ANBI Stichting Gilde van Kunstacademie Friesland

Standaardformulier publicatieplicht
Onderwijsinstellingen

Algemene gegevens instelling

Naam
Nummer Kamer van Koophandel

Stichting Gilde van Kunstacademie Friesland
71611681

Contactgegevens

Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Website
RSIN
Aantal medewerkers

Groningerstraatweg 354, 8924 JH Leeuwarden
0582136542
gilde@kafrl.nl
www.kafrl.nl
8587241
0

Statutair bestuur van de instelling

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie bestuur

Doelstelling
Statutaire doelstelling van de instelling
Wat wil de instelling bereiken?

Dhr. Gerrit Jan Hoogland
Dhr. Bert Stalenhoef
Mw. Tineke Span
Mw. Marianne Diephuis
Mw. Hester Witteveen


Het doel van de stichting is het financieel en op ieder ander mogelijk gebied . ondersteunen van Stichting Kunstacademie Friesland.
De stichting heeft niet tot doel winst te maken.

Zie volledig ANBI Document hier

Zie beleidsplan Document hier