Skip to content

Kunstfilosofie

Module 6x

Eerstvolgende startdatum 02-12-2019
Prijs 147,00
Locatie Leeuwarden
Duur 6x 13:30-16:00

Cursus informatie

‘Denken over kunst’ biedt een theoretisch kader waarmee vanuit verschillende gezichtspunten over kunst kan worden nagedacht. Over wat kunst is en wat kunst zou moeten zijn, en het denken over kunst in een maatschappelijk en historisch kader.

Kunst kan ook als taal worden beschouwd, met een eigen tekensysteem. Tijdens de lessen staat de vraag centraal of kunst wel een relatie met de werkelijkheid dient aan te gaan.

Naast de klassieke filosofen, zullen er ook denkers aan bod komen die hun wortels hebben in de (kunst)filosofie, muziek, proza, antropologie en sociologie.

De inzichten en theorieën worden geïllustreerd aan de hand van kunstwerken.

Planning

Locatie: Kunstacademie Friesland

Lesdagen: 6 maandagen, start 02-12-2019

Lestijd: 13:30-16:00

verplicht voor fase 1.2

Startdatum
02-12-2019
Locatie
Leeuwarden
Prijs
147,00