LOGIN CANVAS

Aanmelding voor de  Vakopleiding vòòr de aanvang van het 1e semester van het seizoen. Opgave voor workshops en andere cursussen kan tot voor aanvang daarvan, mits er nog plaats is.

PRAKTISCHE INFORMATIE EN WAT 'HUISREGELS EN VOORWAARDEN' voor studenten van de vakopleiding

 

Lestijden- en dagen Vakopleiding:

Startjaar 2015=2017 en 2018: maandag hele dag

Startjaar 2016: vrijdagochtend van 9.00 - 12.00 en vrijdagavond van 19.30 - 22.00

Startjaar 2016 en 2017=2015: vrijdagmiddag van 13.30 - 16.00. en vrijdagavond van 19.30 - 22.00.

 

Aanwezigheid: studenten zijn minimaal 80% aanwezig in de lessen

 

Stroomschema voor vragen

Omdat de administratie nog steeds wordt overstroomd door mail denken we dat het goed is aan te geven waar je met welke vragen terecht kunt.  We willen je vragen na te denken over ieder mailtje dat je stuurt: kan het wachten tot de volgende les? Zo niet dan neem je contact op met de juiste persoon: dat kan ook per telefoon zijn; dat is meestal zelfs makkelijker en sneller! Dan komt er minder druk bij de administratie.

We gaan ervan uit dat je bij dit volwassenonderwijs zelf je verantwoordelijkheden neemt over je eigen leerproces en welbevinden op de academie. We hopen dat je daartoe eigen initiatieven neemt. We willen natuurlijk graag iedere vraag beantwoorden zodat iedereen gerust van zijn/haar onderwijs kan genieten. We denken dat het goed is het onderstaande daarbij in acht te nemen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administratie: Alleen voor betalingen en inschrijvingen. Bij voorkeur per mail. Telefonisch op maandag,dinsdag en donderdag van 8.30-16.30 uur en op woensdag en vrijdag van 8.30-12.00 uur.

Docent: vragen over het vak; dat kan zijn over aanwezigheid, inhaalmogelijkheden, vervangende opdrachten, inhoud van het vak, de lessen, het huiswerk, de gang van zaken tijdens de lessen, atelier; via het voorkeursmedium van de docent. Mail via Canvas.

Mentor: Wanneer je met vragen zit waar je met je docent niet uitkomt dan kun je bij je mentor terecht. Natuurlijk kun je ook bij de mentor terecht over je proceslessen, het POP, de spreekuren, je welbevinden en jouw reilen en zeilen op de kunstacademie, en ook eigen initiatieven: via het voorkeursmedium van je mentor. Mail via Canvas.

Coördinator: vragen waar je met je mentor en/of docent niet uitkomt. Via de mail aan  Natasja Knap: via canvas of n.knap@kafrl.nl

Klankbordgroep: wanneer je verbeterpunten voor de kunstacademie hebt kun je bij de klankbordgroep terecht, zij spelen dit door naar de mentoren, coördinatoren en directie. Dit kan gaan over het aanbod van vakken, over docenten, mentoren, het gebouw, canvas, enz. Elke Vakopleidingsgroep kan een afgevaardigde in de klankbordgroep af vaardigen. Op de site staat wanneer de vergaderingen zijn.

Directie: Wanneer er onverhoopt nog vragen overblijven na dit hele traject dan kun je contact opnemen met de directie via canvas.

 

Verlengd studeren: doordat sommige studenten om welke reden ook, liever langer over hun studie doen, hebben we geprobeerd hiervoor oplossingen te vinden. In overleg met je mentor kun je een verlengd traject af spreken. Een aantal zaken hebben we alvast geregeld:

In overleg kan een opdracht na de eindevaluatie ingeleverd worden, maar wel vóór 1 juni.

Een student kan besluiten alleen de Vakopleiding te volgen en het keuzevak later, aansluitend aan het Vakopleidingsjaar.

Overgaan van de Basis naar de Verdieping (van jaar 2 naar 4) kan pas als alle punten voor keuzevakken en Vakopleiding compleet zijn, hetzelfde geldt van Verdieping naar Eindexamenjaar (van jaar 4 naar jaar 5).

 

Afhaken: studenten die willen stoppen, geven dat door vóór het nieuwe studiejaar, vóór 1 maart.

Omdat we een particuliere opleiding zijn, dus niet gefinancierd worden door het Rijk, wordt studiegeld niet terugbetaald, bij eerder stoppen met de opleiding. Bij doubleren wordt een studiejaar berekend en geldt het studiegeld voor dát jaar.

 

 

Laden en lossen van je materiaal: is toegestaan. Heb je veel spullen om uit- en in te laden: parkeer dan even op de stoep voor de ingang (de stoepen zijn versterkt met ijzermatten) en zet de auto daarna ergens neer, zodat je niet hoeft bij te vullen.