Portret Tekenen & Schilderen

In deze portretmodule kunnen beginners én gevorderden aan de slag. De module is ingedeeld in verschillende onderdelen: portrettekenen en -schilderen aan de hand van een model, én aan de hand van foto’s als referentiemateriaal. Zo leer je stapsgewijs een portret op te bouwen in verschillende verflagen.
Er ligt veel nadruk op het belang van goed leren kijken en het ontwikkelen van technische vaardigheden om je observaties vorm te geven in verf.
Hiernaast wordt je gestimuleerd te onderzoeken hoe het innerlijke leven van je onderwerp zich uitdrukt in de fysieke vorm.
 

Inschrijven

Je kunt je momenteel niet inschrijven voor deze module. Als je contact met ons opneemt, kunnen we kijken wat er alsnog mogelijk ik.

  • De inschrijfdatum is al geweest.

Geralateerde modules:


Docenten


Vakopleiding

Deze module levert 48 studiepunten op in de volgende fases

  • Fase 1 Keuzeruimte
  • Fase 2 Keuzeruimte
  • Fase 3 Keuzeruimte