Kunstfilosofie

‘Denken over kunst’ biedt een theoretisch kader waarmee vanuit verschillende gezichtspunten over kunst kan worden nagedacht. Over wat kunst is en wat kunst zou moeten zijn, en het denken over kunst in een maatschappelijk en historisch kader.
Kunst kan ook als taal worden beschouwd, met een eigen tekensysteem. Tijdens de lessen staat de vraag centraal of kunst wel een relatie met de werkelijkheid dient aan te gaan.
Naast de klassieke filosofen, zullen er ook denkers aan bod komen die hun wortels hebben in de (kunst)filosofie, muziek, proza, antropologie en sociologie.
De inzichten en theorieën worden geïllustreerd aan de hand van kunstwerken


Docenten


Vakopleiding

Deze module levert 12 studiepunten op in de volgende fases

  • Fase 1.2 Verplichte ruimte
  • Fase 1 Keuzeruimte
  • Fase 2 Keuzeruimte
  • Fase 3 Keuzeruimte