Wie ben ik als kunstenaar

Ik ben Hilda Klaassen. In mijn beeldend werk probeer ik poëtische gedachten en herinneringen landschappelijk te verbeelden. Inspiratie doe ik op in de natuur. Dat wat je ziet, de golvende beweging van het water aan zee of een rij bomen in het landschap. En dat wat je niet ziet maar ervaart, het ritselende geluid van bladeren in de wind dat je hoort, de kou die je voelt op je wangen in de winter of de warmte op je huid die je voelt in de zon. De kracht van de elementen lucht, wind en water. Met een relatie naar de binnenwereld, waar dromen, herinneringen en verlangens krachtig en ook kwetsbaar kunnen zijn. Ervaren en verwonderen, onderzoeken en experimenteren.

 

Wie ben ik als docent

Als docent neem ik kinderen en jongeren mee in het avontuurlijke werkproces van de kunstenaar. Dat zou je kunnen vergelijken met het laboratorium van een uitvinder. Experimenteren met verschillende materialen en technieken, ervaren en verwonderen. Onderzoek doen naar het combineren van het  gewone en het ongewone, waardoor interessante ideeën en nieuwe eigen “dingen” kunnen ontstaan. Ervaren en verwonderen, onderzoeken en experimenteren.

Werken van Hilda Klaassen

Bij deze modules is deze docent betrokken

██████████████

Bekijk *

██████████████

Bekijk *

██████████████

Bekijk