Tot volgende week woensdag (30 november) is het werk nog te zien op de Kunstacademie Friesland…. dus wees er snel bij! Leer en lees meer over elk individueel project en onze module Future Cities!

Future Cities is een vernieuwende lessenreeks in het programma van de KAF. De bedoeling van de lessen is tweedelig. Enerzijds om studenten een breder inzicht te laten krijgen in de indringende en snelle wereldwijde ontwikkeling op het gebied van verstedelijking. Het behoud van leefbaarheid in grote steden, metropolen en conglomeraten van steden is het geding. Anderzijds om beelden kunstenaars een wezenlijke rol te laten vervullen in toekomstige stedelijke ontwikkeling en de noodzaak te laten beseffen van een essentieel bijdrage vanuit de beeldende kunsten aan deze ontwikkeling. 

De inzet om vanuit meerdere richtingen van de kunsten dan allen de architectuur een positieve bijdrage aan de bebouwde omgeving te bewerkstelligen komt voort uit de noodzaak om een nieuwe dimensie toe te voegen aan integrale gebiedsontwikkeling. Het wordt tijd dat kunstenaars gelijk optrekken met, onder anderen, planologen, stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten, investeerders en projectontwikkelaars. We willen deze beide invalshoeken gelijktijdig benaderen.

De lessen hebben een praktisch karakter. Ze zijn erop gericht om de studenten, vanuit een inleidend theoretisch kader, een groeiend besef te laten krijgen van de vraagstukken van verstedelijking en de noodzaak om een bijdrage vanuit een nieuwe kunstzinnig perspectief te leveren. En hun werk te laten resulteren in driedimensionale maquettes.

De eindexpositie van de afgelopen cyclus, een achtdelige reeks lessen tussen begin september en midden november, is ontstaan vanuit het werken aan mogelijke opties voor [een deel van ] een binnensteden gebied in Leeuwarden, het Spoordok is een oud industrieel gebied vlak naast het station met een directie relatie tot de binnenstad waar in de nabije toekomst grootschalige stedelijke ontwikkeling kan plaatsvinden. De tien deelnemende studenten hebben, vanuit hun verkenning van het gebied en hun persoonlijke thema’s gewerkt aan een ontwerp.

Loading...