Skip to content

Werkbespreking Afstuderen (Eindexamen)

Coaching

Eerstvolgende startdatum Flexibel
Prijs 215,00

Cursus informatie

Werkbespreking Afstuderen (Eindexamen)

In fase 3 werk je een half jaar toe naar een afstudeerexpositie. Deze expositie wordt gezien als het eindexamen. Tijdens deze werkbespreking wordt naar verschillende onderdelen gekeken, waarbij het beeldend werk bepalend is. Dit onderdeel moet minimaal met een voldoende worden beoordeeld om te kunnen afstuderen. De afstudeercommissie wordt gevormd door de afstudeercoach(es), coördinator vakopleiding en een extern gecommitteerde.

De onderdelen die beoordeeld worden zijn:

  • Inhoud theoretisch onderzoek (voorafgaand aan presentatie);

  • Deelname module(s) in de vrije ruimte (voorafgaand aan presentatie)

  • Het beeldend werk als geheel (tijdens de presentatie);

  • De wijze van exposeren/presenteren;

  • Vormgeving theoretisch onderzoek (tijdens de presentatie);

Het eindexamen voor studiejaar 2019/2020 is gepland in de week van 11 t/m 15 mei 2020.

verplicht onderdeel in fase 3 van de vakopleiding

Planning

Het eindexamen voor studiejaar 2019/2020 is gepland in de week van 11 t/m 15 mei 2020.

Startdatum
Flexibel
Locatie
-
Prijs
215,00