Skip to content

Nieuwe logo

Door het modulaire werken en het openstellen van de modules voor iedereen, ontstaat de Open Art Academy. Je zult dat logo vanaf nu ook al zien verschijnen .