LOGIN CANVAS

27-  Minor Beeldende kunst & WON (Wetenschap/Onderzoek/Natuur)

 

Er is een verschuiving in de opvatting van het kunstenaarschap de laatste jaren. Het ‘romantische beeld van de kunstenaar als iemand in een atelier’ is sinds de conceptuele kunst van de jaren 60 een eenzijdige opvatting. John Baldessari zei decennia geleden: ‘Doing art is questioning how to do it.’ Deze uitspraak is de kortst mogelijke omschrijving van wat artistiek onderzoek (artistic research) is. Het is het bevragen van je eigen manier van werken, mogelijk nog belangrijker dan een eindresultaat. In ons ‘postmoderne tijdperk’ zijn reflectie en onderzoek steeds meer nauw verweven met de artistieke praktijk. Kunstenaars positioneren zich in toenemende mate binnen het sociale en artistieke domein als onderzoekers en er is ook steeds meer een behoefte aan theoretische verdieping.

 

Tijdens de minor WON kijken we hoe kunstenaars, maar ook andere ‘denkers’ uit verschillende wetenschappen, aankijken tegen het begrip onderzoek in relatie tot natuur. Door veel te kijken, te lezen, en te luisteren zal je uiteindelijk het eigen onderzoek verder moeten kunnen brengen; dat je goede vragen kan bedenken, een methode ontwikkelt om onderzoek te doen en het in een context kan plaatsen.

 

 

Aanmelden cursussen

Lestijden Cursussen*

Ochtend: 09.30 - 12.00

Middag: 13.30 - 16.00

Avond: 19.30 - 22.00

*Tenzij anders vermeld

DOCENT:

Martin Brandsma

 

TIJD:

Dinsdagmorgen,

start 20 februari 2018

 

6 lessen

€ 125,50

 

Bijkomende kosten (verplicht):

Koffie&thee in lessen

€ 7,50,