LOGIN CANVAS

Downloads en info

voor studenten

Aanmelding voor de  Vakopleiding vòòr de aanvang van het 1e semester van het seizoen. Opgave voor workshops en andere cursussen kan tot voor aanvang daarvan, mits er nog plaats is.

BASIS Jaar 1 & 2

Een brede basis in theoretische- en praktijkvakken.

 

Startjaar vakopleiding 2017

Studiebelasting: 48 weken, 5 uur les per week en ± 5 uur huiswerk

*Maandagmorgen en – middag

 

 Vakken 1e jaar: 48 lessen: Proces (8), Tekenen (8), Fotografie (5), 3D (5),

 Kunstgeschiedenis (12), Keramiek (5), Schilderen (5)

 

 Vakken 2e jaar: 48 lessen: Proces (6), Tekenen (8), Sculptuur (5), Video (5), Schilderen (5),

 Kunstfilosofie (10), Fotografie (5), Project (4)

 

Verplichte onderdelen jaar 1 en 2: deelname aan het  Studieweekend en Beeldbeschouwing.

 

Startjaar vakopleiding 2017

Studiebelasting: 48 weken, 5 uur les per week en ± 5 uur huiswerk

• Vrijdagochtend, -middag of -avond + minimaal 1 keuzevak (24 lessen of 2 keuzevakken van 12 lessen), deelname Studieweekend en Beeldbeschouwing.

• Minimaal 5 uur per week
Vakken jaar 2: 24 lessen: Proces (4), Tekenen (5), Schilderen (3), 3D (3), Fotografie(4), Kunstgeschiedenis (5) .

( )= aantal lessen

Certificaat 1: Eindwerkbespreking met docenten Vakopleiding en 1 extern gecommiteerde*

 

VERDIEPING JAAR 3 & 4

Lesblokken van 4 à 10 lessen gericht op ontwikkeling eigen beeldende visie en thematiek, n.a.v. opdracht/thema docenten.

 

Startjaar vakopleiding 2015

• Vrijdagochtend, -middag of –avond + minimaal 1 keuzevak (24 lessen of 2 keuzevakken van 12 lessen of 1 keuzevak van 12 lessen plus 2 minors), deelname Beeldbeschouwing.

 Een studiereis is facultatief

• Minimaal 5 uur per week

Bij de verdieping moet na het 4e jaar 2 minors zijn gevolgd.

 

Onderdelen

JAAR 3

Onderzoek & Proces (6 lessen, waarvan drie lessen in 1e semester en drie in 2e semester) verzorgd door de mentor gericht op onderzoek en inhoudelijk werkproces

1e semester ook het ontwikkelen van een artist statement

2e semester eigen ontwerp/project kunnen plaatsen in

Kunst en Ondernemen (4 lessen) verzorgd door verschillende docenten

presentatietechnieken

(sociale) media

Praktijk en Visie ( 2 project blokken: 1e project 5 lessen, 2e project 9 lessen

gericht op onderzoek, ontwikkeling, uitvoering en inhoudelijk werkproces

reflecteren op individueel/groepsproces & persoonlijke/universele thematiek

 

Jaar 4: Zelfde als jaar 3 plus:

  • Uitvoeren praktijkopdracht
  • Marktkennis

 

Certificaat 2: Eindwerkbespreking met docenten Vakopleiding en 2 extern gecommiteerden.*

 

EINDEXAMEN JAAR

Werken aan eigen beeldend werk voor een eindexamenexpositie en een scriptie.

 

Studiebelasting

Maandelijks werkbesprekingen

• Minimaal 1 keuzevak (24 lessen of 2 keuzevakken van 12 lessen of 1 keuzevak van 12 lessen plus 2 minors)

• xx per week

 

Onderdelen

• Je werkt aan een eindpresentatie in de eindexamententoonstelling. Hoofddoel is zelfstandigheid, verdieping, kunstzinnige kwaliteit en samenhang in je werk. Dit met het oog op een succesvolle uitoefening van het vak van beeldend kunstenaar. Je wordt in maandelijkse werkbesprekingen begeleid.

• Het maken van een korte scriptie, waarin je de inhoud en de ontwikkeling van het eigen werk verwoordt. De vormgeving van de scriptie en de inrichting van de eindexamen-expositie tellen mee bij de beoordeling.

 

Einddiploma

De eindexamencommissie bestaat uit docenten Vakopleiding en 2 extern gecommiteerden.*