LOGIN CANVAS

Aanmelding voor de  Vakopleiding vòòr de aanvang van het 1e semester van het seizoen. Opgave voor workshops en andere cursussen kan tot voor aanvang daarvan, mits er nog plaats is.

Studeren aan een kunstacademie

 

Een kunstacademie verschilt sterk van een reguliere opleiding. Een opleiding biedt structuur, houvast, een vastomlijnd kader. Kunstenaarschap vraagt echter om vrijheden. Ruimte voor eigen invulling en proces. Een spanningsveld dat voor beginnende studenten onwennig aan kan voelen. Twijfels en onzekerheden kan oproepen over wat er verwacht wordt. Hierdoor word je op jezelf teruggeworpen. Dit is essentieel voor het helder krijgen van jouw drijfveren en eigen, individuele kader. Dit deel van het studieprogramma – het aanboren en ontwikkelen van jouw beeldend vermogen en ambitie – vult iedereen namelijk zelf in.

 

Natuurlijk staan er ook op een kunstacademie zaken vast. Zo is er gedegen aandacht voor perspectief, verhoudingen, vorm- en kleurenleer. Een basis die je nodig hebt om daarna vrij te kunnen experimenteren en onderzoeken. Je maakt kennis met verschillende materialen en doet ervaring op met uiteenlopende technieken. Een groot deel van de tijd besteed je aan onderzoek om te komen tot een eigen beeldtaal en visie op het kunstenaarschap. Je speelt met thema's, stelt vragen, hebt een kritische blik en geeft je eigen draai aan bestaande betekenissen. Dit vraagt een onderzoekende houding, bereidheid tot dialoog en reflectie. Maar bovenal bevlogenheid.

 

Een kunstacademie is dus niet alleen een opleiding, maar meer nog een plaats voor uitwisseling en onderzoek en waar kennis over kunst en invulling van kunstenaarschap voortkomt uit dialoog en praktijk.

 

Kunstacademie Friesland, start- en afstudeerniveau

Kunstacademie Friesland is gecertificeerd met als eindniveau bij afstuderen: HBO Bachelor. Dit wordt o.a. bepaald door het niveau van docenten: academisch geschoold (eerstegraads) of vergelijkbaar door aantoonbare vakkennis plus HBO Kunstacademie of Academische lerarenopleiding.

HBO bachelor is een Rijks gefinancierde kwalificatie en geldt niet voor een particuliere opleiding. Kunstacademie Friesland heeft zich daarom aangesloten bij andere Nederlandse Particuliere Opleidingen, die zich verenigd hebben in het CRKBO (Certificering Kort Beroepsonderwijs).Het CRKBO kan opleidingen aanmerken en certificeren als geregistreerde Beroepsopleiding. Het CRKBO hangt aan de fiscale wetgeving. Diploma’s en kwalificaties van docenten worden gecontroleerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

HBO Bachelor geeft het niveau aan waarmee het vergelijkbaar is met het Rijk gefinancierd onderwijs. Doordat het een particuliere opleiding is, kan het niet “ingewisseld” worden in het Rijks gefinancierde onderwijs.

 

Vakopleiding-visie

Kunstacademie Friesland (KAF) leidt op tot beroepskunstenaar. De beroepspraktijk is een dynamisch werkveld dat zich vooral ontwikkelt op snijvlakken tussen verschillende disciplines en maatschappelijke gebieden. Binnen dit veld moeten afgestudeerde studenten positie kiezen en hun eigen ruimte kunnen creëren. Hiervoor is het nodig een eigen beroepshouding en visie te kunnen ontwikkelen. Een visie die verder gaat dan het eigen werk, maar dit werk ook plaatst in een kunsthistorische context en in de maatschappij.

 

Vakopleiding

KAF maakt keuzes waarin zij op wil leiden. Het ontwikkelen van een beroepshouding en visie staat bij KAF centraal. Het gaat hierbij om het maken van werk, onderzoek doen, ontwikkelen, reflecteren, samenwerken, organiseren, presenteren.

 

Onderzoek en proces

Onderzoek maakt een integraal onderdeel uit van de vakopleiding: studenten leren door een proces van vergaren, maken, verdiepen en reflecteren.

 

Samenwerken

Binnen de Vakopleiding leren studenten van en met elkaar. Groepsdynamiek is daarbij essentieel. Ontmoeting met anderen - (gast-)docenten, kunstenaars en medestudenten -  moedigt studenten aan zich optimaal te ontwikkelen en nieuwe mogelijkheden te creëren.

 

Werkveld

KAF biedt een context waarin studenten zich kunnen ontwikkelen en leren samenwerken in een interdisciplinaire omgeving. KAF biedt opdrachten die de reële beroepspraktijk zo dicht mogelijk benaderen. Docenten zijn professionals uit het werkveld.

 

Parttime dag- en avondopleiding

Om de Vakopleiding voor iedereen toegankelijk te maken is gekozen voor een parttime Vakopleiding.

De Vakopleiding biedt in de BASIS minimaal 2 jaar basiskennis. In jaar 1 en 2 zijn een werkweekend en een les Beeldbeschouwing een verplicht onderdeel. In jaar 3 en 4 is een les Beeldbeschouwing een verplicht onderdeel en een studiereis facultatief.

 

Tussentijds en aan het van de 2 jaar BASIS vinden beoordelingen plaats die bepalen of een student verder mag. Een dergelijke beoordeling vindt ook plaats in het derde en vierde jaar, die we de VERDIEPING noemen, voorafgaand aan het EINDEXEMENJAAR. In het eindexamenjaar tonen de studenten hun examen werk in een expositie die door Kunstacademie Friesland wordt verzorgd.

 

De Vakopleiding heeft kerndoelen (eindtermen) omschreven waar de cursist na elk onderdeel aan moet kunnen voldoen qua kennis, vaardigheden en inzicht. Naast het evalueren op de eindtermen, wordt de student aan de hand van een algemeen evaluatieformulier beoordeeld op zijn of haar ontwikkeling. De eindtermen, einddoelen voor de keuzevakken en de evaluatiecriteria zijn hier te lezen.

Wat kun je met een opleiding aan een kunstacademie?

Er bestaan veel verschillende ideeën over. Bekijk bovenstaand filmpje eens, mocht je erg twijfelen...

 

Wanneer

De lessen vinden plaats

Maandag hele dag (jaar 1 en 2)

Vrijdagochtend (jaar 3)

van 9.00 - 12.00

Vrijdagmiddag (jaar 4)

van 13.30 - 16.00.

Vrijdagavond (jaar 4)

van 19.30 - 22.00.

 

De Vakopleiding blijft op het dagdeel waarop je bent ingeschreven en gestart.

 

Studiebelasting

Reken naast de lessen, op minimaal 5 uur per week voor je beeldende werk.