Skip to content

Coachingstraject theoretisch onderzoek (individueel, afstudeerscriptie)

Coaching

Eerstvolgende startdatum Flexibel
Prijs 495,00
Locatie Leeuwarden
Duur 4x

Cursus informatie

Het schrijven van een scriptie is onderdeel van het afstuderen. De scriptie kun je zien als een vervolg op de paper. Het uitgangspunt van deze scriptie is een onderzoeksvraag die gerelateerd is aan je eigen beeldend werk(-proces). In de scriptie laat je niet alleen zien dat je inzicht hebt in de uitgangspunten van je eigen beeldend werk(-proces), maar ook in de centrale vragen op het brede vakgebied van de kunstenaar. Je krijgt hierbij individuele begeleiding van een coach.

Verplicht onderdeel in fase 3 van de vakopleiding

Voor studenten met ernstige dyslexie of voor wie dit om een andere reden niet mogelijk is, kan in overleg een uitzondering worden gemaakt en een vervangende werkvorm worden gekozen.

Planning

De coach begeleid jouw theoretisch onderzoek tijdens een aantal peilmomenten, middels feedback en aanreiken onderzoeksmogelijkheden, bronnen, etc. Individueel worden in overleg met jouw coach een aantal data afgesproken.

Jouw coach plant hiertoe samen met jou 4 peilmomenten waarvan één op de locatie van Kunstacademie Friesland:

  • Opdracht voor het maken van een werkplan (de coach verstrekt de opdracht rond 1 mei, richtlijn eerste versie klaar is 1 september, schriftelijk inleveren) en hierop verleent de coach go/no-go (richtlijn go 15 september)

  • Tussenevaluatie globaal onderzoek (deadline aanleveren voor 15 november schriftelijk)

  • Voorlaatste evaluatie theoretisch onderzoek (deadline aanleveren voor 15 januari, evaluatiegesprek vindt plaats op KAF)

  • Eindevaluatie theoretisch (inhoudelijk) onderzoek (deadline aanleveren voor 15 maart, schriftelijk)

Startdatum
Flexibel
Locatie
Leeuwarden
Prijs
495,00