ook onze afstudeercoaches bereikbaar voor de studenten die zij begeleiden.

Kan er 1,5 meter afstand gehouden worden?
Wij hebben aanpassingen gedaan in ons gebouw en in onze lokalen, waardoor het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.

Is er desinfectiemiddel aanwezig?
Bij de ingang staat desinfectiemiddel. Een medewerker ziet erop toe dat dit door iedereen gebruikt wordt die het gebouw in gaat.

Ik heb verkoudheidsklachten, maar voel me niet ziek. Mag ik komen?
Nee. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: verkoudheidsklachten (van welke aard dan ook*): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). *Ook als je bijvoorbeeld zelf denkt dat het om hooikoortsklachten gaat, blijf je thuis.

Heeft KAF een financiële reserve voor sluiting door een crisissituatie?
KAF is een stichting die naast lesgelden geen reserves heeft of subsidies. Daarnaast hebben we als stichting geen winstoogmerk en mogen we maar zeer beperkt eigen vermogen opbouwen. Daarbij komt dat we heel recent flink hebben moeten investeren in nieuwe huisvesting en inventaris. Hoewel Kunstacademie Friesland is verzekerd tegen verschillende calamiteiten, geldt dit niet voor een crisis ten gevolge van een pandemie. 

Wat kan ik doen om KAF in deze moeilijke situatie te helpen?
De coronacrisis is voor iedereen een onzekere tijd. Wij voelen ons ontzettend gesteund door alle hartverwarmende reacties en het getoonde begrip. We begrijpen dat we een groot beroep doen op de flexibiliteit van onze studenten en medewerkers, maar ook van externe organisaties. Juist in deze, voor velen spannende periode, merken we dat – vrijwel zonder uitzondering – alle reacties begripvol en positief zijn. Er wordt van alle kanten met ons meegedacht. We zijn dan ook meer dan trots op ons uitzonderlijk solidaire netwerk. Samen kunnen we de coronacrisis aan! 

Het Gilde ondersteunt Kunstacademie Friesland met middelen en financieel. Mocht je ons financieel actief willen steunen, dan kun je (vanaf € 40,-) lid worden van het Gilde van Kunstacademie friesland: https://kunstacademiefriesland.nl/steun-ons/