Wie ben ik als kunstenaar

Lesgeven aan gemotiveerde studenten/cursistenvind ik fantastisch. Ik juich nieuwsgierigheid, toewijdingen eigenzinnigheid toe. Ik zie het maken van een beeld in welke techniek en met welke inhoud dan ook, als een avontuur, zonder teveel voorbedachtenrade: met een open houding onderzoeken waar je beelden over gaan. Soms tevoren doorvoeld, soms tot jou sprekend tijdens het proces. Ik geef les vanuit mijn passie voor de persoonlijke gelaagdheid, de ontdekking van de eigen signatuur, in volle breedte en/of diepte. Ik wil je uitnodigen, je eigen weg te zoeken en vinden, vanuit jouw specifieke temperament, met jouw interesseveld, vanuit gevoel, poëzie, of vanuit formele voornemens. Ik vind het fijn te kunnen inspireren waar mogelijk, altijd vanuit respect voor wie jij bent. Ik houd ervan te zien, hoe ‘eigen’, en in die zin verschillend, de atmosfeer is in de werken van studenten in mijn groepen.  

Wie ben ik als docent

Trots op: De uitwerking van mijn lessen bij modeltekenen op de KAFRL: niet “academisch”, wel “overdrijven is een vak”; als het gaat om het neerzetten van een pose. Eigenwijsheid, herkennen wat je ziet en vertalen naar het persoonlijk geziene. Elke keer ben ik weer blij verrast, als zich binnen enkele weken verschillende opvattingen, temperamenten en handschriften in beeld aftekenen. De diversiteit fascineert me en doet recht aan de eigenheid van iedere tekenaar/ schilder. Plaatsvervangend trots ben ik, op de groei van studenten in de afstudeerfase. Zowel in hun groeiende inzichten schrijfvaardigheid als in hun groeiend beeldende vrijheid en de samenhang daartussen. Trots op “Boven het maaiveld”,(Grote Kerk Leeuwarden 2018), een installatie, deels gemaakt in Mienskip, met een paar studenten van de KAFRl

Werken van Eveline van der Pas

Bij deze modules is deze docent betrokken

██████████████

Bekijk *

██████████████

Bekijk *

██████████████

Bekijk