ANBI Stichting Kunstacademie Friesland

Standaardformulier publicatieplicht
Onderwijsinstellingen

Algemene gegevens instelling

Naam
Nummer Kamer van Koophandel

Stichting Kunstacademie Friesland
68085826

Contactgegevens

Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Website
RSIN
Aantal medewerkers

Groningerstraatweg 354, 8924 JH Leeuwarden
0582136542
info@kafrl.nl
www.kunstacademiefriesland.nl
857295330

Statutair bestuur van de instelling

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie bestuur

Doelstelling
Statutaire doelstelling van de instelling

Wat wil de instelling bereiken?

Mw. Froukje Hernamdt
Mw. Hilda Scholten
Dhr. Gerrie Meelker
Dhr. Gerk Koopmans
Mw. Tine Liefke Wiersma


De stichting heeft ten doel het geven van kunstopleidingen en cursussen aan amateurs en kunstenaars (in opleiding); en voorts al hetgeen in de ruimste zin met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Kunstacademie Friesland biedt beginnende kunstenaars, jong en oud, de kans om zichzelf te ontwikkelen. We bieden een uitdagende, laagdrempelige opleiding op HBO-niveau aan (deeltijd) met uitdagende en professionele begeleiding. Kunstenaars met passie voor onderwijs, helpen studenten zich optimaal te ontplooien en een bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in Fryslân.

Zie volledig ANBI Document hier

Zie beleidsplan Document hier

Loading...