Storytelling

Een kunstwerk dat een verhaal vertelt, wordt narratieve kunst genoemd. Het is meestal een weergave van een historisch, religieus of literair verhaal, maar het kan ook een alledaagse gebeurtenis of herinnering zijn. De inhoud van het verhaal is belangrijker dan het kunstmedium of de techniek. In deze module leer je over narratieve kunst. Je leert het verhalende element in kunst te herkennen, door voorbeelden te bekijken uit de kunstgeschiedenis en uit hedendaagse kunst. Je ontdekt wat jij zelf wilt vertellen met je kunst en je leert dit in je eigen werk weer te geven. De module bestaat uit kunstgeschiedenis, kunstbeschouwing en het maken van en reflecteren op eigen werk. We werken tijdens de module met schilderen, tekenen en (smartphone) fotografie. Aan het eind van de module kun je jouw verhaal optimaal overbrengen in je kunst.


Docenten


Vakopleiding

Deze module levert 24 studiepunten op in de volgende fases

  • Fase 1 Keuzeruimte
  • Fase 2 Keuzeruimte
  • Fase 3 Keuzeruimte