LOGIN CANVAS

Downloads en info

voor studenten

Aanmelding voor de  Vakopleiding vòòr de aanvang van het 1e semester van het seizoen. Opgave voor workshops en andere cursussen kan tot voor aanvang daarvan, mits er nog plaats is.

Tussentijds en aan het eind van de BASIS en de VERDIEPING vinden werkbesprekingen en beoordelingen plaats die bepalen of een student verder mag/kan naar het volgende niveau, aan de hand van de eindtermen.

De Kerndoelen waaraan je werkt staan per vak bij de cursussen/keuzevakken vermeld.

 

criteria bij de beoordelingen

Er wordt beoordeeld door docenten/gecommiteerden met oordeel in de vorm van onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed/n.v.t. Het evaluatieformulier ziet er als volgt uit:

 

  • 1 Aanwezigheid
  • 2 Inzicht en toepassing van beeldaspecten

- vorm en ruimtelijk inzicht

- compositie

- kleur

  • 3 Technische ontwikkeling en materiaalvaardigheid
  • 4 Beeldende ontwikkeling

- initiatief en zelfstandigheid

- eigen thematiek en reflectie

- creativiteit en eigenheid

- durf en experiment

  • 5 Samenhang vorm en inhoud voor de betekenis
  • 6 Positionering maatschappelijk

 

PER ONDERDEEL:

 

Evaluatie BASIS

Elk van de 5 onderdelen moeten voldoende zijn (na werkbespreking en  invulling evaluatieformulier docent).

Er moet voldoende gescoord zijn op kunstgeschiedenis.

Het keuzevak moet voldoende gescoord zijn via het evaluatieformulier.

Om van de BASIS naar de VERDIEPING te kunnen gaan, dient de student voor alle benodigde onderdelen een voldoende te halen plus voldoende tijdens de BASIS WERKBESPREKING.

Hier zijn 2 docenten van de kunstacademie aanwezig met een extern gecommitteerde

 

Evaluatie VERDIEPING

Elk van de 5 onderdelen moeten voldoende zijn (na werkbespreking en  invulling evaluatieformulier docent).

Er moet voldoende gescoord zijn op presentatie en media.

Het keuzevak moet voldoende gescoord zijn via het evaluatieformulier.

Om van de VERDIEPING naar het EINDEXAMENJAAR te kunnen gaan, dient de student voor alle benodigde onderdelen een voldoende te halen plus voldoende tijdens de VERDIEPINGS WERKBESPREKING.

Hier zijn 3 docenten van de kunstacademie aanwezig met twee extern gecommitteerden.

 

NB De evaluatiecriteria m.b.t. de verplichte onderdelen STUDIEWEEKEND en BEELDBESCHOUWING volgen bij de bekendmaking van het programma voor 2016/2017.

 

EINDEXAMEN

In het 5e jaar werk je aan je eind-expositie.  Hoofddoel is zelfstandigheid, verdieping, kunstzinnige kwaliteit en samenhang in je werk. Je wordt begeleid in maandelijkse bijeenkomsten, naast een keuzevak wat je volgt.  Daarnaast maak je een korte scriptie over je werk. Het eindexamen is medio april. De examencommissie tijdens de eind- werkbespreking  bestaat uit 3 docenten van onze academie en 2 extern gecommitteerden. De inrichting van de eindexpositie krijgt veel aandacht en wordt georganiseerd door kunstacademie Friesland.

 

Extern gecommitteerden

dhr. P. Ploeger, Reni Spoelstra en Marinus Knap

 

HERKANSING

Herkansing is niet van toepassing omdat de vakopleiding reeds in onderdelen verdeeld is. Mocht een student door te weinig deelname (minder dan 70% aanwezig) of niet  voldoende gehaald hebben in een werkbespreking, dan doet de student de module/onderdeel/keuzevak opnieuw.

 

Certificaat van deelname

Ieder die les neemt aan Kunstacademie Friesland, krijgt van elk lesmoment ( d.w.z. workshop/keuzevak/cursus) een certificaat van deelneming, met daarop de inhoud van de workshop/cursus/keuzevak.

 

WORKSHOPS 2017 sept-dec

32. Lekker krijten

33. Boeket

34. Acryl in alle aspecten

35. Monoprint

36. Expressieve dieren

37. Beeldbeschouwing

38. Aquarel

39. Droge naald

40. Encaustiek

41. Illustratieve collages

42. Abstraheren in stappen

43. Stop-motion

44. Dier in beweging

45. Pop-up papiersneden

46. Bermschiderijen

47. Droge naald inloopatelier

48. Bladgoud

49. Rietvelden

50. East meets west

WORKSHOPS 2018 jan-april

51. Instap Fotografie

52. Groenen

53. Niet-bestaande vogels

54. Inkt in alle aspecten

55. Waddenlandschap

56. Honden en hondjes

57. Hello fresh! Keukenschilderijen

58. Dorps- en stadgezicht

59. Punische was

60. Aquarel voor onderweg

61. De wereld Werkman en Escher

62. Botanisch tekenen

63. Koeien schilderen

64. Grafiek weekend

 

Korte Cursussen/DIV

23. Raku Stoken 4x

30. Kunstmaand Ameland

31. Kunstreis Berlijn

 

EXCURSIES EN LEZINGEN