Judith Baarsma

Wie ben ik als kunstenaar

Ik kijk vooral ruimtelijk naar kunst. Dat kan een beeld zijn, maar ook een installatie. Ik vind de fysieke ervaring, hoe verhoud ik me tot het beeld interessant. Daar hoort ook voor mij bij hoe het aanvoelt. Heel jammer dat je in een museum nergens aan mag zitten. Voor mij is er een dunne scheidslijn tussen beeldende kunst en design. Juist dat snijvlak boeit me.

 

Wie ben ik als docent

In mijn lessen focus ik op het proces. Ik ben nieuwsgierig om samen met jou er achter te komen hoe jouw werk tot stand komt. Ik ben er van overtuigd als je voelt wat de kern is waaruit je werkt, je een diepe bron aanboort. Als docent wil ik je sparringpartner zijn en daar aan bijdragen.  

Werken van Judith Baarsma

Bij deze modules is deze docent betrokken

██████████████

Bekijk *

██████████████

Bekijk *

██████████████

Bekijk