Autobiografisch werk

Voor iedereen die intensief aan het werk wil met persoonlijk thema als uitgangspunt. De opdrachten waarmee gewerkt wordt, geven een kader waarbinnen je op zoek gaat naar je eigen invulling en uitwerking. Er is ruime aandacht voor het beeldend proces en reflectie.

Zo groei je (verder) in het ontwikkelen van autobiografische beelden. Techniek/medium is vrij invulbaar (schilderen, sculptuur, foto, installatie, video, e.d.). De lessen worden ondersteund met voorbeelden uit de beeldende kunst.

Van deelnemers wordt zelfwerkzaamheid verwacht.

Inschrijven

Je kunt je momenteel niet inschrijven voor deze module. Als je contact met ons opneemt, kunnen we kijken wat er alsnog mogelijk ik.

  • De module is vol.

Geralateerde modules:


Docenten


Vakopleiding

Deze module levert 16 studiepunten op in de volgende fases

  • Fase 2.2 Verplichte ruimte
  • Fase 1 Keuzeruimte
  • Fase 2 Keuzeruimte
  • Fase 3 Keuzeruimte