Hervatten van lessen vanaf 20 januari 2021

Hervatting lessen Kunstacademie Friesland 

Voor het kunnen geven en volgen van onze lessen is het uitgangspunt dat veiligheid en gezondheid van deelnemers/studenten, docenten en medewerkers gewaarborgd is. Daartoe heeft KAF een protocol ontwikkeld. Dit is gebaseerd op richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Het protocol is geschreven op een situatie dat het afstandscriterium van 1,5 meter voor iedereen van toepassing is, samenkomsten van maximaal 30 personen toegestaan zijn en het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes verplicht is. Na aanleiding van nieuwe inzichten dan wel nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en/of het RIVM kan dit protocol herzien worden. Op basis van dit protocol zijn voorschriften en uitgangspunten geformuleerd voor het veilig kunnen laten doorgaan van onze onderwijsactiviteiten. Deze voorschriften en uitgangspunten zijn uitgewerkt in een document. 

Loading...