LOGIN CANVAS

Downloads en info

voor studenten

Aanmelding voor de  Vakopleiding vòòr de aanvang van het 1e semester van het seizoen. Opgave voor workshops en andere cursussen kan tot voor aanvang daarvan, mits er nog plaats is.

Vakopleiding-visie

Kunstacademie Friesland (KAF) leidt op tot beroepskunstenaar. De beroepspraktijk is een dynamisch werkveld dat zich vooral ontwikkelt op snijvlakken tussen verschillende disciplines en maatschappelijke gebieden. Binnen dit veld moeten afgestudeerde studenten positie kiezen en hun eigen ruimte kunnen creëren. Hiervoor is het nodig een eigen beroepshouding en visie te kunnen ontwikkelen. Een visie die verder gaat dan het eigen werk, maar dit werk ook plaatst in een kunsthistorische context en in de maatschappij.

 

Vakopleiding

KAF maakt keuzes waarin zij op wil leiden. Het ontwikkelen van een beroepshouding en visie staat bij KAF centraal. Het gaat hierbij om het maken van werk, onderzoek doen, ontwikkelen, reflecteren, samenwerken, organiseren, presenteren.

 

Onderzoek en proces

Onderzoek maakt een integraal onderdeel uit van de vakopleiding: studenten leren door een proces van vergaren, maken, verdiepen en reflecteren.

 

Samenwerken

Binnen de Vakopleiding leren studenten van en met elkaar. Groepsdynamiek is daarbij essentieel. Ontmoeting met anderen - (gast-)docenten, kunstenaars en medestudenten -  moedigt studenten aan zich optimaal te ontwikkelen en nieuwe mogelijkheden te creëren.

 

Werkveld

KAF biedt een context waarin studenten zich kunnen ontwikkelen en leren samenwerken in een interdisciplinaire omgeving. KAF biedt opdrachten die de reële beroepspraktijk zo dicht mogelijk benaderen. Docenten zijn professionals uit het werkveld.

 

Parttime dag- en avondopleiding

Om de Vakopleiding voor iedereen toegankelijk te maken is gekozen voor een parttime Vakopleiding.

De Vakopleiding biedt in de BASIS minimaal 2 jaar basiskennis. In jaar 1 en 2 zijn een werkweekend en een les Beeldbeschouwing een verplicht onderdeel. In jaar 3 en 4 is een les Beeldbeschouwing een verplicht onderdeel en een studiereis facultatief.

 

Tussentijds en aan het van de 2 jaar BASIS vinden beoordelingen plaats die bepalen of een student verder mag. Een dergelijke beoordeling vindt ook plaats in het derde en vierde jaar, die we de VERDIEPING noemen, voorafgaand aan het EINDEXEMENJAAR. In het eindexamenjaar tonen de studenten hun examen werk in een expositie die door Kunstacademie Friesland wordt verzorgd.

 

`hieronder zie je de opbouw van de opleiding in een overzicht. De Vakopleiding heeft kerndoelen (eindtermen) omschreven waar de cursist na elk onderdeel aan moet kunnen voldoen qua kennis, vaardigheden en inzicht. Naast het evalueren op de eindtermen, wordt de student aan de hand van een algemeen evaluatieformulier beoordeeld op zijn of haar ontwikkeling. De eindtermen, einddoelen voor de keuzevakken en de evaluatiecriteria zijn hier te lezen. Kunstacademie Friesland kent geen studiefinanciering.

 

Toelating

Voor toelating tot de Vakopleiding geldt een toelatingsgesprek. Daarin krijg je advies op basis van werk dat je meeneemt voor dit gesprek.

Criteria voor toelating die aan de orde komen zijn:

• Je motivatie en kunstzinnige interesse en instelling.

• Je talent en bereidheid om je te verdiepen en te verbreden.

• Je mate van artistieke zelfstandigheid.

 

Er zijn geen vooropleidingseisen, de minimum leeftijd is 18 jaar. Advies volgt op basis van werk wat je meeneemt en het toelatingsgesprek zelf. Het toelatingsgesprek is dus tevens een adviesgesprek, maar is bindend wat betreft de toelating. Na een negatief advies kun je géén lessen gaan volgen op onze Vakopleiding, maar je kunt dan wel cursussen en workshops volgen.

Een toelatingsgesprek is niet nodig voor cursussen en workshops.

 

De toelatingsgesprekken voor 2017 staan gepland op 19 en 20 april 2017.

  • Voor instromers in het derde jaar zijn de toelatingsgesprekken op 17 mei 2017.

 

Lestijden*

Start vakopleiding: v.a. week 35, 1 september 2017(2e en 3e jaar), week 36, 4 september 2017(1e jaars).

Jaar 1: maandagochtend 9.30-12.00 uur en middag 13.00-15.30 uur

Jaar 2: vrijdagochtend van 9.30-12.00 uur of vrijdagavond 19.30-22.00 u.

Jaar 3: vrijdagmiddag van 13.30-16.00 uur of vrijdagavond van 19.30-22.00 uur.

 

Cursussen

Ochtend: 9.30-12.00 uur

Middag: 13.30-16.00 uur

Avond:   19.30-22.00 uur

 

Workshops: 10.30-16.00 uur

*Tenzij anders staat aangegeven.

 

Wat kun je met een opleiding aan een kunstacademie?

Er bestaan veel verschillende ideeën over. Bekijk bovenstaand filmpje eens, mocht je erg twijfelen...

 

Wanneer

De lessen vinden plaats

Maandag hele dag (jaar 1)

Vrijdagochtend (jaar 2)

van 9.00 - 12.00

Vrijdagmiddag (jaar 2 en 3)

van 13.30 - 16.00.

Vrijdagavond (jaar 2 en3)

van 19.30 - 22.00.

 

Start lessen:1 september 2017

 

Studiebelasting

Reken, naast de dagdelen die je kiest, op minimaal 5 uur per week voor je beeldende werk.

WORKSHOPS 2017 sept-dec

32. Lekker krijten

33. Boeket

34. Acryl in alle aspecten

35. Monoprint

36. Expressieve dieren

37. Beeldbeschouwing

38. Aquarel

39. Droge naald

40. Encaustiek

41. Illustratieve collages

42. Abstraheren in stappen

43. Stop-motion

44. Dier in beweging

45. Pop-up papiersneden

46. Bermschiderijen

47. Droge naald inloopatelier

48. Bladgoud

49. Rietvelden

50. East meets west

WORKSHOPS 2018 jan-april

51. Instap Fotografie

52. Groenen

53. Niet-bestaande vogels

54. Inkt in alle aspecten

55. Waddenlandschap

56. Honden en hondjes

57. Hello fresh! Keukenschilderijen

58. Dorps- en stadgezicht

59. Punische was

60. Aquarel voor onderweg

61. De wereld Werkman en Escher

62. Botanisch tekenen

63. Koeien schilderen

64. Grafiek weekend

 

Korte Cursussen/DIV

23. Raku Stoken 4x

30. Kunstmaand Ameland

31. Kunstreis Berlijn

 

EXCURSIES EN LEZINGEN