De fases van de beroepsopleiding

FASE 1

(totaal 196 stp)

1.1 VERPLICHTE RUIMTE (52 stp)

VERPLICHTE ONDERDELEN

• Intervisie kunstenaarschap 4 stp

• Studieweekend 6 stp

• Beeldend onderzoek I 20 stp

• Kunstbeschouwing 20 stp

 TEGEN HET EIND VAN FASE 1.1

• Werkbespreking/Evaluatie 2 stp (keuze uit een datum in april of september)

1.2 VERPLICHTE RUIMTE (48 stp)

• Artist Statement 2 stp (online)

• Intervisie kunstenaarschap 4 stp

• Kunst en Vliegwerk 8 stp

• Kunstfilosofie 12 stp

• Beeldend onderzoek II 20 stp

TEGEN HET EINDE VAN 1.2

• Werkbespreking/Evaluatie 2 stp (keuze uit een datum in april of september)

GEBONDEN KEUZERUIMTE (min 1)

• Module Tekenen & Schilderen – de carRousel 48 stp

• Module Grafische Technieken – basis 48 stp

• Module Ruimtelijk werken 24 stp

• Module Beeldhouwen (beginners en gevorderden) 24/48 stp

• Module Keramiek (techniek en experiment) 24 stp

• Module iedereen kan TEKENEN – basis 24 stp

• Module kijken door een kader (fotografie) 24 stp

• Modelweek (zomerprogramma) 10 stp

VRIJE RUIMTE (aanvullen tot 96 stp)

TEKENEN EN SCHILDEREN

Basis en vervolg 48

De carrousel 48

Portret tekenen en schilderen 48

Portret houtskool en acryl 2

SCHILDEREN

Olieverf voor iedereen 24

Acryl voor beginners 24

Realistisch schilderen 24

Abstract schilderen 24

Boeiende basics 12

Gewoon goed schilderen 24

Visie en techniek in olieverf 24

Varia in acryl 24

Figuratief schilderen 24

Paint 24

Ge(s)laagd portret 12

Van abstract naar figuratief 24

De kracht van abstractie 24

Inkt en water 12

Plasdras 2

Dagje strand 2

Kleurrijk en bloemrijk 2

De wondere onderwaterwereld 2

Huidskleur 2

Spiegelingen 2

Olieverf instructiedag 2

Impressionistisch schilderen 2

Winterlandschappen 2

Portret 4

Glans en glimlicht 2

Schilderen met beweging 2

Je hond op de kastdeur 2

Bermschilderen 2

Werken met xxl kwasten 2

Topics 2

Zorn palet 2

Het oog als drager 2

Figuratief schilderen 4

Weidse weilanden 2

Het wad 2

Bladgoud 2

Fluitenkruid 2

PROCES

Art Upgrade 54

Storytelling 24

KUNSTGESCHIEDENIS

Vrouwen in de kunst 20

TEKENEN

Iedereen kan tekenen de basis 24

Iedereen kan tekenen het vervolg 24

Modeltekenen 24

Tekenen is als ademen 12

Botanisch tekenen 2

Monumentale groente 2

Het hoofd in houtskool 2

RUIMTELIJK

Beeldhouwen 24/48

Land art 16

Ruimtelijk werken 24

Raku 12

Keramiek 24

Turfbeelden 2

Boetseren 3-daagse 6

Werken met gips 4

GRAFISCH

Grafische technieken de basis 48

Grafische technieken het vervolg 48

Zoek vind print 2

Grafiekweekend 4

DIVERSE MEDIA

Surface Design 16

Out of the box 24

Kijken door een kader 24

Maak je eigen prentenboek 24

Van concept naar boek 24

Schrijven voor kunstenaars 2

Art journal 4

Mixed media 4

out of the box/experiment 4

Poëzie woordkunst 2

STUDIEWEEKEND 6

FASE 2

(totaal 198 stp)

2.1 VERPLICHTE RUIMTE (48 stp)

• Artist Statement II 2 stp

• Future Cities 16 stp

• Materiaal iconografie 24 stp

• Intervisie kunstenaarschap 4 stp

 

TEGEN HET EIND VAN FASE 2.1

• Werkbespreking/Evaluatie 2 stp (keuze uit een datum in april of september)

2.2 VERPLICHTE RUIMTE (54 stp)

• Paper (kleine scriptie) 8 stp

• Autobiografisch werk (eigen, persoonlijk thema) 16 stp

• Toewerken naar een expositie 24 stp

• Intervisie kunstenaarschap 4 stp

• Werkbespreking/Evaluatie 2 stp (wordt gepland tijdens expositie van de module toewerken naar een expositie)

GEBONDEN KEUZERUIMTE (min 1)

• Module Art upgrade 54 STP

• Module storytelling 24 stp

• Vrouwen in de kunst 20 stp

• De kracht van abstractie 24 stp

• Hoe krijgt je werk meer betekenis (zomerprogramma) 12 stp

• Eigen thema eigen stijl (zomerprogramma) 12 stp

• Autobiografische week (zomerprogramma) 12 stp

VRIJE RUIMTE (aanvullen tot 96 stp)

TEKENEN EN SCHILDEREN

Basis en vervolg 48

De carrousel 48

Portret tekenen en schilderen 48

Portret houtskool en acryl 2

SCHILDEREN

Olieverf voor iedereen 24

Acryl voor beginners 24

Realistisch schilderen 24

Abstract schilderen 24

Boeiende basics 12

Gewoon goed schilderen 24

Visie en techniek in olieverf 24

Varia in acryl 24

Figuratief schilderen 24

Paint 24

Ge(s)laagd portret 12

Van abstract naar figuratief 24

De kracht van abstractie 24

Inkt en water 12

Plasdras 2

Dagje strand 2

Kleurrijk en bloemrijk 2

De wondere onderwaterwereld 2

Huidskleur 2

Spiegelingen 2

Olieverf instructiedag 2

Impressionistisch schilderen 2

Winterlandschappen 2

Portret 4

Glans en glimlicht 2

Schilderen met beweging 2

Je hond op de kastdeur 2

Bermschilderen 2

Werken met xxl kwasten 2

Topics 2

Zorn palet 2

Het oog als drager 2

Figuratief schilderen 4

Weidse weilanden 2

Het wad 2

Bladgoud 2

Fluitenkruid 2

PROCES

Art Upgrade 54

Storytelling 24

KUNSTGESCHIEDENIS

Vrouwen in de kunst 20

TEKENEN

Iedereen kan tekenen de basis 24

Iedereen kan tekenen het vervolg 24

Modeltekenen 24

Tekenen is als ademen 12

Botanisch tekenen 2

Monumentale groente 2

Het hoofd in houtskool 2

RUIMTELIJK

Beeldhouwen 24/48

Land art 16

Ruimtelijk werken 24

Raku 12

Keramiek 24

Turfbeelden 2

Boetseren 3-daagse 6

Werken met gips 4

GRAFISCH

Grafische technieken de basis 48

Grafische technieken het vervolg 48

Zoek vind print 2

Grafiekweekend 4

DIVERSE MEDIA

Surface Design 16

Out of the box 24

Kijken door een kader 24

Maak je eigen prentenboek 24

Van concept naar boek 24

Schrijven voor kunstenaars 2

Art journal 4

Mixed media 4

out of the box/experiment 4

Poëzie woordkunst 2

STUDIEWEEKEND 6

FASE 3

(totaal 96 stp)

3.0 VERPLICHTE RUIMTE (72 stp)

• Coachingstraject theoretisch onderzoek 8 stp (individueel, afstudeerscriptie)

• Coachingstraject beeldend onderzoek afstuderen 62 stp (individueel, eigen thema, expositie)

• Eindexamen (Afstudeerwerkbespreking) 2 stp

VRIJEKEUZERUIMTE (min. 24 stp)

TEKENEN EN SCHILDEREN

Basis en vervolg 48

De carrousel 48

Portret tekenen en schilderen 48

Portret houtskool en acryl 2

SCHILDEREN

Olieverf voor iedereen 24

Acryl voor beginners 24

Realistisch schilderen 24

Abstract schilderen 24

Boeiende basics 12

Gewoon goed schilderen 24

Visie en techniek in olieverf 24

Varia in acryl 24

Figuratief schilderen 24

Paint 24

Ge(s)laagd portret 12

Van abstract naar figuratief 24

De kracht van abstractie 24

Inkt en water 12

Plasdras 2

Dagje strand 2

Kleurrijk en bloemrijk 2

De wondere onderwaterwereld 2

Huidskleur 2

Spiegelingen 2

Olieverf instructiedag 2

Impressionistisch schilderen 2

Winterlandschappen 2

Portret 4

Glans en glimlicht 2

Schilderen met beweging 2

Je hond op de kastdeur 2

Bermschilderen 2

Werken met xxl kwasten 2

Topics 2

Zorn palet 2

Het oog als drager 2

Figuratief schilderen 4

Weidse weilanden 2

Het wad 2

Bladgoud 2

Fluitenkruid 2

PROCES

Art Upgrade 54

Storytelling 24

KUNSTGESCHIEDENIS

Vrouwen in de kunst 20

TEKENEN

Iedereen kan tekenen de basis 24

Iedereen kan tekenen het vervolg 24

Modeltekenen 24

Tekenen is als ademen 12

Botanisch tekenen 2

Monumentale groente 2

Het hoofd in houtskool 2

RUIMTELIJK

Beeldhouwen 24/48

Land art 16

Ruimtelijk werken 24

Raku 12

Keramiek 24

Turfbeelden 2

Boetseren 3-daagse 6

Werken met gips 4

GRAFISCH

Grafische technieken de basis 48

Grafische technieken het vervolg 48

Zoek vind print 2

Grafiekweekend 4

DIVERSE MEDIA

Surface Design 16

Out of the box 24

Kijken door een kader 24

Maak je eigen prentenboek 24

Van concept naar boek 24

Schrijven voor kunstenaars 2

Art journal 4

Mixed media 4

out of the box/experiment 4

Poëzie woordkunst 2

STUDIEWEEKEND 6

Inhoud
De verplichte modules starten in september en gaan in eerste instantie in op procesmatig werken, kunstbeschouwing en -filosofie, reflectie en het verder ontwikkelen van techniek. Wat betekent kunst voor jou, en welke vorm past bij jou? Je ontdekt steeds beter waar je als kunstenaar voor staat.

Studenten die wat verder in de opleiding zijn, volgen verplichte modules die gericht zijn op het verder ontwikkelen van een eigen beeldtaal en visie. Ook werken ze toe naar een expositie. In latere fasen van de opleiding schrijf je een scriptie en heb je maandelijkse coachingsgesprekken. Elke deelfase wordt afgesloten met een werkbespreking/evaluatie. De afstudeerfase sluit af met een afstudeertentoonstelling die beoordeeld wordt door een examencommissie.