LOGIN CANVAS

Over stichting Kunstacademie Friesland

Over De VAKOPLEIDING

ARCHIEF

Stichting Kunstacademie Friesland is een (CRKBO geregistreerde) instelling voor Kunstonderwijs, waar iedereen zich kan aanmelden voor de vijfjarige vakopleiding, cursussen of workshops op het gebied van tekenen, schilderen, druktechnieken, fotografie, 3D etc. (Voor de Vakopleididing geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.)

 

Het cursus- en workshopaanbod en het programma voor de jaarlijkse Zomeracademie Friesland wordt ruim vòòr de aanvang van het seizoen gepubliceerd op deze website en via brochures.

Op deze site vindt u dus informatie van het jaaraanbod, en dus ook informatie over cursussen/workshops die al geweest zijn (en waarvoor u zich dan dus niet meer kunt opgeven). U kunt ons natuurlijk altijd bellen wanneer u vragen hebt of over het komende seizoen.

 

Sinds maart 2017 is de Kunstacademie Friesland een stichting geworden en heet nu officieel Stichting Kunstacademie Friesland.

 

Stichtingbestuur:

Mw. Froukje Hernamdt  voorzitter

Dhr. mr. Ivo van der Meer secretaris

Dhr. Gerrie Meelker  penningmeester

 

Culturele ANBI

Als een ANBI (algemeen nut beogende instelling) een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. De Stichting Kunstacademie Friesland en heeft een Culturele ANBI status verworven.

verder lezen

 

IBAN NL81 RABO 0301873461 BIC RABONL2U

INSCHR  KVK: 68085826

 

 

 

  In het nieuws

 

                                            maart 2017 | kunstacademie kiest voor stichtingsvorm             Sluiten

 

 

 

                                            APRIL 2015 | kunsTACADEMIE FRIESLAND GEOPEND                               Sluiten

 

April 2015 |

 

Graag citeren we de woorden van Jannewietske de Vries, zoals geschreven in het Voorwoord van de eerste Studiegids van Kunstacademie Friesland. Kunstacademie Friesland biedt een totaal programma voor kunstonderwijs aan op het gebied van Tekenen, Schilderen, Grafische technieken en 3D vormgeving voor wie zich wil verdiepen en ontwikkelen. Dat kan nu op elk niveau met de nieuwe Vakopleiding Beeldend.

De Kunstacademie Friesland is een feit. Een prachtig moment, omdat onze provincie en hoofdstad eindelijk weer plaats biedt aan kunstonderwijs. In 1992 sloot de Leeuwarder Academie voor Beeldend kunstonderwijs ‘Vredeman de Vries’ zijn deuren. We zagen de kunstopleidingen naar Groningen verhuizen. En dat, terwijl Fryslân van oudsher een warm thuis is voor kunstenaars. Het Friese landschap en de cultuur zijn dankbare onderwerpen voor de prachtigste kunstwerken. De provincie staat bol van het talent. Soms ruwe diamanten, die met een goede opleiding geslepen kunnen worden tot topkunstenaars en die zich scharen in de bijzondere galerij van Friese voorgangers. Gelukkig zien meer mensen dat zo. Uit een particulier initiatief ontstond het ambitieuze plan dat leidde tot de reden voor deze studiegids.

 

Een Academie voor Fries kunstonderwijs, het werd weer tijd. Zeker nu Leeuwarden en Fryslân zich in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa mag noemen. Het onderwijs is gevarieerd en toegesneden op uiteenlopende doelgroepen. Van absolute beginners die hun talenten willen verkennen en verdiepen, tot kunstenaars die hun hoge niveau nog iets willen verbreden of aanscherpen. Het kan allemaal, want het is hier allemaal. Een kunstvakopleiding, maar ook teken- en schildercursussen, een uitgebreide zomeracademie en weekenden met kunstprojecten op diverse, boeiende locaties in Fryslân. Vanaf de basis georganiseerd zit het les- en cursusprogramma goed in elkaar. Twintig enthousiaste kunstenaars en docenten staan te trappelen om met Kunstacademie Friesland aan de slag te gaan.

Het is niet zomaar iets om dit voor elkaar te krijgen. Ik ben dankbaar voor hun inspanningen. En voor de toekomst, die nú begint, wens ik de academie en de  deelnemers/studenten heel veel succes. Ik ben erg nieuwsgierig naar de kunstenaars die hieruit voort gaan komen!

 

Jannewietske de Vries

Voorheen Gedeputeerde van Cultuur, provincie Fryslân

 

In het programma BYNT op Omrop Fryslân (april 2015) werd aandacht besteed aan de opening van de Kunstacademie Friesland in een gesprek met o.a. Jannewietske de Vries en Doet Boersma.

Deze uitzending bekijken

 

Comité van aanbeveling van kunstacademie Friesland

De leden van het Comité van aanbeveling van Kunstacademie Friesland, dragen het initiatief een warm hart toe en verbinden hun naam aan de ontwikkeling van de Kunstacademie.

 

Het Comité heeft als doel om de nieuwe, onbekende kunstacademie, cachet te geven, het draagvlak te vergroten en de academie een gezicht te geven.

 

Voor het Comité van aanbeveling geven personen vanuit diverse geledingen van Friesland hun vertrouwen voor de nieuwe Kunstacademie Friesland:

Jannewietske de Vries, ex-gedeputeerde van Cultuur provincie Fryslân, directeur Floriade BV;

Tom van Mourik, burgemeester van Menameradiel;

Germa van Heerbeek, directeur Kunstuitleen Friesland;

Hester Witteveen, bestuurslid Keunstwurk.

WORKSHOPS 2017 sept-dec

32. Lekker krijten

33. Boeket

34. Acryl in alle aspecten

35. Monoprint

36. Expressieve dieren

37. Beeldbeschouwing

38. Aquarel

39. Droge naald

40. Encaustiek

41. Illustratieve collages

42. Abstraheren in stappen

43. Stop-motion

44. Dier in beweging

45. Pop-up papiersneden

46. Bermschiderijen

47. Droge naald inloopatelier

48. Bladgoud

49. Rietvelden

50. East meets west

WORKSHOPS 2018 jan-april

51. Instap Fotografie

52. Groenen

53. Niet-bestaande vogels

54. Inkt in alle aspecten

55. Waddenlandschap

56. Honden en hondjes

57. Hello fresh! Keukenschilderijen

58. Dorps- en stadgezicht

59. Punische was

60. Aquarel voor onderweg

61. De wereld Werkman en Escher

62. Botanisch tekenen

63. Koeien schilderen

64. Grafiek weekend

 

Korte Cursussen/DIV

23. Raku Stoken 4x

30. Kunstmaand Ameland

31. Kunstreis Berlijn

 

EXCURSIES EN LEZINGEN