LOGIN CANVAS

Aanmelding voor de  Vakopleiding vòòr de aanvang van het 1e semester van het seizoen. Opgave voor workshops en andere cursussen kan tot voor aanvang daarvan, mits er nog plaats is.

evaluatiecriteria en Eindtermen Kunstacademie Friesland

Tussentijds en aan het eind van de BASIS en de VERDIEPING vinden werkbesprekingen en beoordelingen plaats die bepalen of een student verder mag/kan naar het volgende niveau, aan de hand van de eindtermen van de Vakopleiding en een algemeen evaluatieformulier. In de eindtermen staat omschreven waar de cursist na elk onderdeel aan moet voldoen qua kennis, vaardigheden en inzicht. Naast het evalueren op de eindtermen, wordt de student beoordeeld op zijn of haar ontwikkeling.

 

criteria bij de beoordelingen

Er wordt beoordeeld door docenten/gecommiteerden met oordeel in de vorm van onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed/n.v.t.

Het evaluatieformulier ziet er als volgt uit:

1. Aanwezigheid

2. Inzicht en toepassing van beeldaspecten

- vorm en ruimtelijk inzicht

- compositie

- kleur

3. Technische ontwikkeling en materiaalvaardigheid

4. Beeldende ontwikkeling

- initiatief en zelfstandigheid

- eigen thematiek en reflectie

- creativiteit en eigenheid

- durf en experiment

5. Samenhang vorm en inhoud voor de betekenis

6. Positionering maatschappelijk

 

EINDTERMEN BASIS (jaar 1 en 2)

Eerste jaar - Basis

Proces

Een student weet hoe een proces voor het maken van kunstwerken er uit kan zien, weet hoe er gestudeerd en bestudeerd kan worden en laat dit zien o.a. door het werken in de dummy.

Tekenen

De student kan tekenen in lijn en vlak, verschillende onderwerpen naar aanleiding van studie naar vorm, model en plein air, er kan perspectief toegepassen. De student leert tekenen met verschillende materialen. De student leert dat elk materiaal en elke manier van tekenen een andere inhoud geeft aan de tekening.

 

Schilderen

De student leert werken met acrylverf, dekkend en pasteus en diverse onderwerpen: landschap en dieren. De student leert een schilderij op te zetten met ondergrondkleuren. De student past verschillende schildervolgordes toe: van achter naar voren en van donker naar licht, van veraf naar dichtbij

 

Kunstgeschiedenis

De student leert de relatie kennen tussen oude culturen en de maatschappij, a.h.v. kennis over kunst vanaf de prehistorie, de Grieken en de 17e en 18e eeuw.

 

3d vormgeving

De student leert construeren met nieuw en gerecycled materiaal en het werken aan een thema.

Fotografie: De student leert eigen werkstukken fotograferen, archiveren en resoluties te gebruiken.

 

Fotografie

De student leert eigen werkstukken fotograferen, archiveren en resoluties te gebruiken. De student heeft basale kennis van sluitertijden, diafragma's, objectieven, iso-waarden, werking van een dsrl-camera, photoshop en archivering van beeldmateriaal en is in staat op eenvoudige wijze eigen werk te fotograferen.

 

Tweede jaar - Basis

Proces

Een student leert thematisch werken en past dit op een procesmatige wijze toe en laat dit zien onder andere door het werken in de dummy.

 

Tekenen

De student tekent stilleven, model en portret in lijn en vlak. Studie naar vorm, model en plein air, er wordt perspectief toegepast. De student past tekentechnieken en -materialen toe om daarmee een inhoud weer te geven.

 

Schilderen

De student leert werken met acrylverf, transparant, dekkend en pasteus in diverse onderwerpen: stilleven, figuur en portret. De student leert een schilderij op te zetten met grisailles en ondergrondkleuren. De student past verschillende schildervolgordes toe: van achter naar voren en van donker naar licht.

 

Kunstgeschiedenis

De student leert stromingen in de kunstgeschiedenis herkennen vanaf 19e eeuw.

 

3d vormgeving

De student leert ruimtelijk kijken en construeren.

 

Kleurenleer en compositie

De student leert mengen a.h.v. kleurenleer van Joh. Itten en persoonlijke paletten. De student leert mengen op het palet op zodanige wijze dat de kleur 'teruggemengd' kan worden. Qua compositie leert de student het verschil tussen orde en chaos en kan de gulden snede toepassen.

 

Fotografie

De student leert eigen werkstukken fotograferen, archiveren en de beginselen van het foto bewerken. De student leert het werken in een thema. De student heeft basale kennis van het fotograferen van eigen werk bij kunstlicht en is in staat een eenvoudig portfolio in boekvorm te maken.

 

NB De eindtermen m.b.t. de verplichte onderdelen STUDIEWEEKEND en BEELDBESCHOUWING volgen later of worden via CANVAS gecommuniceerd.

 

Certificaat Basis, Werkbesprekingsformulier:

De student laat het volgende zien aan de hand van zijn/haar dummy/schetsen en beeldend werk in een portfolio:

 • een onderzoekende beeldende houding;
 • te kunnen tekenen en schilderen met lijn, vlak en kleur van verschillende onderwerpen;
 • een 3d beeld maken en daarop reflecteren;
 • dat hij/zij zich verdiept heeft in 2 of meer keuzevakkken/cursussen, waardoor er technische en inhoudelijke verdieping is ontstaan;
 • kunsthistorische kennis;
 • een digitaal portfolio;
 • inzicht in het eigen ontwikkelingsproces middels reflectie en beschouwing.

 

Evaluatie BASIS

Elk van de 5 onderdelen moeten voldoende zijn (na werkbespreking en invulling evaluatieformulier docent).

Er moet voldoende gescoord zijn op kunstgeschiedenis en op het Keuzevak.

 

Om van de BASIS naar de VERDIEPING te kunnen gaan, dient de student voor alle benodigde onderdelen een voldoende te halen plus voldoende tijdens de BASIS- WERKBESPREKING.

Hier zijn 2 docenten van de kunstacademie aanwezig met een extern gecommitteerde

 

---------

 

EINDTERMEN VERDIEPING (jaar 3 en 4)

Derde jaar

Blok 1:

De student leert inzicht te krijgen en te werken met het eigen creatieve proces, d.m.v. het leren omschrijven en verbeelden van een concept- en thematische verwerking. De student laat dit o.a. zien d.m.v. een dummy en digitaal.

Blok 2 en 3:

De student ontwikkelt 2x een eigen beeldende visie en thematiek en voert deze beeldend uit met begeleiding van 2 verschillende docenten.

Blok 4:

Media: de student leert een eenvoudig grafisch ontwerp te maken, leert hoe sociale media werken, een website te maken of te verbeteren en een digitale portfolio te maken.

 

Vierde jaar

Blok 1:

Proces: de student ontwikkelt een concept en schrijft zijn/haar artist statement in een verantwoorde grafische uitvoering en digitaal. Presentatietechniek/media: de student leert een eenvoudig filmpje maken en te monteren.

Blok 2:

Marktkennis: de student leert plaats te bepalen en te communiceren in de kunstmarkt. De student laat dit praktijkgericht zien door een marktgerichte opdracht.

Blok 3 en 4:

De student ontwikkelt 2x een eigen beeldende visie en thematiek en voert deze beeldend uit o.l.v. twee verschillende docenten. Eén van de opdrachten is een praktijkopdracht.

 

NB De eindtermen m.b.t. de verplichte onderdelen STUDIEWEEKEND en BEELDBESCHOUWING volgen later of worden via CANVAS gecommuniceerd.

 

Certificaat Verdieping, Werkbespreking:

 • De student laat zien dat hij/zij zich verdiept heeft middels 2 of meer keuzevakkken/cursussen, waardoor er technische en inhoudelijke verdieping is ontstaan.
 • De student laat 2 uitgewerkte concepten/thema’s zien, d.m.v. een dummy/schetsen en beeldend werk in een (digitale) portfolio.
 • Eén van de concepten is tevens marktgericht gepresenteerd, grafisch en digitaal.
 • De student schrijft tevens een artist statement.

 

Evaluatie VERDIEPING

Elk van de 5 onderdelen moeten voldoende zijn (na werkbespreking en invulling evaluatieformulier docent).

Er moet voldoende gescoord zijn op presentatie en media en op het Keuzevak.

 

Om van de VERDIEPING naar het EINDEXAMENJAAR te kunnen gaan, dient de student voor alle benodigde onderdelen een voldoende te halen plus voldoende tijdens de VERDIEPINGSWERKBESPREKING.

Hier zijn 3 docenten van de kunstacademie aanwezig met twee extern gecommitteerden.

 

-------

 

Eindexamen, vijfde studiejaar

In het 5e jaar werk je aan je eind-expositie.  Hoofddoel is zelfstandigheid, verdieping, kunstzinnige kwaliteit en samenhang in je werk. Je wordt begeleid in maandelijkse bijeenkomsten, naast een keuzevak wat je volgt.  Daarnaast maak je een korte scriptie over je werk. Het eindexamen is medio april. De examencommissie tijdens de eind- werkbespreking  bestaat uit 3 docenten van onze academie en 2 extern gecommitteerden. De inrichting van de eindexpositie krijgt veel aandacht en wordt georganiseerd door kunstacademie Friesland.

 

Extern gecommitteerden

dhr. P. Ploeger, Reni Spoelstra en Marinus Knap

 

eindwerkbespreking

 • De student laat zien dat hij/zij zich verdiept heeft middels 1 of meer keuzevakkken/cursussen, waardoor er technische en inhoudelijke verdieping is ontstaan.
 • De student laat zien dat hij/zij naar een eindpresentatie toe kan werken in een eindexamententoonstelling, waarin zelfstandigheid, kunstzinnige kwaliteit, verdieping en samenhang in het werk te zien en te lezen is.
 • De student reflecteert en relateert het werk aan eigen concept in relatie tot kunsthistorische betekenis.
 • De vormgeving van de scriptie en inrichting van de eindexamenexpositie, alsmede de digitale presentatie zijn passend geordend en vorm gegeven door de student.

 

Herkansing

Herkansing is niet van toepassing omdat de vakopleiding reeds in onderdelen verdeeld is. Mocht een student door te weinig deelname (minder dan 80% aanwezig) of niet  voldoende gehaald hebben in een werkbespreking, dan doet de student de module/onderdeel/keuzevak opnieuw.

 

Certificaat van deelname

Ieder die les neemt aan Kunstacademie Friesland, krijgt van elk lesmoment ( d.w.z. workshop/keuzevak/cursus) een certificaat van deelneming, met daarop de inhoud van de workshop/cursus/keuzevak en aantal studiepunten.