LOGIN CANVAS

Privacyverklaring

 

Wat doet Kunstacademie Friesland met persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die worden verwerkt: Kunstacademie Friesland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kunstacademie Friesland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. Kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw IP-adres.

 

Waarom Kunstacademie Friesland gegevens nodig heeft

Kunstacademie Friesland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoe lang Kunstacademie Friesland gegevens bewaart

Kunstacademie Friesland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Kunstacademie Friesland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.