Hervatten van lessen vanaf 2 juni 2020

Gepubliceerd op 14 mei 2020

Hervatting lessen Kunstacademie Friesland 

Voorwaarde voor het verantwoord kunnen hervatten van de lessen is dat veiligheid en gezondheid van deelnemers/studenten, docenten en medewerkers gewaarborgd is. Daartoe heeft KAF een protocol ontwikkeld. Dit is gebaseerd op richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Het protocol is geschreven op een situatie dat het afstandscriterium van 1,5 meter voor iedereen van toepassing is, samenkomsten van maximaal 30 personen toegestaan zijn en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen niet verplicht is. Na aanleiding van nieuwe inzichten dan wel nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en/of het RIVM kan dit protocol herzien worden. Op basis van dit protocol zijn voorschriften en uitgangspunten geformuleerd voor het hervatten van de lessen vanaf 2 juni 2020. Deze voorschriften en uitgangspunten zijn uitgewerkt in een document. 


Geplaatst in Algemeen, Corona, COVID