Kan kunst de wereld verbeteren

Kunstfilosofie over de werking en taak van kunst en de kunstenaar. Aan de hand van korte teksten van Plato tot aan het heden bespreken we hoe denkbeelden die aan dit thema gekoppeld zijn, in de loop van de eeuwen veranderd zijn en hoe we vandaag de dag over deze thema’s denken. Een module rondom de bewustwording van het ‘hoe en waarom’ van kunst en kunstenaar en het vinden van een eigen positie ten opzichte daarvan.


Docenten


Vakopleiding

Deze module kan in gekozen worden in de volgende fases:

  • Fase 2 Keuzeruimte
  • Fase 1 Keuzeruimte
  • Fase 2 Keuzeruimte
  • Fase 3 Keuzeruimte