Vertrouwenspersonen

Om bij te dragen aan een sociaal veilige omgeving benoemt  Kunstacademie Friesland twee onafhankelijke, externe vertrouwenspersonen, voor het omgaan met onderstaande klachten op Kunstacademie Friesland, betreffende:

   a.  (Seksuele) intimidatie

   b.   Pesten

   c.   Mishandeling

   d.  Onheuse bejegening

   e.  Inbreuk op de privacy

   f.   Didactische aanpak

   g.  Pedagogische aanpak

   h.  Organisatorische aanpak 

Kunstacademie Friesland wil met een goede uitwerking van de Vertrouwenspersonen bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van het pedagogisch klimaat op haar opleiding. Kunstacademie Friesland moet ten allen tijde een veilige plaats zijn voor cursisten, studenten, ouders, kinderen en jongeren plus (onderwijsondersteunend) personeel en docenten en vrijwilligers.

In geval van sociale onveiligheid, ga je eerst naar je docent. Als dat niet mogelijk is, of je wordt niet gehoord, dan stap je naar de directie. Wordt je daar niet (voldoende) gehoord of is de directie betrokken in de sociaal onveilige situatie, dan kun je een mailtje naar de Vertrouwenspersonen sturen.  Je kunt deze specifiek richten aan mw. Hester Witteveen of dhr. Jojan Froeling, of algemeen aan de Vertrouwenscommissie.

Je mail wordt binnen 2 weken beantwoord, zodat verdere afspraken gemaakt kunnen worden. Het emailadres van de Vertrouwenspersonen is  vertrouwenscommissiekaf@gmail.com

Loading...