Skip to content

Paper Schrijven

Online module

Eerstvolgende startdatum Flexibel
Prijs 125,00
Duur flexibel

Cursus informatie

Vervolg op de module Artist statement schrijven II

Studie advies: volg deze module tegelijk met de module Toewerken naar een expositie.


Een paperis een schriftelijk werkstuk waarin beknopt verslag wordt gedaan van een onderzoek.

Wij leiden op tot beeldend kunstenaar, niet tot schrijver. Toch heeft het beschrijven van je werk en het plaatsen van je werk in een context een belangrijk aandeel in het krijgen van inzicht in je eigen beeldend proces, werk en ideeën.


Je doet theoretisch onderzoek rond de aard van je werk en je visie als kunstenaar. Uitgangspunt hierbij kan een eerder geschreven artist statement zijn. In depaperverwoordt je namelijk de inhoud en de ontwikkeling van je eigen beeldend werk. Belangrijk verschil met het eerder genoemde artist statement is dat je nu ook relaties legt met een culturele/maatschappelijke óf kunsthistorische/-filosofisch context. Je krijgt hierbij ondersteuning van een docent.

Verplicht onderdeel in fase 2.2. van de vakopleiding

De module Scriptie is een uitbreiding en vervolg op deze module.

Voor studenten met ernstige dyslexie of voor wie dit om een andere reden niet mogelijk is, kan in overleg een uitzondering worden gemaakt en een vervangende werkvorm worden gekozen.

Planning

Verplicht onderdeel in fase 2.2.

Studie advies: volg deze module tegelijk met de module Toewerken naar een expositie.

Bij de beoordeling van de paper wordt gelet op de inhoud (zie onderstaande punten) en minder op het taalgebruik of vormgeving. De vorm van het paper is vrij, m.a.w. de vorm kiest de student dus zelf. We verwachten goed leesbaar typewerk, dat logisch en overzichtelijk is ingedeeld. De paper omvat min. 1000 en max. 1500 woorden en wordt thuis uitgeschreven. Uiteraard mag de student in de paper gebruik maken van ondersteunend beeldmateriaal (foto’s van eigen werk en van de relaties die de student legt). Als na beoordeling blijkt dat de paper nog niet voldoende is, ontvang de student een aanvullende opdracht (aanvullen van datgene dat dat nog niet voldoende uitgewerkt is), waarna de paper opnieuw beoordeeld wordt. De paper dient met een voldoende te worden beoordeeld om door te kunnen stromen naar fase 3.

Wat er verwacht wordt:

  • beknopte beschrijving wat voor soort werk de student maakt, hoe dit tot stand komt en waarom de student dit werk maakt (info kan uit een artist statement komen);

  • gelegde relaties tussen het werk en a) cultuur/maatschappij of b) kunstgeschiedenis/kunstfilosofie;

  • verklaring van de relatie die de student hier ziet/ervaart;

  • tekst bevat minimaal 1000, maximaal 1500 woorden;

  • gebruikte bronnen worden aan het eind van de paper genoemd en tellen niet mee in het aantal woorden;

  • een student mag gebruik maken van beeldmateriaal;

Startdatum
Flexibel
Locatie
-
Prijs
125,00