Autobiografisch werk

Voor iedereen die intensief aan het werk wil met persoonlijk thema als uitgangspunt. De opdrachten waarmee gewerkt wordt, geven een kader waarbinnen je op zoek gaat naar je eigen invulling en uitwerking. Er is ruime aandacht voor het beeldend proces en reflectie.

Zo groei je (verder) in het ontwikkelen van autobiografische beelden. Techniek/medium is vrij invulbaar (schilderen, sculptuur, foto, installatie, video, e.d.). De lessen worden ondersteund met voorbeelden uit de beeldende kunst.

Van deelnemers wordt zelfwerkzaamheid verwacht.


Docenten


Vakopleiding

Deze module levert 16 studiepunten op in de volgende fases

  • Fase 2.2 Verplichte ruimte
  • Fase 1 Keuzeruimte
  • Fase 2 Keuzeruimte
  • Fase 3 Keuzeruimte