Intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen collega’s met als doel nieuwe inzichten te krijgen.

Als je tegen iets aanloopt in je werk, dan is het prettig om met een collega te kunnen overleggen. Als kunstenaar is dat niet anders, maar werk je vaak alleen. Deze module geeft je de mogelijkheid om onderwerpen en praktijksituaties waar je als (aankomend) kunstenaar tegen aanloopt te bespreken in een groep. Zaken die voor collega-kunstenaars vaak heel herkenbaar zijn.

Door op een gestructureerde wijze samen oplossingen te zoeken, kun je nieuwe inzichten op doen. Iedereen kijkt immers net weer even anders tegen dingen aan. Die blik van een ander kan heel verhelderend werken.1+1=3!


Docenten


Vakopleiding

Deze module levert 4 studiepunten op in de volgende fases

  • Fase 2.2 Verplichte ruimte
  • Fase 2.1 Verplichte ruimte
  • Fase 1.1 Verplichte ruimte
  • Fase 1.2 Verplichte ruimte