Materiaal iconografie

In deze module gaat het vooral over wat materialen van zichzelf aan betekenissen meedragen. Het inzetten van materialen op grond van hun specifieke kwaliteit, betekenis en symboliek staat centraal. Welke materialen kies je en waarom? Welke betekenis hebben ze voor jou als maker?

Tijdens het project onderzoek je welke persoonlijke binding je hebt met een bepaald materiaal. Het is mogelijk om een vorm van samenwerking te kiezen waarbij de materialen elkaar versterken en/of ondersteunen. Je werkt aan je eigen onderwerp/thema. Er is ruime aandacht voor het beeldend proces en reflectie. Materiaal en techniek kies je zelf. De lessen worden ondersteund met voorbeelden uit de beeldende kunst.

Van deelnemers wordt zelfwerkzaamheid verwacht.


Docenten


Vakopleiding

Deze module levert 24 studiepunten op in de volgende fases

  • Fase 2.1 Verplichte ruimte
  • Fase 1 Keuzeruimte
  • Fase 2 Keuzeruimte
  • Fase 3 Keuzeruimte